https://analytics.google.com/analytics/web/?authuser=2#/a29744284p281425186/admin/streams/table/2727640087

Intimex ศูนย์ เครื่องช่วยฟัง หูหนวก หูตึง

ให้บริการทุกวัน เวลาทำการ : จันทร์ – ศุกร์ เวลา 8:30 – 16:30 | เสาร์ – อาทิตย์ เวลา 8:00 – 16:30

ติดต่อ line เครื่องช่วยฟัง intimexhearing

คุณ จุฑามาศ จริยธรรมานุกูล ( เกด )

Hearing Coach ผู้เชี่ยวชาญ เครื่องช่วยฟัง วัยทำงาน

ด้านที่มีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษ 

  1. ให้คำปรึกษาและแนะนำเครื่องช่วยฟังระบบดิจิตอล
  2. เลือกและใส่เครื่องช่วยฟังที่เหมาะสมกับไลฟ์สไตล์และระดับสูญเสียการได้ยินเฉพาะบุคคล
  3. ให้คำแนะนำอุปกรณ์เสริมไร้สายสำหรับเครื่องช่วยฟังเพื่อส่งเสริมการฟังเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น
  4. ให้คำปรึกษาและแนะนำเครื่องช่วยฟังคุณภาพสูงให้เหมาะสมผู้ที่มีปัญหาการได้ยินสำหรับวัยทำงาน
  5. แก้ปัญหาการรับฟังในสภาพแวดล้อมที่ทำงาน เพื่อให้คุณภาพชีวิต และการทำงานที่มีความสุขมากยิ่งขึ้น
  6. ให้คำแนะนำขั้นตอนการเบิกเครื่องช่วยฟังตามสิทธิประกันสังคม
รูป Hearing Coach จุฑามาศ จริยธรรมานุกูล ทำงาน

ติดต่อผ่านทางระบบ ออนไลน์

real เกด Business solution (2)

ท่านยินดี ที่จะให้เจ้าหน้าที่ ศูนย์บริการเครื่องช่วยฟังอินทิเม็กซ์ ติดต่อกลับ เพื่อให้ ผู้เชี่ยวชาญ เครื่องช่วยฟัง วัยทำงาน ให้คำปรึกษาแก่ท่าน โปรดเลือกกดติดต่อจากระบบ Social ข้างล่างนี้

ติดต่อ ผ่านระบบ Line และ โทรศัพท์

ผู้เชี่ยวชาญด้านการได้ยินและเครื่องช่วยฟัง

Hearing Coach

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

เครื่องช่วยฟังดิจิตอล เทคโนโลยีสูง ที่จะช่วยให้ทุกเสียงกลับมาได้ยินอีกครั้ง

VIRON 9 เครื่องช่วยฟังคุณภาพเสียง สมจริงเป็นธรรมชาติ

Leox 7/3 เครื่องช่วยฟังที่กำลังขยายสูง สำหรับผู้สูญเสียการได้ยินรุนแรง

อุปกรณ์เสริมเครื่องช่วยฟัง ที่สามารถเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟน ได้ตามความต้องการ

แท็กยอดนิยม