ศูนย์บริการ เครื่องช่วยฟัง อินทิเม็กซ์

คุณ จุฑามาศ จริยธรรมานุกูล ( เกด ) Hearing Coach

 ด้านที่มีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษ

  • ด้านที่ใส่เครื่องช่วยฟังระบบดิจิตอลทุกแบบ
  • การเลือกและใส่เครื่องช่วยฟังที่เหมาะสมกับไลฟ์สไตล์และระดับการได้ยิน
  • อุปกรณ์เสริมไร้สายสำหรับเครื่องช่วยฟังเพื่อส่งเสริมการฟังเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
  • ใส่เครื่องช่วยฟังสำหรับวัยทำงาน
  • แก้ปัญหาการฟังในสภาพแวดล้อมที่ทำงาน
  • การเบิกเครื่องช่วยฟังตามสิทธิประกันสังคม

ติดต่อผ่านทางระบบ ออนไลน์

line ซ่อมเครื่องช่วยฟัง

ติดต่อผ่าน LINE คลิก

t

ติดต่อผ่าน FACEBOOK คลิก

tel ซ่อมเครื่องช่วยฟัง

หรือโทร 02-279-3030 คลิก

video call 5 re

ท่านยินดี ที่จะให้เจ้าหน้าที่ ศูนย์บริการเครื่องช่วยฟังอินทิเม็กซ์ ติดต่อกลับ  เพื่อให้คำปรึกษาแก่ท่าน โปรดกรอกข้อความ ข้างล่างนี้

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

เครื่องช่วยฟังดิจิตอล เทคโนโลยีสูง ที่จะช่วยให้ทุกเสียงกลับมาได้ยินอีกครั้ง

VIRON 9 เครื่องช่วยฟังคุณภาพเสียง สมจริงเป็นธรรมชาติ

Leox 7/3 เครื่องช่วยฟัง ที่ กำลังขยายสูง สำหรับผู้สูญเสียการได้ยินรุนแรง

อุปกรณ์เสริมเครื่องช่วยฟัง ที่สามารถเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟน ได้ตามความต้องการ

แท็กยอดนิยม

บทความที่แนะนำ