ความบกพร่องทางการได้ยินกับภาวะหกล้มในผู้สูงอายุ

        ภาวะการหกล้มเป็นหนึ่งในปัญหาสุขภาพที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ และเป็นความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดการบาดเจ็บที่รุนแรง ส่งผลกระทบต่อทั้งด้านร่างกาย และจิตใจของตัวผู้สูงอายุเอง และต่อครอบครัว แต่ละปี 1 ใน 3 ของผู้สูงอายุมักประสบกับการลื่นล้ม และครึ่งหนึ่งลื่นล้มมากกว่า 1 ครั้ง เมื่อผู้สูงอายุหกล้มและกระดูกหัก พบว่า 1ใน 5 ไม่สามารถกลับมาเดินได้อีกและบางส่วนต้องใช้รถเข็นไปตลอด**      ส่งผลให้ผู้สูงอายุสูญเสียความสามารถในการดูแลตนเองและต้องมีคนดูแลตลอดเวลา มีภาวะสับสน มีปัญหาการเคลื่อนไหว*   

ผู้สูงอายุจะมีความสามารถในการทรงตัวลดลงตามธรรมชาติ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เครื่องช่วยฟัง ในผู้สูงอายุ

        การฝึกการทรงตัว  และ การออกกำลังกายเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ จะช่วยพัฒนาความสามารถในการทรงตัว และลดความเสี่ยงในการหกล้มของผู้สูงอายุ จากการคาดการณ์ในภาพรวมของประเทศไทย จากสถิติเกี่ยวกับการบาดเจ็บของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข พบว่ามีอัตราการเสียชีวิตจากการหกล้มสูงเป็นอันดับ 2 รองจากการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนน

และระหว่างปี พ.ศ. 2560 – 2564 จะมีผู้สูงอายุพลัดตกหกล้ม ปีละประมาณ 3,030,900 – 5,506,000 คน ซึ่งในจำนวนนี้ จะมีผู้เสียชีวิต จำนวน 5,700 – 10,400 คนต่อปี***

ความเชื่อมโยงระหว่างการได้ยินกับการหกล้ม เครื่องช่วยฟัง ในผู้สูงอายุ

     จากการวิจัยของมหาวิทยาลัย Johns Hopkins* พบว่าผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินแม้ว่าจะระดับน้อย มีโอกาสในการหกล้มมากกว่าถึง 3 เท่า ทุกๆ 10 เดซิเบลที่ได้ยินลดลง จะเพิ่มโอกาสในการหกล้ม 1.4 เท่า ซึ่งสามารถอธิบายถึงความเป็นไปได้ว่าผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินอาจจะไม่มีการรับรู้ที่ดีเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมรอบๆ ตัว ทำให้การสะดุดหกล้มเป็นไปได้ง่าย

     การทรงตัวและการรักษาสมดุลย์เป็นสิ่งที่ทุกคนทำได้เหมือนเป็นความเคยชิน ซึ่งแท้จริงแล้วการที่จะทำเช่นนั้นได้ต้องใช้กระบวนการทำงานของสมองอย่างมากความบกพร่องทางการได้ยินเพิ่มภาระกระบวนการทำงานของสมอง (Cognitive Load) มาก (กินแรงสมองมาก) ผู้สูงอายุจึงมีแรงสมอง (Cognitive resources) น้อยลงในการนำมาจัดการด้านการทรงตัวและรักษาสมดุลย์ จึงอาจเพิ่มโอกาสในการหกล้ม

     งานวิจัยชิ้นนี้เป็นการเตือนทุกคนให้ตระหนักและใส่ใจเมื่อพบว่าตนมีการได้ยินลดลง เพราะความบกพร่องทางการได้ยินไม่เพียงแต่เพิ่มความเสี่ยงต่อโรคสมองเสื่อมและโรคซึมเศร้า แต่ความบกพร่องทางการได้ยินส่งผลต่ออันตรายทางร่างกายต่อผู้สูงอายุด้วย

การลดความเสี่ยงการหกล้มในผู้สูงอายุ เครื่องช่วยฟัง ในผู้สูงอายุ

สำหรับผู้ที่ต้องการป้องกันก่อนเกิดให้กับตนเอง หรือผู้ใหญ่ที่คุณรัก

  1. ออกกำลังกายสม่ำเสมอ โดยเน้นกิจกรรมฝึกการทรงตัว (balance exercise) ใช้ท่าทางและการเคลื่อนไหวที่บังคับ และท้าทายสมองให้ใช้องค์ประกอบทั้งห้าสวนพร้อมกัน ทั้งสติ หูชั้นใน สายตา กล้ามเนื้อ กระดูกและข้อ
  2. ปรึกษาแพทย์เรื่องยาที่รับประทานอยู่ว่ามียาตัวใดที่มีผลข้างเคียงที่ทำให้เกิดอาการเวียนศรีษะ
  3. ตรวจสายตาประจำปี
  4. ตรวจการได้ยินประจำปี

      สำหรับในข้อ 4 การตรวจการได้ยินประจำปี คนส่วนใหญ่อาจยังคงมองข้ามไป จนกว่าเมื่อเวลาผ่านไปหลายปีจนความบกพร่องทางการได้ยินเริ่มส่งผลกระทบ จึงเข้ามารับการตรวจ .

      เมื่อมีความจำเป็นต้องใส่เครื่องช่วยฟัง เครื่องช่วยฟังจะช่วยให้ได้ยินเสียงสภาพแวดล้อมได้มากขึ้น และช่วยลดภาระกระบวนการทำงานของสมอง ช่วยให้ผู้สูงอายุมีศักยภาพในการดูแลเรื่องการทรงตัวและรักษาสมดุลย์ได้มากขึ้น
นัดหมายเพื่อตรวจการได้ยินได้ที่ 02-279-3030 หรือ คุยไลน์: line ID : @intimex

เว็บไซต์ที่อ้างอิงข้อมูล

* https://www.hopkinsmedicine.org/news/media/releases/hearingloss _offalling

** https://www.bangkokhospital.com/th/disease-treatment/falling-cond itions-in-the-elderly

*** http://thaincd.com/document/file/violence/การพยากรณ์การพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ%20ปี%202560-2564.pdf

 

 

ศูนย์บริการเครื่องช่วยฟังอินทิเม็กซ์
โทร: 02 279 3030
คุยเฟสบุ๊ค: m.me/intimexhearingaid
คุยไลน์: line ID : @intimex

—เครื่องช่วยฟังอินทิเม็กซ์

Back to top