https://analytics.google.com/analytics/web/?authuser=2#/a29744284p281425186/admin/streams/table/2727640087

Intimex ศูนย์ เครื่องช่วยฟัง หูหนวก หูตึง

ให้บริการทุกวัน เวลาทำการ : จันทร์ – ศุกร์ เวลา 8:30 – 16:30 | เสาร์ – อาทิตย์ เวลา 8:00 – 16:30

ติดต่อ line เครื่องช่วยฟัง intimexhearing

คุณ จเร คงดี (เก่ง)

Hearing Coach ผู้เชี่ยวชาญ ใส่เครื่องช่วยฟังในผู้สูงอายุ

ด้านที่มีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษ 

  1. การฟื้นฟูการได้ยินองค์รวมในวัยผู้สูงอายุ
  2. แก้ปัญหาสำหรับผู้สุงอายุที่ใส่เครื่องช่วยฟังแต่ยังสื่อสารไม่เข้าใจ
  3. เลือกและใส่เครื่องช่วยฟังคุณภาพสูงที่เหมาะสมในผู้สูงอายุ
  4. เลือกและใส่เครื่องช่วยฟังคุณภาพสูงที่เหมาะสมให้กับผู้สูงอายุที่มีความบกพร่องทางการได้ยินในทุกระดับ
  5. ให้คำแนะนำ ปรึกษาแก่ครอบครัวผู้ที่ต้องการใส่เครื่องช่วยฟัง และผู้ที่ใส่เครื่องช่วยฟังอยู่แล้วเพื่อให้ใช้ชีวิตร่วมกันอย่างมีความสุขได้
  6. ให้คำปรึกษา ติดตามและแก้ไขสมรรถภาพการฟัง หลังใส่เครื่องช่วยฟังในระยะยาวอย่างยั่งยืน
รูป Hearing Coach จเร คงดี การทำงาน

ติดต่อผ่านทางระบบ ออนไลน์

real เก่ง Business solution

ท่านยินดี ที่จะให้เจ้าหน้าที่ ศูนย์บริการเครื่องช่วยฟังอินทิเม็กซ์ ติดต่อกลับ เพื่อให้ เพื่อให้ ผู้เชี่ยวชาญ เครื่องช่วยฟัง ผู้สูงอายุ ให้คำปรึกษาแก่ท่าน โปรดเลือกกดติดต่อจากระบบ Social ข้างล่างนี้

ติดต่อ ผ่านระบบ Line และ โทรศัพท์

ผู้เชี่ยวชาญด้านการได้ยินและเครื่องช่วยฟัง

Hearing Coach

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

เครื่องช่วยฟังดิจิตอล เทคโนโลยีสูง ที่จะช่วยให้ทุกเสียงกลับมาได้ยินอีกครั้ง

VIRON 9 เครื่องช่วยฟังคุณภาพเสียง สมจริงเป็นธรรมชาติ

Leox 7/3 เครื่องช่วยฟังที่กำลังขยายสูง สำหรับผู้สูญเสียการได้ยินรุนแรง

อุปกรณ์เสริมเครื่องช่วยฟัง ที่สามารถเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟน ได้ตามความต้องการ

แท็กยอดนิยม

บทความที่แนะนำ