https://analytics.google.com/analytics/web/?authuser=2#/a29744284p281425186/admin/streams/table/2727640087

Intimex ศูนย์ เครื่องช่วยฟัง หูหนวก หูตึง

ให้บริการทุกวัน เวลาทำการ : จันทร์ – ศุกร์ เวลา 8:30 – 16:30 | เสาร์ – อาทิตย์ เวลา 8:00 – 16:30

ติดต่อ line เครื่องช่วยฟัง intimexhearing

คุณ ดวงสมร ธรรมนุวัติ ( ดวง )

นักแก้ไขการได้ยิน Audiologist

ด้านที่มีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษ 

  1. คัดกรองการได้ยินเด็กแรกเกิด

  2. ตรวจการได้ยินเด็กด้วยเครื่อง OAE, ABR, ASSR
  3. ตรวจการทำงานของหูชั้นกลาง
  4. ตรวจการทำงานของท่อยูสเตเชี่ยน
  5. ดูสุขภาพช่องหูด้วยเครื่อง VDO otoscope
  6. ตรวจการได้ยินด้วย insert earphone ให้ผลแม่นยำ
  7. ตรวจคัดกรองการได้ยินในผู้ใหญ่เพื่อป้องกันก่อนเกิดการสูญเสียการได้ยิน
รูป คุณดวงสมร ธรรมนุวัตินักแก้ไขการได้ยิน Audiologistทำงาน

ติดต่อผ่านทางระบบ ออนไลน์

Real พี่ดวง จเร คงดี ผู้เชี่ยวชาญด้านการได้ยิน คุณดวงสมร ธรรมนุวัติ Intimexhearing

ท่านยินดี ที่จะให้เจ้าหน้าที่ ศูนย์บริการเครื่องช่วยฟังอินทิเม็กซ์ ติดต่อกลับ เพื่อให้นักแก้ไขการได้ยิน Audiologist ให้คำปรึกษาแก่ท่าน โปรดเลือกกดติดต่อจากระบบ Social ข้างล่างนี้

ติดต่อ ผ่านระบบ Line และ โทรศัพท์

ผู้เชี่ยวชาญด้านการได้ยินและเครื่องช่วยฟัง

Hearing Coach

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

เครื่องช่วยฟังดิจิตอล เทคโนโลยีสูง ที่จะช่วยให้ทุกเสียงกลับมาได้ยินอีกครั้ง

VIRON 9 เครื่องช่วยฟังคุณภาพเสียง สมจริงเป็นธรรมชาติ

Leox 7/3 เครื่องช่วยฟังที่กำลังขยายสูง สำหรับผู้สูญเสียการได้ยินรุนแรง

อุปกรณ์เสริมเครื่องช่วยฟัง ที่สามารถเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟน ได้ตามความต้องการ

แท็กยอดนิยม

บทความที่แนะนำ