ศูนย์บริการ เครื่องช่วยฟัง อินทิเม็กซ์

Audiologist

คุณดวงสมร ธรรมนุวัติ ( ดวง )
Audiologist

ด้านที่มีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษ

  • นักแก้ไขการได้ยิน (Audiologist)
  • คัดกรองการได้ยินเด็กแรกเกิด
  • ตรวจการได้ยินเด็กด้วยเครื่อง OAE, ABR, ASSR
  • ตรวจการทำงานของหูชั้นกลาง
  • ตรวจการทำงานของท่อยูสเตเชี่ยน
  • ดูสุขภาพช่องหูด้วยเครื่อง VDO otoscope
  • ตรวจการได้ยินด้วย insert earphone ให้ผลแม่นยำ
  • ตรวจคัดกรองการได้ยินในผู้ใหญ่เพื่อป้องกันก่อนเกิดการสูญเสียการได้ยิน
  • ใส่เครื่องช่วยฟัง

ติดต่อผ่านทางระบบ ออนไลน์

ติดต่อผ่าน LINE คลิก

ติดต่อผ่าน FACEBOOK คลิก

หรือโทร 02-279-3030 คลิก

ท่านยินดี ที่จะให้เจ้าหน้าที่ ศูนย์บริการเครื่องช่วยฟังอินทิเม็กซ์ ติดต่อกลับ  เพื่อให้คำปรึกษาแก่ท่าน โปรดกรอกข้อความ ข้างล่างนี้

โปรดระบุชื่อ และนามสกุล ของท่านเอง
กรุณากรอกชื่อ ของท่าน
กรุณากรอกนามสกุล ของท่าน
ท่านต้องการให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับถึง
กรุณากรอกข้อมูล
กรุณากรอกเบอร์โทรศัพท์ 10 หลัก
กรุณากรอกเบอร์โทรศัพท์ 10 หลัก
กรุณากรอกข้อมูล
ขอรายละเอียดเพิ่มเติม
Field is required!