ศูนย์บริการ เครื่องช่วยฟัง อินทิเม็กซ์

ความบกพร่องทางการได้ยิน

กับ

ภาวะ หกล้ม ในผู้สูงอายุ

ความบกพร่องทางการได้ยินกับภาวะ หกล้ม ในผู้สูงอายุ

Share on facebook
แชร์ Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google+
Share on print
Print

     ภาวะการหกล้มเป็นหนึ่งในปัญหาสุขภาพที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ และเป็นความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดการบาดเจ็บที่รุนแรง ส่งผลกระทบต่อทั้งด้านร่างกาย และจิตใจของตัวผู้สูงอายุเอง และต่อครอบครัว

     แต่ละปี 1 ใน 3 ของผู้สูงอายุมักประสบกับการลื่นล้ม และครึ่งหนึ่งลื่นล้มมากกว่า 1 ครั้ง เมื่อผู้สูงอายุหกล้ม และกระดูกหัก พบว่า 1 ใน 5 ไม่สามารถกลับมาเดินได้อีกและบางส่วนต้องใช้รถเข็นไปตลอด** ส่งผลให้ผู้สูงอายุสูญเสียความสามารถในการดูแลตนเองและต้องมีคนดูแลตลอดเวลา มีภาวะสับสน มีปัญหาการเคลื่อนไหว*

     การฝึกการทรงตัว และ การออกกำลังกายเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ จะช่วยพัฒนาความสามารถในการทรงตัว และลดความเสี่ยงในการหกล้มของผู้สูงอายุ จากการคาดการณ์ในภาพรวมของประเทศไทย จากสถิติเกี่ยวกับการบาดเจ็บของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข พบว่ามีอัตราการเสียชีวิตจากการหกล้มสูงเป็นอันดับ 2 รองจากการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนน

และระหว่างปี พ.ศ. 2560 – 2564 จะมีผู้สูงอายุพลัดตกหกล้ม ปีละประมาณ 3,030,900 – 5,506,000 คน ซึ่งในจำนวนนี้ จะมีผู้เสียชีวิต จำนวน 5,700 – 10,400 คนต่อปี***

สำหรับผู้ที่ต้องการป้องกันก่อนเกิด ภาวะหกล้มในผู้สูงอายุ ให้กับตนเอง หรือผู้ใหญ่ที่คุณรัก

1. ออกกำลังกายสม่ำเสมอ

โดยเน้นกิจกรรมฝึกการทรงตัว (balance exercise) ใช้ท่าทางและการเคลื่อนไหวที่บังคับ และท้าทายสมองให้ใช้องค์ประกอบทั้งห้าสวนพร้อมกัน ทั้งสติ หูชั้นใน สายตา กล้ามเนื้อ กระดูกและข้อ

2. ปรึกษาแพทย์เรื่องยา

ที่รับประทานอยู่ว่ามียาตัวใดที่มีผลข้างเคียงที่ทำให้เกิดอาการเวียนศรีษะ

3. ตรวจสายตาประจำปี

ควรตรวจสายตา ตรวจสอบสายตาของผู้สูงอายุมีสายตาที่ผิดปกติทางสายตายาว สายตาสั่น หรือจากโรคทางตาเช่น

1) ต้อกระจก
2) ต้อหิน
3) ต้อเนื้อ ต้อลม
4) ตาแห้ง
5) ตาบอดสี
6) เบาหวานขึ้นตา
7) วุ้นตาเสื่อม
8) จอประสาทตาเสื่อมตามวัย

4. ตรวจการได้ยินเป์นประจำปี

การตรวจระดับการได้ยินในผู้สูงอายุประจำปี เป็นการตรวจการทำงานของหูว่ามีอาการมีความผิดปกติทางได้ยินหรือไม่ เพื่อที่จะทำให้ผู้สูงอายุไม่ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการหกล้ม ควรได้รับการแก้ไขให้กลับมาได้ยินและสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ หรือหากผู้สูงอายุมีอาการทางการได้ยินเหล่านี้ก็สามารถตรวจการได้ยิน ได้เช่นกัน
1) หูอื้อ
2) มีเสียงดังในหู
3) การได้ยินลดลง
4) มีน้ำไหลจากหู
5) ทำงานสัมผัสเสียงดัง
6) ฟังเสียงพูดไม่ค่อยชัด
7) ปวดหู
8) หรือพบว่าหูอักเสบ เป็นต้น

สำหรับในข้อ 4 การตรวจการได้ยินประจำปี คนส่วนใหญ่อาจยังคงมองข้ามไป จนกว่าเมื่อเวลาผ่านไปหลายปีจนความบกพร่องทางการได้ยินเริ่มส่งผลกระทบ จึงเข้ามารับการตรวจ .

เมื่อมีความจำเป็นต้องใส่เครื่องช่วยฟัง

เครื่องช่วยฟังจะช่วยให้ได้ยินเสียงสภาพแวดล้อมได้มากขึ้น และช่วยลดภาระกระบวนการทำงานของสมอง ช่วยให้ผู้สูงอายุมีศักยภาพในการดูแลเรื่องการทรงตัวและรักษาสมดุลย์ได้มากขึ้น

กรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดความบกพร่องทางการได้ยินกับภาวะหกล้มในผู้สูงอายุเพิ่มเติม

โปรดระบุชื่อ และนามสกุล ของท่านเอง

กรุณากรอกชื่อ ของท่าน
กรุณากรอกนามสกุล ของท่าน
ท่านต้องการให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับถึง
กรุณากรอกข้อมูล
กรุณากรอกเบอร์โทรศัพท์ 10 หลัก
กรุณากรอกเบอร์โทรศัพท์ 10 หลัก
กรุณากรอกข้อมูล
ขอรายละเอียดเพิ่มเติม
Field is required!

หรือหากท่านต้องสอบถามเรื่อง การดูแลและป้องกันเครื่องช่วยฟัง เพิ่มเติมได้ที่

ติดต่อผ่าน LINE คลิก

ติดต่อผ่าน FACEBOOK คลิก

หรือโทร 02-279-3030 คลิก