ศูนย์บริการ เครื่องช่วยฟัง อินทิเม็กซ์

รักษาสุขภาพการได้ยินอย่างไรในช่วงวิกฤตโควิด19

        เมื่อทั้งโลกเปลี่ยนไปในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมามาตรการรักษาระยะห่างทางสังคมที่ต้องการให้ผู้คนอยู่ห่างกันทำให้ร้านอาหารโรงภาพยนตร์และธุรกิจหลายธุรกิจต้องปิดตัวลงเป็นสาเหตุให้เราต้องแยกตัวเองหลีกเลี่ยงการพาตัวเองไปอยู่ในที่ที่เป็นการรวมผู้คนหมู่มากรักษาระยะห่างเพื่อความปลอดภัยเพื่อป้องกันการกระจายตัวของเชื้อ

        สำหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน การรักษาสุขภาพการได้ยินการบำรุงรักษาเครื่องช่วยฟังและอุปกรณ์ส่งเสริมการฟังที่ต่อเชื่อมแบบไร้สายต่างๆให้ยังคงใช้งานได้ดีเต็มประสิทธิภาพมีความสำคัญยิ่งเนื่องจากความจำเป็นที่ต้องปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่พร้อมไปกับความเครียด

1.สำรองแบตเตอรี่

ท่านต้องมั่นใจว่าท่านมีแบตเตอรี่สำรองเก็บไว้ใช้งานเพียงพอที่จะทำให้เครื่องช่วยฟังของท่านใช้งานต่อเนื่องได้อย่างน้อยในอีก 8 สัปดาห์ข้างหน้าเติมสต๊อกแบตเตอรี่ของท่านให้เต็มพร้อมใช้งานตลอดเวลาการสั่งซื้อออนไลน์ในช่วงนี้อาจจะเหมาะสมกับสถานการณ์ได้ดี

2.ติดต่อผู้ให้บริการกรณีฉุกเฉิน

  สอบถามหรือสมัครการติดต่อในรูปแบบวีดีโอคอลหรือแจ้งความจำนงค์ว่าท่านต้องการให้ผู้ให้บริการมารับ-ส่งเครื่องให้ถึงบ้าน

3.รับบริการที่รถ

  ใช้บริการรอในรถหรือทิ้งเครื่องช่วยฟังที่ต้องการให้ตรวจเช็คไว้กับผู้ให้บริการแล้วแวะไปรับเพื่อป้องกันการที่ต้องอยู่ในบริเวณห้องรับรองที่มีคนหนาแน่น

5.ติดต่อเพื่อนหรือญาติอย่างสม่ำเสมอ

  พูดโทรศัพท์หรือวีดีโอคอลกับเพื่อนทุกวันหรือวันเว้นวันจะทำให้ท่านรู้สึกว่าได้ติดต่อกับเพื่อนหรือญาติเหมือนอย่างเคย

6.พิจารณาซื้อเครื่องสำรอง

  ท่านจำเป็นต้องได้ยินต้องใส่เครื่องทุกวันอาจจะเกินวันละ 18 ชั่วโมงก็เป็นไปได้เครื่องช่วยฟังประกอบด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์โอกาสที่จะชำรุดทำงานผิดปกติหรือหยุดทำงานกระทันหันเกิดขึ้นได้เสมอหากเกิดขึ้นในช่วงสถานการณ์ประกาศสั่งห้ามออกนอกเคหสถานท่านจะไม่สามารถส่งซ่อมได้ในเมื่อท่านจำเป็นต้องได้ยินตลอดเวลาการมีเครื่องสำรองชั่วคราวอาจเป็นการเตรียมความพร้อมที่คุ้มค่า

7.เตรียมพร้อมหากคุณต้องพบแพทย์

  หากท่านมีความจำเป็นต้องพบแพทย์ขอให้เตรียมเครื่องช่วยฟังที่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอุปกรณ์ส่งเสริมการได้ยินที่ใช้อยู่ประจำและแบตเตอรี่สำรองเผื่อไว้ขอให้พาญาติหรือเพื่อนไปด้วยทุกครั้งและจำเป็นต้องแจ้งแพทย์และพยาบาลที่เกี่ยวข้องว่าท่านมีความบกพร่องทางการได้ยินและใส่เครื่องช่วยฟังอยู่

       ศูนย์บริการเครื่องช่วยฟังอินทิเม็กซ์ ยังอยู่เคียงข้างผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงจากทางราชการเพื่อช่วยให้ท่านมีความสุขกับการได้ยินอย่างที่ท่านต้องการนอกจากนั้นเพื่อให้บริการสนับสนุนแก่ท่านที่ใส่เครื่องช่วยฟังศูนย์ฯได้เพิ่มบริการพิเศษในช่วงวิกฤตไวรัสโควิดดังนี้

 

  1. จัดช่องทางเข้า และห้องรับรองพิเศษเฉพาะผู้ที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไปและมีระยะนัดหมายห่างกัน เพียงขอให้ติดต่อนัดหมายล่วงหน้าได้ที่หมายเลข 02-279-3030 หรือ LINE ID : @intimex
  2. รับสมัครการติดต่อในรูปแบบวีดีโอ คอล โดยท่านสามารถแจ้งความจำนงค์ว่าท่านอาจมีความจำเป็นต้องติดต่อเพื่อปรึกษาเจ้าหน้าที่ได้ที่หมายเลข 02-279-3030 หรือ LINE ID : @intimex
  3. จัดเจ้าหน้าที่ให้บริการรับ-ส่งเครื่องที่รถส่วนตัวของท่าน โดยที่ท่านไม่จำเป็นต้องลงจากรถ
  4. จัดทำราคาเครื่องช่วยฟังสำรองในราคาพิเศษ ท่านสามารถสั่งซื้อผ่านLine My Shop ที่ LINE ID : @intimex หรือโทร. 02-279-3030

    การแพร่กระจายของโรคโควิด-19 ทำให้ชีวิตของพวกเราทุกคนเต็มไปด้วยความท้าทายดังนั้นโปรดให้ความสำคัญกับการได้ยินของท่านและติดต่อกับผู้ให้บริการด้านการได้ยินที่สามารถช่วยให้ท่านเตรียมพร้อมผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปพร้อมกัน

 

กรอกข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อรับรายละเอียดเกี่ยวกับการป้องกัน และรักษาสุขภาพการได้ยินอย่างไรในช่วงวิกฤตโควิด19

[super_form id=”15749″]

ศูนย์บริการเครื่องช่วยฟังอินทิเม็กซ์
โทร: 02 279 3030
คุยเฟสบุ๊ค: m.me/intimexhearingaid
คุยไลน์: line ID : @intimex

เครื่องช่วยฟัง อินทิเม็กซ์