https://analytics.google.com/analytics/web/?authuser=2#/a29744284p281425186/admin/streams/table/2727640087

Intimex ศูนย์ เครื่องช่วยฟัง หูหนวก หูตึง

ให้บริการทุกวัน เวลาทำการ : จันทร์ – ศุกร์ เวลา 8:30 – 16:30 | เสาร์ – อาทิตย์ เวลา 8:00 – 16:30

ติดต่อ line เครื่องช่วยฟัง intimexhearing

We're Covid 19 Vaccinated

พนักงานศูนย์บริการเครื่องช่วยฟังอินทิเม็กซ์ ได้รับการ ฉีดวัคซีนป้องกัน โควิด 19 เรียบร้อยแล้ว

ทีมงานของอินทิเม็กซ์ปฏิบัติตามมาตรการด้านสุขอนามัยอย่างเคร่งครัด อีกทั้งการได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ทำให้สร้างความมั่นใจแก่ลูกค้าทุกท่านที่เข้ามารับบริการ

คุณวีระยา We're Covid19 Vaccinated ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19

ดิฉันขอร่วมสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า ที่เข้ามารับบริการทุกท่านค่ะ

เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับลูกค้าทุกท่านด้วยการ ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้แก่พนักงานภายในศูนย์ฯ โดยพนักงานที่ได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว จะติดเข็มกลัดสัญลักษณ์ I’m Covid19 Vaccinated

เข้มข้นภายใต้โปรแกรม 2 พร้อม

ศูนย์บริการเครื่องช่วยฟังอินทิเม็กซ์ยึดมั่นมาตรฐานด้านสุขอนามัยที่เข้มข้นภายใต้โปรแกรม 2 พร้อม บริการตรวจการได้ยินแบบพิเศษ ไม่ใช้ที่ครอบหู เพื่อลดการสัมผัส และมาตรฐานการบริการชั้นเลิศให้กับลูกค้าทุกท่านเช่นเดิม

2-พร้อม We're Covid19 Vaccinated ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19
กิจกรรม ข่าวการให้บริการการได้ยิน ในสถานการณ์ Covid - 19
LOW TOUCH Service บริการแบบปลอดเชื้อ โควิด 19 เครื่องช่วยฟัง

เปิดตัว Intimex LOW TOUCH Service การบริการแบบลดจุดสัมผัส

ศูนย์บริการเครื่องช่วยฟังอินทิเม็กซ์ ขอแนะนำ Intimex LOW TOUCH Service การบริการแบบลดจุดสัมผัส การบริการ เครื่องช่วยฟัง แนวใหม่ที่เปิดตัวมารองรับลูกค้าของอินทิเม็กซ์ในช่วงสถานการณ์ โควิด-19 (Covid -19)

อ่านเพิ่มเติมคลิก »

2 พร้อม กับการดูแลการได้ยินและเครื่องช่วยฟังของคุณให้พร้อม

“2 พร้อม” กับการดูแลการได้ยินและเครื่องช่วยฟังของคุณให้พร้อมรับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วจากผลกระทบของวิกฤติ โควิด-19

อ่านเพิ่มเติมคลิก »
ตรวจการได้ยินไม่ต้องครอบหูด้วย-insert-earphones

ตรวจการได้ยิน ไม่ต้องครอบหู ด้วย Insert earphones (ตรวจการได้ยินแบบปลอดเชื้อ ลดจุดสัมผัส)

Insert earphones เป็นอุปกรณ์ที่นำเสียงเข้าสู่ช่องหูเพื่อตรวจระดับการได้ยินเช่นเดียวกันแต่ไม่ต้องคาดบนศีรษะและครอบปิดหูเหมือน Headphones ประโยชน์ของ Insert earphones มีดังนี้

อ่านเพิ่มเติมคลิก »
บริการ ส่งแบตเตอรี่ เครื่องช่วยฟัง หรือ สินค้าถึงรถ บริการ ส่งแบตเตอรี่ เครื่องช่วยฟัง หรือ สินค้าถึงรถ DRIVE IN SERVICE

Drive in Service บริการใหม่ผู้ที่ใส่ เครื่องช่วยฟัง สะดวกปลอดภัยไม่ต้องลงจากรถ

DRIVE-IN SERVICE เป็นบริการใหม่สำหรับท่านที่ใส่เครื่องช่วยฟัง ที่ต้องการเข้ามารับบริการเช็คล้างทำความสะอาดเครื่องช่วยฟัง ซ่อมเครื่องช่วยฟัง หรือซื้อแบตเตอรี่เครื่องช่วยฟัง

อ่านเพิ่มเติมคลิก »
Covid-19 ตรวจการได้ยิน ตรวจหู บริการ เครื่องช่วยฟัง

ศูนย์ฯ อินทิเม็กซ์ห่วงใยสุขภาพของลูกค้าผู้มารับบริการช่วงวิกฤต Covid-19

ให้ปลอกภัยไร้เชื้อไวรัสโคโรน่า ( COVID-19 )
nเนื่องด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า ( COVID-19 )

อ่านเพิ่มเติมคลิก »

บริการ เครื่องช่วยฟัง เพื่อลดความแออัดสร้างความปลอดภัยลูกค้า

ศูนย์บริการ เครื่องช่วยฟัง อินทิเม็กซ์เปิดให้ บริการเครื่องช่วยฟัง เพื่อรองรับความต้องการการนำเครื่องช่วยฟังเข้ามาตรวจเช็ค ล้างเครื่องช่วยฟัง

อ่านเพิ่มเติมคลิก »

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

เครื่องช่วยฟังดิจิตอล เทคโนโลยีสูง ที่จะช่วยให้ทุกเสียงกลับมาได้ยินอีกครั้ง

VIRON 9 เครื่องช่วยฟังคุณภาพเสียง สมจริงเป็นธรรมชาติ

Leox 7/3 เครื่องช่วยฟัง ที่ กำลังขยายสูง สำหรับผู้สูญเสียการได้ยินรุนแรง

อุปกรณ์เสริมเครื่องช่วยฟัง ที่สามารถเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟน ได้ตามความต้องการ

แท็กยอดนิยม