https://analytics.google.com/analytics/web/?authuser=2#/a29744284p281425186/admin/streams/table/2727640087

Intimex ศูนย์ เครื่องช่วยฟัง หูหนวก หูตึง

ให้บริการทุกวัน เวลาทำการ : จันทร์ – ศุกร์ เวลา 8:30 – 16:30 | เสาร์ – อาทิตย์ เวลา 8:00 – 16:30

ติดต่อ line เครื่องช่วยฟัง intimexhearing
Play Video about 7 ปัจจัยสำคัญที่ต้องพิจารณาก่อนลงทุนกับเครื่องช่วยฟังเครื่องใหม่

7 ปัจจัยสำคัญที่ต้องพิจารณาก่อนลงทุนกับเครื่องช่วยฟังเครื่องใหม่

การใส่เครื่องช่วยฟัง

ที่เหมาะสมกับ ระดับความบกพร่องทางการได้ยิน

    เป็นสิ่งสำคัญของการรักษา และคงไว้ซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดี หากคุณสังเกตว่าประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องช่วยฟังปัจจุบันของคุณลดลง ในบทความนี้จะพูดถึงปัจจัยสำคัญที่คุณควรคำนึงถึงเมื่อพิจารณาลงทุนกับเครื่องช่วยฟังเครื่องใหม่ของคุณ ตั้งแต่ความต้องการการได้ยินเฉพาะของคุณ ไปจนถึงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ซึ่งจะช่วยให้คุณมั่นใจได้ว่าการตัดสินใจของคุณมีข้อมูลครบถ้วน

จะรู้ได้อย่างไรว่าเมื่อใดควรลงทุนกับเครื่องช่วยฟังเครื่องใหม่

     การที่จะรู้ว่าเมื่อไหร่ถึงเวลาตัดสินใจเปลี่ยนเครื่องช่วยฟังเครื่องใหม่ มีสิ่งที่ควรพิจารณาหลายปัจจัย เนื่องจากเป็นการตัดสินที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของคุณโดยรวมอย่างมาก บทความนี้จะให้รายละเอียด สัญญาณเตือนที่จะช่วยให้คุณพิจารณา เมื่อต้องตัดสินใจลงทุนกับเครื่องช่วยฟังเครื่องใหม่ ดังต่อไปนี้

ประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องช่วยฟังที่ใช้อยู่ในปัจจุบันลดลง

        เมื่อเครื่องช่วยฟังที่ใช้อยู่ทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพเหมือนที่เคย เช่น ได้ยินเสียงพูดของคู่สนทนาไม่ชัดเจน ไม่ได้ยินเสียงสภาพแวดล้อมที่เคยได้ยิน ได้ยินเสียงเพี้ยน การขยายเสียงไม่สม่ำเสมอ ต้องส่งเครื่องช่วยฟังซ่อมบ่อยขึ้น อุปกรณ์ส่วนใหญ่ภายในตัวเครื่องชำรุด หาอะไหล่ยากขึ้น

        เครื่องช่วยฟังมีอายุการใช้งานโดยเฉลี่ยประมาณ 3-5 ปี เมื่อเครื่องช่วยฟังมีอายุเกิน 5 ปี อุปกรณ์หรือแผงวงจรควบคุมภายในตัวเครื่องอาจสึกหรอตามอายุการใช้งาน หรือจากการกัดกร่อนของอ๊อกไซด์ที่แผงวงจรควบคุมการทำงานเนื่องจากการสะสมของความชื้น คุณอาจจะยังคงสามารถใช้เครื่องช่วยฟังได้อยู่ แต่ความเหนื่อยล้าที่เกิดจากการที่ต้องตั้งใจฟังเสียงสนทนาในสภาพแวดล้อมที่อึกทึกทั้งวันในทุกๆ วันนั้น ทำให้สมองของคุณทำงานหนักเพื่อประมวลผลเสียงเกินความจำเป็น

ประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องช่วยฟังที่ใช้อยู่ในปัจจุบันลดลง
ระดับการได้ยินมีการเปลี่ยนแปลง

ระดับการได้ยินมีการเปลี่ยนแปลง

       การสูญเสียการได้ยินของคุณอาจเปลี่ยนแปลงโดยค่อยๆ เพิ่มมากขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป หรือจากอายุที่มากขึ้น เครื่องช่วยฟังอาจจะยังทำงานได้ดี แต่กำลังขยายของเครื่องอาจไม่เพียงพอที่จะรองรับระดับการสูญเสียการได้ยินที่เปลี่ยนแปลง และไม่เหมาะสมอีกต่อไป
        การเปลี่ยนแปลงของการสูญเสียการได้ยินอาจเกิดขึ้นเฉพาะบางความถี่ ระดับการสูญเสียการได้ยินอาจแตกต่างกันไปตามความถี่ที่ต่างกัน เครื่องช่วยฟังสมัยใหม่สามารถปรับอย่างละเอียดเพื่อชดเชยการเปลี่ยนแปลงเฉพาะเหล่านี้ได้ ในขณะที่เครื่องรุ่นเก่า อาจไม่มีความสามารถปรับได้ละเอียดเพียงพอ
        เครื่องช่วยฟังที่มีเทคโนโลยีขั้นสูง จะสามารถเลือกการปรับแต่งเพิ่มเติม ตั้งโปรแกรมให้ตรงกับรูปแบบและลักษณะการสูญเสียการได้ยินเฉพาะของแต่ละบุคคลได้ ทำให้ได้รับประสบการณ์การได้ยินที่เป็นธรรมชาติและชัดเจนยิ่งขึ้น
        คุณจะรู้ได้อย่างไรว่าระดับการได้ยินเปลี่ยนแปลงไป
        เมื่อคุณใส่เครื่องช่วยฟังดูโทรทัศน์ คุณต้องเพิ่มระดับเสียงของเครื่องช่วยฟังหรือโทรทัศน์ให้ดังกว่าที่เคย หรือคุณต้องมารับการปรับตั้งเสียงใหม่อยู่บ่อยครั้ง หรือเสียงสนทนาที่คุณเคยได้ยินอย่างสบายๆ กลับมีเสียงเบาลง จนคุณจับใจความไม่ได้

สุขภาพมีการเปลี่ยนแปลง

        ภาวะสุขภาพ เช่น โรคข้ออักเสบอาจส่งผลต่อความคล่องตัวในการใช้มือหยิบจับเครื่องช่วยฟัง การเปลี่ยนแปลงของรูปร่างและขนาดของหูตามอายุ ส่งผลต่อความพอดีของขนาดเครื่องช่วยฟังกับช่องหู อาการเหนื่อยล้าจากการพยายามฟัง โรคเบาหวาน โรคหลอดเลือดหัวใจ ภาวะสมองเสื่อม โรคเมเนียร์ที่มีอาการเวียนศีรษะบ้านหมุน หูอื้อ แน่นในหู ส่งผลให้ระดับการได้ยินเปลี่ยนแปลงขึ้นๆลงๆ ฯลฯ เมื่อสภาวะสุขภาพเหล่านี้เกิดขึ้น ส่งผลต่อประเภทและระดับของการสูญเสียการได้ยิน

        การเปลี่ยนแปลงด้านสุขภาพสามารถส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการได้ยิน และประสิทธิผลที่ได้รับจากเครื่องช่วยฟัง การตรวจสุขภาพเป็นประจำควบคู่ไปกับการตรวจการได้ยิน เป็นสิ่งสำคัญ เพื่อให้แน่ใจว่าการใส่เครื่องช่วยฟังที่เหมาะสม เพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสุขภาพ สามารถปรับปรุงคุณภาพชีวิตและความสามารถในการสื่อสารได้อย่างมาก

สุขภาพมีการเปลี่ยนแปลง
ไลฟ์สไตล์มีการเปลี่ยนแปลง

ไลฟ์สไตล์มีการเปลี่ยนแปลง

        เมื่อวิถีชีวิตของคุณเปลี่ยนไป ความต้องการในการได้ยินของคุณก็เปลี่ยนแปลงไปด้วย เช่น การสร้างครอบครัวใหม่ การมีบุตร การมีจำนวนสมาชิกในครอบครัวเพิ่มขึ้น ในสถานการณ์เหล่านี้ เครื่องช่วยฟังที่มีความสามารถในการแยกความแตกต่างระหว่างเสียงคำพูดและเสียงรบกวนรอบข้าง สามารถปรับปรุงประสบการณ์การฟังของคุณได้อย่างมาก หากคุณเริ่มสนุกกับกิจกรรมกลางแจ้งมากขึ้น เครื่องช่วยฟังเทคโนโลยีใหม่ จะช่วยลดเสียงรบกวนจากลมให้คุณได้ฟังสบายขึ้น

        การอัพเกรดเครื่องช่วยฟังที่สอดคล้องกับความต้องการไลฟ์สไตล์ใหม่เหล่านี้ ไม่เพียงแต่ปรับปรุงคุณภาพการได้ยินให้กับคุณเท่านั้น แต่ยังปรับปรุงคุณภาพชีวิตโดยรวมด้วย ผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องช่วยฟัง จะให้การประเมินว่าเครื่องช่วยฟังในปัจจุบันเหมาะสมกับไลฟ์สไตล์ของคุณได้ดีเพียงใด

การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมการทำงาน

        หากคุณได้งานใหม่ ตำแหน่งใหม่ หรือมีการเปลี่ยนแปลงหน้าที่ความรับผิดชอบ คุณควรต้องใช้ฟังก์ชันเครื่องช่วยฟังที่แตกต่างกัน เช่น หากงานใหม่ของคุณต้องมีการติดต่อทางโทรศัพท์มากขึ้น เครื่องช่วยฟังที่มีการเชื่อมต่อไร้สายที่สามารถต่อเชื่อมกับโทรศัพท์ จะเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับคุณ หากงานใหม่ทำให้คุณมีกิจกรรมทางสังคมบ่อยขึ้น หรือเริ่มทำงานในสภาพแวดล้อมที่พลุกพล่าน คุณอาจจำเป็นต้องใช้เครื่องช่วยฟังที่มีคุณสมบัติขั้นสูง มีความแม่นยำ ให้เสียงคำพูดชัดเจน เช่น ไมโครโฟนแบบกำหนดทิศทาง และระบบลดเสียงรบกวน เพื่อจัดการกับความท้าทายในสภาพแวดล้อมใหม่ๆ ให้คุณปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมการทำงาน
การเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัย

การเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัย

        การย้ายบ้าน หรือคอนโดใหม่ อาจจะมีเสียงสภาพแวดล้อมที่อาจแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญระหว่างที่อยู่อาศัยแต่ละแห่ง การย้ายจากบ้านชานเมืองที่เงียบสงบ ไปยังคอนโดใจกลางเมืองที่พลุกพล่าน หรือในทางกลับกัน สามารถเปลี่ยนลักษณะเสียงและความดังของเสียงสภาพแวดล้อมรอบข้างได้อย่างมาก นอกจากนั้นพื้นที่ต่างๆ มีคุณสมบัติทางเสียงที่แตกต่างกัน เช่น บ้านหลังใหญ่หรือคอนโดที่มีเพดานสูง อาจมีเสียงก้องมากกว่า ซึ่งอาจส่งผลต่อการส่งผ่านเสียงไปยังเครื่องช่วยฟังของคุณได้

        หากคุณพบความท้าทายในการฟังในสภาพแวดล้อมใหม่ เครื่องช่วยฟังที่คุณใช้อยู่ อาจจะต้องอัพเกรดเป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัยในปัจจุบัน ที่สามารถตั้งค่าของการขยายเสียงเพื่อรองรับความท้าทายของเสียงที่เปลี่ยนไปในสภาพแวดล้อมใหม่ให้กับคุณ

ความต้องการเข้าถึงเทคโนโลยี

        เครื่องช่วยฟังที่มีเทคโนโลยีปัจจุบันมาพร้อมกับคุณสมบัติขั้นสูง หากคุณมีปัญหาในการทำความเข้าใจการสนทนาในสภาพแวดล้อมที่มีเสียงดัง เครื่องช่วยฟังรุ่นใหม่อาจสามารถกรองเสียงรบกวนรอบข้างออกได้ดีขึ้น ไมโครโฟนแบบกำหนดทิศทาง การประมวลผลเสียงดิจิทัล การเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟน ทีวี และอุปกรณ์ คุณสมบัติเหล่านี้สามารถปรับปรุงประสบการณ์การฟังได้อย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาพแวดล้อมที่มีเสียงรบกวน

        เทคโนโลยีมีการพัฒนาอยู่เสมอ คุณอาจต้องการเครื่องช่วยฟังที่มีคุณสมบัติใหม่ๆ มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่เห็นได้ชัดเจนทุกๆ 3 ถึง 5 ปี เช่น ความก้าวหน้าและความรวดเร็วในการประมวลผลสัญญาณดิจิทัล การลดสัญญาณรบกวนจากสภาพแวดล้อม เพื่อช่วยให้คุณได้ประโยชน์จากความก้าวหน้าของเทคโนโลยี มาเพิ่มคุณภาพในการใช้ชีวิตในทุกๆวันของคุณได้อย่างเต็มที่

ความต้องการเข้าถึงเทคโนโลยี

การลงทุนในเครื่องช่วยฟังเครื่องใหม่ ถือเป็นการตัดสินใจที่สำคัญ 

เพราะไม่เพียงแต่ช่วยให้การได้ยินของคุณดีขึ้นเท่านั้น

แต่ยังทำให้การใช้ชีวิตของคุณดีขึ้นด้วย เครื่องช่วยฟังที่เหมาะสมสามารถส่งเสริมชีวิตประจำวันของคุณ ตั้งแต่การสนทนาที่ชัดเจน จนถึงการเชื่อมต่อที่ราบรื่นกับโลกดิจิทัล

เครื่องช่วยฟังอาจมีราคาสูง

     คุณอาจต้องการเครื่องช่วยฟังที่มีคุณสมบัติใหม่ๆ มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่เห็นได้ชัดเจนทุกๆ 3 ถึง 5 ปี เช่น ความก้าวหน้าและความรวดเร็วในการประมวลผลสัญญาณ ดิจิทัล การลดสัญญาณรบกวนจากสภาพแวดล้อม เพื่อช่วยให้คุณได้ประโยชน์จากความก้าวหน้าของเทคโนโลยี มาเพิ่มคุณภาพในการใช้ชีวิตในทุกๆวันของคุณได้อย่างเต็มที่

หากคุณพบปัญหากับเครื่องช่วยฟังที่ใช้อยู่

ต้องการทราบว่ามีเทคโนโลยีใหม่ อะไรบ้าง หรือต้องการทราบว่าเครื่องช่วยฟัง แบบไหนที่เหมาะกับไลฟ์สไตล์
และความต้องการของคุณ สอบถามผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องช่วยฟัง Hearing Coach

ลงทะเบียน

Check Icon

ติดต่อ ผ่านระบบ Social และ โทรศัพท์

ผลิตภัณฑ์แนะนำเครื่องช่วยฟัง

แท็กยอดนิยม

บทความที่แนะนำ