https://analytics.google.com/analytics/web/?authuser=2#/a29744284p281425186/admin/streams/table/2727640087

Intimex ศูนย์ เครื่องช่วยฟัง หูหนวก หูตึง

ให้บริการทุกวัน เวลาทำการ : จันทร์ – ศุกร์ เวลา 8:30 – 16:30 | เสาร์ – อาทิตย์ เวลา 8:00 – 16:30

ติดต่อ line เครื่องช่วยฟัง intimexhearing
Play Video about ทำไม่เครื่องช่วยฟังผู้สูงอายุ คุณภาพดี จึงมีราคาแพง

ทำไม เครื่องช่วยฟังผู้สูงอายุ คุณภาพดี จึงมีราคาแพง

เครื่องช่วยฟังราคา

เครื่องช่วยฟัง ผู้สูงอายุ คุณภาพดี

     เมื่อก้าวเข้าสู่วัยผู้สูงอายุท่านอ่าจเริ่มมีอาการหูตึง และรู้สึกเป็นกังวลเพราะได้ยินเสียงต่างๆ โดยเฉพาะเสียงพูดน้อยลง ท่านมักจะเริ่มหาข้อมูลเพื่อ ซื้อ เครื่องช่วยฟังสำหรับผู้สูงอายุ เข้ามาเติมเต็มชีวิตที่ขาดเสียง ให้ได้กลับมาได้ยิน แต่ท่านอาจกลับพบว่า เครื่องช่วยฟังผู้สูงอายุ คุณภาพดีมักมีราคาแพง

     แม้ว่าชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบเครื่องช่วยฟัง ผู้สูงอายุจะไม่ได้มีราคาสูง แต่เทคโนโลยีเบื้องหลังที่พัฒนาให้อุปกรณ์เหล่านี้มีนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาให้แก่ผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินได้นั้น จำเป็นต้องอาศัยการลงทุนหลายร้อยล้านบาทต่อปีเพื่อการค้นคว้า วิจัย และพัฒนาออกแบบเครื่องช่วยฟัง การจ้างทีมงานวิจัยและนักพัฒนาทั้งด้านอุปกรณ์ชิ้นส่วนและด้านซอฟต์แวร์จำนวนมากที่มีชั่วโมงทำงานต่อเนื่องนับไม่ถ้วน การออกแบบซอฟต์แวร์ และการพัฒนาซอฟต์แวร์มีค่าใช้จ่ายมหาศาล การออกแบบไลน์การผลิต เพื่อให้เครื่องช่วยฟังรุ่นใหม่มีเทคโนโลยีทันสมัยที่สุด ที่นำมาช่วยแก้ปัญหาให้กับผู้ที่บกพร่องทางการได้ยินที่มีความต้องการหลากหลายในแต่ละบุคคล และในสถานการณ์ของเสียงที่แตกต่างกัน ให้มีเครื่องช่วยฟังดีที่ฟังสบาย ได้ยินเสียงพูดชัดเจน ลดเสียงรบกวนรอบข้าง และมีคุณสมบัติที่ทำให้ผู้ที่หูตึง ได้ยินมากขึ้น และได้คุณภาพชีวิตที่ดีกลับมา

เครื่องช่วยฟังราคา
เครื่องช่วยฟัง ราคา เครื่องช่วยฟังคุณภาพดี ราคาแพง มือถือ

1. เครื่องช่วยฟังผู้สูงอายุคุณภาพดี แพงกว่ามือถือจริงหรือ

หากคุณกำลังมองหาเครื่องช่วยฟัง ผู้สูงอายุ คุณภาพดี แต่เป็นกังวลกับราคาที่สูงเกินไป บางท่านอาจนำราคาของเครื่องช่วยฟัง ผู้สูงอายุไปเปรียบเทียบกับราคาของโทรศัพท์มือถือและพบว่ามีราคาแพงกว่า แต่แท้จริงแล้วประโยชน์ที่ได้รับจากโทรศัพท์มือถือและเครื่องช่วยฟังนั้นแตกต่างกัน โดยเฉพาะเครื่องช่วยฟัง ผู้สูงอายุ คุณภาพดีที่ฟังสบาย ได้ยินเสียงพูดชัดเจน ลดเสียงรบกวนรอบข้าง และยังมีการออกแบบเฉพาะบุคคล ปรับเปลี่ยนได้ตามตามรูปแบบการใช้ชีวิตและไลฟ์สไตล์ของผู้ใช้งานแต่ละท่าน เครื่องช่วยฟังเหล่านี้จะช่วยให้คุณภาพการได้ยินของคุณกลับมาดียิ่งขึ้น และมีคุณภาพชีวิตดีขึ้นตามไปด้วย เพราะฉะนั้นแล้วถึงแม้ว่าเครื่องช่วยฟัง ผู้สูงอายุ คุณภาพดีจะมีราคาแพงกว่ามือถือ แต่เทียบไม่ได้เลยกับคุณประโยชน์ที่คุณได้รับ

2. การลงทุนกับ เครื่องช่วยฟังผู้สูงอายุ คุณภาพดี

     การลงทุนกับเครื่องช่วยฟัง ผู้สูงอายุ คุณภาพดี ที่มีเทคโนโลยีช่วยให้คุณเข้าใกล้ประสบการณ์การได้ยินตามธรรมชาติ ที่ศูนย์บริการเครื่องช่วยฟังอินทิเม็กซ์ คุณสามารถคาดหวังได้ว่าคุณจะได้รับผลิตภัณฑ์ปลอดภัย คุณภาพสูงมาตรฐานจากประเทศสวิสเซอร์แลนด์ และการดูแลชั้นเลิศตลอดการเดินทางสู่คุณภาพการได้ยิน 

เครื่องช่วยฟัง ราคา เครื่องช่วยฟังคุณภาพดีบริการหลังการขาย ปรึกษาด้านเครื่องช่วยฟัง
257500

เครื่องช่วยฟังคุณภาพสูง ที่ได้รับการเลือกอย่างถูกต้อง

และไลฟสไตล์ รองรับความต้องการเฉพาะบุคคล จะช่วยให้คุณสู่ความสำเร็จในทุกมิติของชีวิตอย่างยั่งยืน

 1. การสื่อสารที่ดีขึ้น : เครื่องช่วยฟังช่วยให้ได้ยินเสียงพูด เสียงสนทนาชัดเจนยิ่งขึ้น การสื่อสารระหว่างกันมีความเข้าใจกัน มากขึ้น ความสัมพันธ์กับครอบครัว เพื่อนร่วมงาน ลูกค้าดีขึ้น มีส่วนร่วมในกิจกรรมของครอบครัวและสังคมได้มากขึ้น
 2. ความเป็นอิสระในชีวิตเพิ่มขึ้น : เครื่องช่วยฟังช่วยให้สามารถทำงานต่างๆ ได้อย่างอิสระด้วยตนเองมากขึ้น ซึ่งนำไปสู่ความรู้สึกเคารพตนเอง มั่นใจ เป็นอิสระ พึ่งพาตนเองได้มากขึ้น และสามารถควบคุมชีวิตของตนเองได้
 3. เครื่องช่วยฟังเพิ่มให้เกิดการรับรู้ ความรู้ความเข้าใจ : เนื่องจากสมองสามารถประมวลผลและตีความเสียงได้ดีขึ้น ทำให้รู้สึกเชื่อมต่อกับโลกรอบตัวมากขึ้น ส่งผลต่อสุขภาพจิต และสุขภาพกายโดยรวมดีขึ้นอีกด้วย
 4. เพิ่มความปลอดภัย : เครื่องช่วยฟังเตือนเสียงที่สำคัญ เช่น สัญญาณเตือนภัย กริ่งประตู และเสียงการจราจรบนถนน ซึ่งช่วยเพิ่มความปลอดภัยในกิจกรรมประจำวัน และลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ

   

กลุ่มผลิตภัณฑ์
เครื่องช่วยฟัง A+

ไลฟสไตล์ Premium
(Premium lifestyle)

ราคาเครื่องช่วยฟัง

Premium Lifestyle
฿ 100,000 - 129,000 บาท
 • VIRON 9
 • ZERENA 9
 •  
 1. มีการสื่อสารกับเพื่อนร่วมงาน หัวหน้างาน ลูกน้อง ผู้มาติดต่อ หรือลูกค้า ในที่ทำงานเป็นหลัก
 2. เข้าร่วมการประชุมทั้งกลุ่มเล็ก และกลุ่มใหญ่ หรือมีส่วนร่วม ในการนำเสนองาน อภิปรายกับทีมงาน
 3. อยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีการสื่อสารด้วยเสียงพูดตลอดเวลา
 4. เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม และงานสังคมในที่ทำงาน
 1. การลดเสียงรบกวน : คุณสมบัติที่สามารถช่วยลดเสียงรบกวนรอบข้าง ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในสภาพแวดล้อม การทำงานที่วุ่นวาย
 2. ไมโครโฟนแบบกำหนดทิศทาง : มีไมโครโฟนแบบกำหนดทิศทางที่สามารถช่วยให้ผู้ใช้งานจดจ่อกับเสียง หรือการสนทนาเฉพาะ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการประชุมหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่หลายคนกำลังพูดพร้อมกัน
 3. การเชื่อมต่อบลูทูธ : สามารถเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์อื่นๆผ่านบลูทูธ ซึ่งสะดวกสำหรับรับสายโทรศัพท์ และสตรีมเสียง เพื่อเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างง่ายดายทุกครั้งที่ต้องการ
 4. โหมดลดเสียงเครื่องยนต์ของเครื่องบินในห้องโดยสาร : สามารถสนทนา หรือเพลินเพลินกับการฟังเพลง ดูภาพยนต์ โดยไม่มีเสียงรบกวน

กลุ่มผลิตภัณฑ์
เครื่องช่วยฟัง A

ไลฟสไตล์ Premium
(Active lifestyle)

ราคาเครื่องช่วยฟัง

Active Lifestyle
฿ 95,000 - 85,000 บาท
 • VIRON 7
 • ZERENA 7
 •  
 1. นอกเหนือจากการทำงานประจำ ผู้ที่มีไลฟสไตล์ในกลุ่มนี้ จะใช้เวลาว่างจากงาน เดินทางท่องเที่ยวไปตามสถานที่ต่างๆ อยู่อย่างสม่ำเสมอ
 2. เข้าร่วมทำกิจกรรมเพื่อสังคมอยู่เป็นประจำ
 3. สนุกสนานที่จะพบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับ ผู้คนใหม่ๆ อยู่เสมอ
 1. การเชื่อมต่อบลูทูธ : การเชื่อมต่อบลูทูธช่วยให้เครื่องช่วยฟังเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่างๆ เช่น โทรศัพท์และแท็บเล็ต ทำให้ผู้ใช้สามารถสตรีมเสียงไปยังเครื่องช่วยฟังได้โดยตรง มีประโยชน์สำหรับผู้ที่ต้องการฟังเพลงหรือรับสายขณะ เดินทางท่องเที่ยว
 2. การลดเสียงรบกวน : เทคโนโลยีลดเสียงรบกวนสามารถ ช่วยลดเสียงรบกวนรอบข้างและปรับปรุงความเข้าใจคำพูดในสภาพแวดล้อมที่มีเสียงดัง ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมหรือมีส่วนร่วมในกิจกรรมกลุ่มบ่อยๆ
 3. ไมโครโฟนแบบกำหนดทิศทาง : ไมโครโฟนแบบกำหนดทิศทางช่วยให้เครื่องช่วยฟังสามารถโฟกัสเสียงที่มาจากทิศทางเฉพาะได้ เช่น เสียงคนพูดด้านหน้า มีประโยชน์สำหรับผู้ที่ต้องการสื่อสารกับผู้อื่นในสภาพแวดล้อมที่มีเสียงดัง ในระหว่างออกท่องเที่ยว หรือทำกิจกรรมต่างๆ

กลุ่มผลิตภัณฑ์
เครื่องช่วยฟัง B+

ไลฟสไตล์ Premium
(Working lifestyle)

ราคาเครื่องช่วยฟัง

Working Lifestyle
฿ 65,000 - 85,000 บาท
 • VIRON 5
 • ZERENA 5
 • LEOX 7
 1. มีการสื่อสารกับเพื่อนร่วมงาน หัวหน้างาน ลูกน้อง ผู้มาติดต่อ หรือลูกค้า ในที่ทำงานเป็นหลัก
 2. เข้าร่วมการประชุมทั้งกลุ่มเล็ก และกลุ่มใหญ่ หรือมีส่วนร่วม ในการนำเสนองาน อภิปรายกับทีมงาน
 3. อยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีการสื่อสารด้วยเสียงพูดตลอดเวลา
 4. เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม และงานสังคมในที่ทำงาน
 1. .ลดเสียงรบกวน : คุณสมบัตินี้ช่วยลดเสียงรบกวนรอบข้างและทำให้ง่ายต่อการได้ยินคำพูดในสภาพแวดล้อมที่มีเสียงดัง เช่น ในสำนักงานหรือในระหว่างการประชุม
 2. ไมโครโฟนแบบกำหนดทิศทาง : สามารถช่วยขยายเสียงที่มาจากทิศทางใดทิศทางหนึ่ง เช่น คนที่พูดต่อหน้าคุณ ในขณะที่ลดเสียงที่มาจากทิศทางอื่น ซึ่งจะมีประโยชน์ในการประชุมหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่คุณต้องเน้นเสียงของคนๆหนึ่ง
 3. การเชื่อมต่อบลูทูธ : ช่วยให้คุณเชื่อมต่อเครื่องช่วยฟังกับโทรศัพท์หรืออุปกรณ์อื่นๆ เพื่อสตรีมเสียงไปยังเครื่อง ช่วยฟังได้โดยตรง สิ่งนี้มีประโยชน์สำหรับการรับโทรศัพท์ ในที่ทำงาน
 4. แอพพลิเคชัน : ให้คุณปรับระดับเสียงและการตั้งค่าอื่นๆ โดยไม่ต้องสัมผัสเครื่องช่วยฟัง สะดวกหากคุณต้องการปรับเปลี่ยนในขณะที่คุณอยู่ในการประชุมหรือทำงานที่โต๊ะทำงานของคุณ

กลุ่มผลิตภัณฑ์
เครื่องช่วยฟัง B

ไลฟสไตล์ Premium
(Essential lifestyle)

ราคาเครื่องช่วยฟัง

Essential Lifestyle
฿ 18,000 - 65,000 บาท
 • ALPHA 3 , LEOX 3
 • VIRON 3 , ZERENA 3
 • ZERENA 1 , NEVERA 1
 1. มีกิจกรรมทางสังคมบ้าง แต่ไม่บ่อย
 2. มีกิจกรรมทางสังคมกับเพื่อนและครอบครัวบ้าง
 3. สื่อสารทางโทรศัพท์อย่างสม่ำเสมอ
 4. ใช้ชีวิตประจำวันในสภาพแวดล้อมที่ไม่มีเสียงดังรบกวนมาก
 1. ลดเสียงรบกวน : เครื่องช่วยฟังมีระบบที่สามารถช่วย ลดเสียงรบกวนรอบข้าง ทำให้สามารถได้ยินการสนทนาในสภาพแวดล้อมที่มีเสียงดังได้ง่ายขึ้น
 2. การกำจัดเสียงสะท้อน (Feedback) : เสียงสะท้อนกลับคือเสียงวี๊ดที่อาจเกิดขึ้นได้เมื่อไมโครโฟนของเครื่องช่วยฟังรับเสียงที่ขยายจากลำโพงของตัวเอง ระบบการจัดการเสียงวี๊ดสามารถช่วยลดหรือขจัดเสียงที่น่ารำคาญนี้ได้
 3. การควบคุมระดับเสียงอัตโนมัติ : สามารถปรับระดับเสียงโดยอัตโนมัติตามระดับเสียงรบกวนรอบข้าง คุณจึงไม่ต้องปรับระดับเสียงด้วยตัวเองตลอดเวลา
 4. การเชื่อมต่อบลูทูธ : เครื่องช่วยฟังสามารถต่อเชื่อมกับสมาร์ทโฟนหรืออุปกรณ์อื่นๆ ผ่านบลูทูธ ทำให้คุณสามารถสตรีมเสียงไปยังเครื่องช่วยฟังของคุณได้โดยตรง

ลองพิจารณาดูนะครับว่าจากที่กล่าวมาแล้ว เครื่องช่วยฟังราคา เท่าไร

จึงจะเรียกว่าเครื่องช่วยฟังคุณภาพดี ….. เครื่องช่วยฟังคุณภาพดี ราคาแพงจริงหรือ?

เครื่องช่วยฟัง-ราคา-เครื่องช่วยฟังคุณภาพดี-ราคาแพง

   ศูนย์ฯ พร้อมบริการก่อนและหลังขาย

ตามกรอบแนวทางการให้บริการ (Framework of Care) ได้แก่

แนะนำเบื้องต้นแก่ผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินและครอบครัว

พร้อมอธิบายผลให้ทราบ การตรวจสมรรถภาพการได้ยิน เป็นการตรวจการทำงานของหูและระบบโสตประสาท เพื่อประเมินหาระดับการได้ยินเสียงของผู้มีปัญหาการได้ยินอย่างละเอียด เพื่อให้ทราบถึงระดับความรุนแรงของการสูญเสียการได้ยิน และวินิจฉัยความผิดปกติของระบบการได้ยิน โดยผู้ที่มีการได้ยิน “ปกติ” จะมีระดับที่เริ่มได้ยินเสียงอยู่ระหว่าง -10 ถึง 25 เดซิเบล หากมากกว่า 25 เดซิเบล ถือว่ามีความผิดปกติของการได้ยิน
รูปแบบการใช้ชีวิตของแต่ละบุคคล  หลายท่านเข้าใจว่าเครื่องช่วยฟังเป็นเพียงเครื่องขยายเสียงเท่านั้น จึงไปหาซื้อที่ไหนก็ได้ น่าจะเหมือนกันหมด และนั่นคือความเข้าใจที่ไม่ถูกต้อง เครื่องช่วยฟังที่ดีควรเป็นระบบดิจิตอล ที่ไม่ใช่แค่ขยายเสียงทุกเสียงให้ดังขึ้น แต่ต้องช่วยขยายระดับการได้ยินที่บกพร่องไป ให้เหมาะสมกับรูปแบบการดำเนินชีวิตประจำวันของแต่ละคน
รูปแบบการใช้ชีวิตของแต่ละบุคคล    ผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องช่วยฟัง จะอธิบายและนำเสนอเครื่องช่วยฟังหรืออุปกรณ์การได้ยินที่เหมาะสมที่สุดด้วยความรู้ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ และความจริงใจ ดังนั้นการเข้าถึงและความใส่ใจในความต้องการ สำหรับการปรับเครื่องช่วยฟังของคุณอย่างแท้จริง  เช่น บางคนทำงานเจอเสียงดังทั้งวัน บางคนทำงานในสำนักงาน บางคนต้องเข้าประชุมสม่ำเสมอ บางคนต้องใช้โทรศัพท์ติดต่อลูกค้า ฯลฯ เป็นสิ่งจำเป็นมาก
บริการให้ยืมเครื่องช่วยฟังไปทดลองใช้ก่อน ซึ่งมีความสำคัญและมีความจำเป็น เพื่อให้คุณไปศึกษาเครื่องช่วยฟังสามารถแก้ไขปัญหาการได้ยิน และเข้ามาเติมเต็มชีวิตที่ขาดเสียงก่อนตัดสินใจใช้เครื่องช่วยฟัง
คุณภาพชีวิตเปลียน มีคุณภาพชีวิตดีขึ้นมาก เมื่อได้ใช้เครื่องช่วยฟัง ทางศูนย์ฯให้บริการลูกค้า ได้ปรับเสียงของการได้ยินที่ดีให้ผู้มีปัญหาการได้ยิน เพื่อใช้ชีวิตในทุกสถานะสิ่งแวดล้อมให้กลับคืนชีวิตเป็นปกติและดีขึ้นได้ ตลอดอายุการใช้งานของเครื่องช่วยฟัง.
ถูกสุขอนามัย ปลอดเชื้อจุลินทรีย์ (Germs) แบคทีเรีย (Bacteria) ด้วยแสงอุลตร้าไวโอเลตความเข้มข้นสูงพิเศษ ทุก 3 เดือน ตลอดอายุการใช้งาน
คุณภาพการได้ยินที่ดีขึ้น ไม่ได้จบลงแค่การซื้ออุปกรณ์ช่วยการได้ยิน เราจึงนำหัวใจของการบริการใส่ลงไปในทุกรายละเอียด ตั้งแต่ขั้นตอนแรกของการให้คำปรึกษา การทดสอบการได้ยิน และมีการทดลองเครื่องให้กับลูกค้ารับรู้ถึงคุณภาพของ เครื่องช่วยฟังที่ให้ประสิทธิภาพที่ดีที่สุดกับลูกค้า พร้อมการดูแลเครื่องหลังการขายเครื่องช่วยฟังเพื่อให้ลูกค้ามั่นใจถึงคุณภาพการบริการ
ศูนย์ฯ ให้บริการตรวจเช็ครวมไปถึงการซ่อม และเปลี่ยนอะไหล่เครื่องช่วยฟัง และอุปกรณ์อื่นๆ เกี่ยวกับเครื่องช่วยฟัง โดยลูกค้าจะได้รับบริการที่รวดเร็ว และสามารถรอรับกลับได้ทันที สำหรับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดหรือผู้ที่ไม่สะดวกที่จะมารับบริการที่ศูนย์ฯ ลูกค้าสามารถส่งเป็นพัสดุไปรษณีย์มายังศูนย์ฯ ได้ และเมื่อช่างซ่อมตรวจเช็ค อาการที่มีปัญหาแล้ว ทางบริษัทฯจะแจ้งให้ทราบเพื่อขออนุมัติการซ่อมก่อน
นักแก้ไขการได้ยินของเราพร้อมให้บริการตรวจการได้ยินแบบมืออาชีพ ด้วยเครื่องมือการตรวจที่ครบวงจร ภายในห้องตรวจที่มีแผงอคูสติกกันเสียงก้อง เพื่อการลองเครื่องช่วยฟังได้อย่างสมบูรณ์แบบ

คุณภาพของการได้ยินดี คือคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น หากคุณมีปัญหาการได้ยิน

และต้องการปรับปรุงคุณภาพการได้ยินของคุณ พบผู้เชี่ยวชาญด้านการได้ยินและเครื่องช่วยฟัง (Hearing Coach)

ศูนย์บริการ เครื่องช่วยฟัง อินทิเม็กซ์ ด้านหน้า มีที่จอดรถ

ลงทะเบียน

Check Icon

ติดต่อ ผ่านระบบ Social และ โทรศัพท์

รีวิวจากผู้ใช้เครื่องช่วยฟัง และความประทับใจการใช้บริการ

เพราะทุกคำบอกเล่าความประทับใจ จะเป็นกำลังใจให้กับพวกเราตลอดไป

Sutthichai J.
Sutthichai J.
2024-03-11
รู้สึกประทับใจในบริการของพนักงานมากครับ
Rangsinee Chatabud
Rangsinee Chatabud
2024-03-06
ลูกค้าใช้บริการมาตั้งแต่เด็กเล็กจนโตเป็นผู้ใหญ่ ทุกคนบริการดีมากๆค่ะ ทุกคนน่ารัก มีความเข้าใจคนพิการทางการได้ยิน หูหนวก หูตึง มากกว่าคนทั่วไป ที่นี่หายากมากๆ สถานที่ทันสมัย สะอาด แอร์เย็น ดีมากเลยค่ะ 😀😃😄
Nunthana Chansaeng
Nunthana Chansaeng
2024-02-20
พนักงานทุกคนต้อนรับดีมากๆค่ะ สถานที่ก็สะอาดด้วยค่ะ
Andy Goodson
Andy Goodson
2024-02-19
Great experience!! Staff very friendly and extremely professional. I would highly recommend this company.
Panika Tubsuk
Panika Tubsuk
2024-02-13
บริการดีมากกกค่ะ ประทับใจสุดๆ เรียกได้ว่าดีตั้งแต่ลงจากรถจนพบคุณหมอ คุณแม่บ้านก็น่ารักสุดๆ เรียกได้ว่าประทับใจในบริการมากๆค่ะ❤️
ไศลทิพย์ ภิญญสาสน์
ไศลทิพย์ ภิญญสาสน์
2024-02-13
บริการดี พนักงานน่ารักมาก ค่ะ
K W A N G Sutthinee
K W A N G Sutthinee
2024-02-13
ศูนย์เครื่องช่วยฟังอินทิเม็กซ์ บริการดีมาก ประทับใจบริการดีมากๆค่ะ พนักงานให้บริการดีค่ะ
อารยะ ทองสุวรรณ
อารยะ ทองสุวรรณ
2024-02-10
บริการดี เป็นเลิศ พนักงานพูดจาสุภาพ เรียบร้อย

ผลิตภัณฑ์แนะนำเครื่องช่วยฟัง

แท็กยอดนิยม

บทความที่แนะนำ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

กลุ่มผลิตภัณฑ์ เครื่องช่วยฟัง A+

กลุ่มผลิตภัณฑ์ เครื่องช่วยฟัง A

กลุ่มผลิตภัณฑ์ เครื่องช่วยฟัง B +

กลุ่มผลิตภัณฑ์ เครื่องช่วยฟัง B