https://analytics.google.com/analytics/web/?authuser=2#/a29744284p281425186/admin/streams/table/2727640087

ศูนย์บริการ เครื่องช่วยฟัง อินทิเม็กซ์

ai-logo-intimex
ai-logo-intimex

โทร

ทำไม เครื่องช่วยฟังคุณภาพดี จึงมีราคาแพง

เครื่องช่วยฟังคุณภาพดี

     เมื่อท่านพบว่าตนเอง หรือผู้ที่ท่านรักเริ่มมีอาการหูตึง ได้ยินเสียงต่างๆ โดยเฉพาะเสียงพูดน้อยลง ท่านมักจะเริ่มหาข้อมูลเพื่อ ซื้อ เครื่องช่วยฟัง เข้ามาเติมเต็มชีวิตที่ขาดเสียง ให้ได้กลับมาได้ยิน แต่ท่านอาจกลับพบว่า เครื่องช่วยฟัง ราคา คุณภาพดีมักมีราคาแพง

     แม้ว่าอุปกรณ์ชิ้นส่วนที่ใช้ประกอบจะไม่ได้มีราคาสูง แต่เทคโนโลยีเบื้องหลังที่พัฒนาให้อุปกรณ์เหล่านี้มีนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาให้แก่ผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินได้นั้น จำเป็นต้องอาศัยการลงทุนหลายร้อยล้านบาทต่อปีเพื่อการค้นคว้า วิจัย และพัฒนาออกแบบเครื่องช่วยฟัง การจ้างทีมงานวิจัยและนักพัฒนาทั้งด้านอุปกรณ์ชิ้นส่วนและด้านซอฟต์แวร์จำนวนมากที่มีชั่วโมงทำงานต่อเนื่องนับไม่ถ้วน การออกแบบซอฟต์แวร์ และการพัฒนาซอฟต์แวร์มีค่าใช้จ่ายมหาศาล การออกแบบไลน์การผลิต เพื่อให้เครื่องช่วยฟังรุ่นใหม่มีเทคโนโลยีทันสมัยที่สุด ที่นำมาช่วยแก้ปัญหาให้กับผู้ที่บกพร่องทางการได้ยินที่มีความต้องการหลากหลายในแต่ละบุคคล และในสถานการณ์ของเสียงที่แตกต่างกัน ให้มีเครื่องช่วยฟังดีที่ฟังสบาย ได้ยินเสียงพูดชัดเจน ลดเสียงรบกวนรอบข้าง และมีคุณสมบัติที่ทำให้ผู้ที่หูตึง ได้ยินมากขึ้น และได้คุณภาพชีวิตที่ดีกลับมา

เครื่องช่วยฟัง ราคา เครื่องช่วยฟังคุณภาพดี ราคาแพง มือถือ

1. เครื่องช่วยฟังคุณภาพดี แพงกว่ามือถือจริงหรือ

     บางท่านอาจเปรียบเครื่องช่วยฟังกับโทรศัพท์มือถือว่า ทำไมราคาเครื่องช่วยฟังจึงแพงกว่าโทรศัพท์มือถือ อันดับแรกคือ โทรศัพท์มือถือมีเรื่องของการได้รับการสนับสนุนส่วนหนึ่ง จากผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ ในขณะที่เครื่องช่วยฟังผลิตและขายให้กับกลุ่มผู้ที่บกพร่องทางการได้ยินเท่านั้น อันดับสองก็คือยอดขายเมื่อเปรียบเทียบกันแล้ว ยอดขายเครื่องช่วยฟังที่จำหน่ายทั่วโลก ในปี พ.ศ. 2560 มีจำนวนเพียง 15.05 ล้านเครื่อง ซึ่งแต่ละเครื่องที่จำหน่ายต้องได้รับการปรับให้รองรับระดับการได้ยิน รูปแบบการใช้ชีวิตของผู้ใช้แต่ละราย ในขณะที่โทรศัพท์มือถือที่จำหน่ายทั่วโลกในปีเดียวกัน มีจำนวนถึง 1,540 ล้านเครื่อง นอกเหนือจากนั้นการขายโทรศัพท์มือถือไม่ต้องมีการดูแลปรับเครื่องรองรับผู้ใช้งานอีกด้วย จะเห็นได้ว่าต้นทุนในการผลิตและจำหน่ายของเครื่องช่วยฟังจึงสูงกว่า เทียบไม่ได้กับโทรศัพท์มือถือที่มีต้นทุนต่ำกว่ามาก

     ราคาของเครื่องช่วยฟัง ไม่ควรเป็นปัจจัยเดียวในการพิจารณาเมื่อต้องการซื้อเครื่องช่วยฟังคุณภาพจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่าน และผู้ที่ท่านรัก รวมถึงความสัมพันธ์กับผู้คนรอบข้างให้ดีขึ้น 

     ผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินทุกคน มีความคาดหวังมากจากการใส่เครื่องช่วยฟัง ทุกคนคาดหวังว่าเมื่อนำเครื่องช่วยฟังใส่ในหูแล้วจะกลับมาได้ยินเสียงเหมือนก่อนที่จะเกิดความบกพร่อง หรือเรียกได้ว่ามีความคาดหวังว่าจะได้ยินเหมือนเดิม หรือใกล้เคียงเสียงเดิมที่เคยได้ยินมากที่สุด ผู้ผลิตเครื่องช่วยฟังคุณภาพมีจุดมุ่งหมายในการผลิตเครื่องช่วยฟังที่มีเทคโนโลยีที่พัฒนาไปถึงจุดที่ว่าต้องการเชื่อมโยงการได้ยินของคุณให้สื่อสารกับสมองของคุณผ่านเทคโนโลยี หากไม่มีการลงทุนในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเหล่านี้ เครื่องช่วยฟังก็จะเป็นเสมือนเครื่องขยายเสียงที่ไม่สามารถมีวันที่จะเข้าใกล้ประสบการณ์การได้ยินตามธรรมชาติได้อย่างแท้จริง

ในปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2560) บริษัทผู้ผลิตเครื่องช่วยฟังเฉพาะในประเทศอเมริกา ได้ใช้เงินกับการลงทุนในการวิจัยและพัฒนาไปประมาณ 16,500 ล้านบาท ในการพัฒนาเทคโนโลยีเกี่ยวกับการผสมผสานการได้ยินจากหูทั้งสองข้างให้เกิดประโยชน์สูงสุด เทคโนโลยีลดเสียงรบกวนรอบข้างให้กับผู้ใส่เครื่องช่วยฟัง เทคโนโลยีการเชื่อมต่อแบบไร้สายเพื่อให้การใช้ชีวิตของผู้ที่บกพร่องทางการได้ยินสะดวกสบายมากขึ้น ฯลฯ แน่นอนว่าคุณก็ยังเห็น เครื่องช่วยฟังราคาถูกจำหน่ายอยู่ทั่วไป ซึ่งเป็นที่น่าคิดว่า เครื่องช่วยฟัง ราคา ถูก จะนำเทคโนโลยีล่าสุดที่ต้องใช้เงินลงทุนเพื่อวิจัยและพัฒนาอย่างเข้มข้นมาผลิตเครื่องช่วยฟังให้คุณได้เข้าถึงการได้ยินที่ใกล้เคียงธรรมชาติตามระดับการได้ยินและรูปแบบการใช้ชีวิตของคุณได้จริงหรือไม่ การลงทุนกับเครื่องช่วยฟังคุณภาพ เป็นการลงทุนในระยะอย่างน้อย 5 ปี หมายถึง ถ้าคุณใส่เครื่องช่วยฟังวันละ 12 ชั่วโมง ปีละ 4,320 ชั่วโมง ระยะเวลา 5 ปี รวม 21,600 ชั่วโมง เฉลี่ยต่อชั่วโมงของการลงทุนเครื่องช่วยฟังคุณภาพดีประมาณชั่วโมงละ 2.30 บาท การลงทุนเพื่อการได้ยินของคุณ …วันละ 27 บาท !

2. การลงทุนกับ เครื่องช่วยฟังคุณภาพดี

     การลงทุนกับเครื่องช่วยฟังคุณภาพดี ที่มีเทคโนโลยีช่วยให้คุณเข้าใกล้ประสบการณ์การได้ยินตามธรรมชาติ ที่ศูนย์บริการเครื่องช่วยฟังอินทิเม็กซ์ คุณสามารถคาดหวังได้ว่าคุณจะได้รับผลิตภัณฑ์ปลอดภัย คุณภาพสูงมาตรฐานจากประเทศสวิสเซอร์แลนด์ และการดูแลชั้นเลิศตลอดการเดินทางสู่คุณภาพการได้ยิน

ศูนย์ฯ พร้อมบริการก่อนและหลังขาย ตามกรอบแนวทางการให้บริการ (Framework of Care) ได้แก่

แนะนำเบื้องต้นแก่ผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินและครอบครัว

พร้อมอธิบายผลให้ทราบ การตรวจสมรรถภาพการได้ยิน เป็นการตรวจการทำงานของหูและระบบโสตประสาท เพื่อประเมินหาระดับการได้ยินเสียงของผู้มีปัญหาการได้ยินอย่างละเอียด เพื่อให้ทราบถึงระดับความรุนแรงของการสูญเสียการได้ยิน และวินิจฉัยความผิดปกติของระบบการได้ยิน โดยผู้ที่มีการได้ยิน “ปกติ” จะมีระดับที่เริ่มได้ยินเสียงอยู่ระหว่าง -10 ถึง 25 เดซิเบล หากมากกว่า 25 เดซิเบล ถือว่ามีความผิดปกติของการได้ยิน

รูปแบบการใช้ชีวิตของแต่ละบุคคล 

หลายท่านเข้าใจว่าเครื่องช่วยฟังเป็นเพียงเครื่องขยายเสียงเท่านั้น จึงไปหาซื้อที่ไหนก็ได้ น่าจะเหมือนกันหมด และนั่นคือความเข้าใจที่ไม่ถูกต้อง เครื่องช่วยฟังที่ดีควรเป็นระบบดิจิตอล ที่ไม่ใช่แค่ขยายเสียงทุกเสียงให้ดังขึ้น แต่ต้องช่วยขยายระดับการได้ยินที่บกพร่องไป ให้เหมาะสมกับรูปแบบการดำเนินชีวิตประจำวันของแต่ละคน

รูปแบบการใช้ชีวิตของแต่ละบุคคล 

  ผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องช่วยฟัง จะอธิบายและนำเสนอเครื่องช่วยฟังหรืออุปกรณ์การได้ยินที่เหมาะสมที่สุดด้วยความรู้ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ และความจริงใจ

  ดังนั้นการเข้าถึงและความใส่ใจในความต้องการ สำหรับการปรับเครื่องช่วยฟังของคุณอย่างแท้จริง  เช่น บางคนทำงานเจอเสียงดังทั้งวัน บางคนทำงานในสำนักงาน บางคนต้องเข้าประชุมสม่ำเสมอ บางคนต้องใช้โทรศัพท์ติดต่อลูกค้า ฯลฯ เป็นสิ่งจำเป็นมาก

บริการให้ยืมเครื่องช่วยฟังไปทดลองใช้ก่อน ซึ่งมีความสำคัญและมีความจำเป็น เพื่อให้คุณไปศึกษาเครื่องช่วยฟังสามารถแก้ไขปัญหาการได้ยิน และเข้ามาเติมเต็มชีวิตที่ขาดเสียงก่อนตัดสินใจใช้เครื่องช่วยฟัง

คุณภาพชีวิตเปลียน มีคุณภาพชีวิตดีขึ้นมาก เมื่อได้ใช้เครื่องช่วยฟัง ทางศูนย์ฯให้บริการลูกค้า ได้ปรับเสียงของการได้ยินที่ดีให้ผู้มีปัญหาการได้ยิน เพื่อใช้ชีวิตในทุกสถานะสิ่งแวดล้อมให้กลับคืนชีวิตเป็นปกติและดีขึ้นได้ ตลอดอายุการใช้งานของเครื่องช่วยฟัง.

ถูกสุขอนามัย ปลอดเชื้อจุลินทรีย์ (Germs) แบคทีเรีย (Bacteria) ด้วยแสงอุลตร้าไวโอเลตความเข้มข้นสูงพิเศษ ทุก 3 เดือน ตลอดอายุการใช้งาน

คุณภาพการได้ยินที่ดีขึ้น ไม่ได้จบลงแค่การซื้ออุปกรณ์ช่วยการได้ยิน เราจึงนำหัวใจของการบริการใส่ลงไปในทุกรายละเอียด ตั้งแต่ขั้นตอนแรกของการให้คำปรึกษา การทดสอบการได้ยิน และมีการทดลองเครื่องให้กับลูกค้ารับรู้ถึงคุณภาพของ เครื่องช่วยฟังที่ให้ประสิทธิภาพที่ดีที่สุดกับลูกค้า พร้อมการดูแลเครื่องหลังการขายเครื่องช่วยฟังเพื่อให้ลูกค้ามั่นใจถึงคุณภาพการบริการ

ศูนย์ฯ ให้บริการตรวจเช็ครวมไปถึงการซ่อม และเปลี่ยนอะไหล่เครื่องช่วยฟัง และอุปกรณ์อื่นๆ เกี่ยวกับเครื่องช่วยฟัง โดยลูกค้าจะได้รับบริการที่รวดเร็ว และสามารถรอรับกลับได้ทันที 
สำหรับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดหรือผู้ที่ไม่สะดวกที่จะมารับบริการที่ศูนย์ฯ ลูกค้าสามารถส่งเป็นพัสดุไปรษณีย์มายังศูนย์ฯ ได้ และเมื่อช่างซ่อมตรวจเช็ค อาการที่มีปัญหาแล้ว ทางบริษัทฯจะแจ้งให้ทราบเพื่อขออนุมัติการซ่อมก่อน

นักแก้ไขการได้ยินของเราพร้อมให้บริการตรวจการได้ยินแบบมืออาชีพ ด้วยเครื่องมือการตรวจที่ครบวงจร ภายในห้องตรวจที่มีแผงอคูสติกกันเสียงก้อง เพื่อการลองเครื่องช่วยฟังได้อย่างสมบูรณ์แบบ

ลองพิจารณาดูนะครับว่าจากที่กล่าวมาแล้ว เครื่องช่วยฟัง ราคา เท่าไร จึงจะเรียกว่าเครื่องช่วยฟังคุณภาพดี …..

เครื่องช่วยฟังคุณภาพดี ราคาแพงจริงหรือ?

เครื่องช่วยฟัง ราคา เครื่องช่วยฟังคุณภาพดีบริการหลังการขาย ปรึกษาด้านเครื่องช่วยฟัง
บทความที่แนะนำ