https://analytics.google.com/analytics/web/?authuser=2#/a29744284p281425186/admin/streams/table/2727640087

ศูนย์บริการ เครื่องช่วยฟัง อินทิเม็กซ์

ให้บริการทุกวัน เวลาทำการ : จันทร์ – ศุกร์ เวลา 8:30 – 16:30 | เสาร์ – อาทิตย์ เวลา 8:00 – 16:30

เครื่องช่วยฟัง ราคา เครื่องช่วยฟังคุณภาพดี ราคาแพง

ทำไม เครื่องช่วยฟังผู้สูงอายุ คุณภาพดี จึงมีราคาแพง

เครื่องช่วยฟังราคา

เครื่องช่วยฟัง ผู้สูงอายุ คุณภาพดี

     เมื่อก้าวเข้าสู่วัยผู้สูงอายุท่านอ่าจเริ่มมีอาการหูตึง และรู้สึกเป็นกังวลเพราะได้ยินเสียงต่างๆ โดยเฉพาะเสียงพูดน้อยลง ท่านมักจะเริ่มหาข้อมูลเพื่อ ซื้อ เครื่องช่วยฟังสำหรับผู้สูงอายุ เข้ามาเติมเต็มชีวิตที่ขาดเสียง ให้ได้กลับมาได้ยิน แต่ท่านอาจกลับพบว่า เครื่องช่วยฟังผู้สูงอายุ คุณภาพดีมักมีราคาแพง

     แม้ว่าชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบเครื่องช่วยฟัง ผู้สูงอายุจะไม่ได้มีราคาสูง แต่เทคโนโลยีเบื้องหลังที่พัฒนาให้อุปกรณ์เหล่านี้มีนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาให้แก่ผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินได้นั้น จำเป็นต้องอาศัยการลงทุนหลายร้อยล้านบาทต่อปีเพื่อการค้นคว้า วิจัย และพัฒนาออกแบบเครื่องช่วยฟัง การจ้างทีมงานวิจัยและนักพัฒนาทั้งด้านอุปกรณ์ชิ้นส่วนและด้านซอฟต์แวร์จำนวนมากที่มีชั่วโมงทำงานต่อเนื่องนับไม่ถ้วน การออกแบบซอฟต์แวร์ และการพัฒนาซอฟต์แวร์มีค่าใช้จ่ายมหาศาล การออกแบบไลน์การผลิต เพื่อให้เครื่องช่วยฟังรุ่นใหม่มีเทคโนโลยีทันสมัยที่สุด ที่นำมาช่วยแก้ปัญหาให้กับผู้ที่บกพร่องทางการได้ยินที่มีความต้องการหลากหลายในแต่ละบุคคล และในสถานการณ์ของเสียงที่แตกต่างกัน ให้มีเครื่องช่วยฟังดีที่ฟังสบาย ได้ยินเสียงพูดชัดเจน ลดเสียงรบกวนรอบข้าง และมีคุณสมบัติที่ทำให้ผู้ที่หูตึง ได้ยินมากขึ้น และได้คุณภาพชีวิตที่ดีกลับมา

เครื่องช่วยฟังราคา
เครื่องช่วยฟัง ราคา เครื่องช่วยฟังคุณภาพดี ราคาแพง มือถือ

1. เครื่องช่วยฟังผู้สูงอายุคุณภาพดี แพงกว่ามือถือจริงหรือ

หากคุณกำลังมองหาเครื่องช่วยฟัง ผู้สูงอายุ คุณภาพดี แต่เป็นกังวลกับราคาที่สูงเกินไป บางท่านอาจนำราคาของเครื่องช่วยฟัง ผู้สูงอายุไปเปรียบเทียบกับราคาของโทรศัพท์มือถือและพบว่ามีราคาแพงกว่า แต่แท้จริงแล้วประโยชน์ที่ได้รับจากโทรศัพท์มือถือและเครื่องช่วยฟังนั้นแตกต่างกัน โดยเฉพาะเครื่องช่วยฟัง ผู้สูงอายุ คุณภาพดีที่ฟังสบาย ได้ยินเสียงพูดชัดเจน ลดเสียงรบกวนรอบข้าง และยังมีการออกแบบเฉพาะบุคคล ปรับเปลี่ยนได้ตามตามรูปแบบการใช้ชีวิตและไลฟ์สไตล์ของผู้ใช้งานแต่ละท่าน เครื่องช่วยฟังเหล่านี้จะช่วยให้คุณภาพการได้ยินของคุณกลับมาดียิ่งขึ้น และมีคุณภาพชีวิตดีขึ้นตามไปด้วย เพราะฉะนั้นแล้วถึงแม้ว่าเครื่องช่วยฟัง ผู้สูงอายุ คุณภาพดีจะมีราคาแพงกว่ามือถือ แต่เทียบไม่ได้เลยกับคุณประโยชน์ที่คุณได้รับ

2. การลงทุนกับ เครื่องช่วยฟังผู้สูงอายุ คุณภาพดี

     การลงทุนกับเครื่องช่วยฟัง ผู้สูงอายุ คุณภาพดี ที่มีเทคโนโลยีช่วยให้คุณเข้าใกล้ประสบการณ์การได้ยินตามธรรมชาติ ที่ศูนย์บริการเครื่องช่วยฟังอินทิเม็กซ์ คุณสามารถคาดหวังได้ว่าคุณจะได้รับผลิตภัณฑ์ปลอดภัย คุณภาพสูงมาตรฐานจากประเทศสวิสเซอร์แลนด์ และการดูแลชั้นเลิศตลอดการเดินทางสู่คุณภาพการได้ยิน 

เครื่องช่วยฟัง ราคา เครื่องช่วยฟังคุณภาพดีบริการหลังการขาย ปรึกษาด้านเครื่องช่วยฟัง
257500

เครื่องช่วยฟังคุณภาพสูง ที่ได้รับการเลือกอย่างถูกต้อง

และไลฟสไตล์ รองรับความต้องการเฉพาะบุคคล จะช่วยให้คุณสู่ความสำเร็จในทุกมิติของชีวิตอย่างยั่งยืน

 1. การสื่อสารที่ดีขึ้น : เครื่องช่วยฟังช่วยให้ได้ยินเสียงพูด เสียงสนทนาชัดเจนยิ่งขึ้น การสื่อสารระหว่างกันมีความเข้าใจกัน มากขึ้น ความสัมพันธ์กับครอบครัว เพื่อนร่วมงาน ลูกค้าดีขึ้น มีส่วนร่วมในกิจกรรมของครอบครัวและสังคมได้มากขึ้น
 2. ความเป็นอิสระในชีวิตเพิ่มขึ้น : เครื่องช่วยฟังช่วยให้สามารถทำงานต่างๆ ได้อย่างอิสระด้วยตนเองมากขึ้น ซึ่งนำไปสู่ความรู้สึกเคารพตนเอง มั่นใจ เป็นอิสระ พึ่งพาตนเองได้มากขึ้น และสามารถควบคุมชีวิตของตนเองได้
 3. เครื่องช่วยฟังเพิ่มให้เกิดการรับรู้ ความรู้ความเข้าใจ : เนื่องจากสมองสามารถประมวลผลและตีความเสียงได้ดีขึ้น ทำให้รู้สึกเชื่อมต่อกับโลกรอบตัวมากขึ้น ส่งผลต่อสุขภาพจิต และสุขภาพกายโดยรวมดีขึ้นอีกด้วย
 4. เพิ่มความปลอดภัย : เครื่องช่วยฟังเตือนเสียงที่สำคัญ เช่น สัญญาณเตือนภัย กริ่งประตู และเสียงการจราจรบนถนน ซึ่งช่วยเพิ่มความปลอดภัยในกิจกรรมประจำวัน และลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ

   

กลุ่มผลิตภัณฑ์
เครื่องช่วยฟัง A+

ไลฟสไตล์ Premium
(Premium lifestyle)

ราคาเครื่องช่วยฟัง

Premium Lifestyle
฿ 100,000 - 129,000 บาท
 • VIRON 9
 • ZERENA 9
 •  
 1. มีการสื่อสารกับเพื่อนร่วมงาน หัวหน้างาน ลูกน้อง ผู้มาติดต่อ หรือลูกค้า ในที่ทำงานเป็นหลัก
 2. เข้าร่วมการประชุมทั้งกลุ่มเล็ก และกลุ่มใหญ่ หรือมีส่วนร่วม ในการนำเสนองาน อภิปรายกับทีมงาน
 3. อยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีการสื่อสารด้วยเสียงพูดตลอดเวลา
 4. เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม และงานสังคมในที่ทำงาน
 1. การลดเสียงรบกวน : คุณสมบัติที่สามารถช่วยลดเสียงรบกวนรอบข้าง ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในสภาพแวดล้อม การทำงานที่วุ่นวาย
 2. ไมโครโฟนแบบกำหนดทิศทาง : มีไมโครโฟนแบบกำหนดทิศทางที่สามารถช่วยให้ผู้ใช้งานจดจ่อกับเสียง หรือการสนทนาเฉพาะ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการประชุมหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่หลายคนกำลังพูดพร้อมกัน
 3. การเชื่อมต่อบลูทูธ : สามารถเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์อื่นๆผ่านบลูทูธ ซึ่งสะดวกสำหรับรับสายโทรศัพท์ และสตรีมเสียง เพื่อเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างง่ายดายทุกครั้งที่ต้องการ
 4. โหมดลดเสียงเครื่องยนต์ของเครื่องบินในห้องโดยสาร : สามารถสนทนา หรือเพลินเพลินกับการฟังเพลง ดูภาพยนต์ โดยไม่มีเสียงรบกวน

กลุ่มผลิตภัณฑ์
เครื่องช่วยฟัง A

ไลฟสไตล์ Premium
(Active lifestyle)

ราคาเครื่องช่วยฟัง

Active Lifestyle
฿ 95,000 - 85,000 บาท
 • VIRON 7
 • ZERENA 7
 •  
 1. นอกเหนือจากการทำงานประจำ ผู้ที่มีไลฟสไตล์ในกลุ่มนี้ จะใช้เวลาว่างจากงาน เดินทางท่องเที่ยวไปตามสถานที่ต่างๆ อยู่อย่างสม่ำเสมอ
 2. เข้าร่วมทำกิจกรรมเพื่อสังคมอยู่เป็นประจำ
 3. สนุกสนานที่จะพบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับ ผู้คนใหม่ๆ อยู่เสมอ
 1. การเชื่อมต่อบลูทูธ : การเชื่อมต่อบลูทูธช่วยให้เครื่องช่วยฟังเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่างๆ เช่น โทรศัพท์และแท็บเล็ต ทำให้ผู้ใช้สามารถสตรีมเสียงไปยังเครื่องช่วยฟังได้โดยตรง มีประโยชน์สำหรับผู้ที่ต้องการฟังเพลงหรือรับสายขณะ เดินทางท่องเที่ยว
 2. การลดเสียงรบกวน : เทคโนโลยีลดเสียงรบกวนสามารถ ช่วยลดเสียงรบกวนรอบข้างและปรับปรุงความเข้าใจคำพูดในสภาพแวดล้อมที่มีเสียงดัง ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมหรือมีส่วนร่วมในกิจกรรมกลุ่มบ่อยๆ
 3. ไมโครโฟนแบบกำหนดทิศทาง : ไมโครโฟนแบบกำหนดทิศทางช่วยให้เครื่องช่วยฟังสามารถโฟกัสเสียงที่มาจากทิศทางเฉพาะได้ เช่น เสียงคนพูดด้านหน้า มีประโยชน์สำหรับผู้ที่ต้องการสื่อสารกับผู้อื่นในสภาพแวดล้อมที่มีเสียงดัง ในระหว่างออกท่องเที่ยว หรือทำกิจกรรมต่างๆ

กลุ่มผลิตภัณฑ์
เครื่องช่วยฟัง B+

ไลฟสไตล์ Premium
(Working lifestyle)

ราคาเครื่องช่วยฟัง

Working Lifestyle
฿ 65,000 - 85,000 บาท
 • VIRON 5
 • ZERENA 5
 • LEOX 7
 1. มีการสื่อสารกับเพื่อนร่วมงาน หัวหน้างาน ลูกน้อง ผู้มาติดต่อ หรือลูกค้า ในที่ทำงานเป็นหลัก
 2. เข้าร่วมการประชุมทั้งกลุ่มเล็ก และกลุ่มใหญ่ หรือมีส่วนร่วม ในการนำเสนองาน อภิปรายกับทีมงาน
 3. อยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีการสื่อสารด้วยเสียงพูดตลอดเวลา
 4. เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม และงานสังคมในที่ทำงาน
 1. .ลดเสียงรบกวน : คุณสมบัตินี้ช่วยลดเสียงรบกวนรอบข้างและทำให้ง่ายต่อการได้ยินคำพูดในสภาพแวดล้อมที่มีเสียงดัง เช่น ในสำนักงานหรือในระหว่างการประชุม
 2. ไมโครโฟนแบบกำหนดทิศทาง : สามารถช่วยขยายเสียงที่มาจากทิศทางใดทิศทางหนึ่ง เช่น คนที่พูดต่อหน้าคุณ ในขณะที่ลดเสียงที่มาจากทิศทางอื่น ซึ่งจะมีประโยชน์ในการประชุมหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่คุณต้องเน้นเสียงของคนๆหนึ่ง
 3. การเชื่อมต่อบลูทูธ : ช่วยให้คุณเชื่อมต่อเครื่องช่วยฟังกับโทรศัพท์หรืออุปกรณ์อื่นๆ เพื่อสตรีมเสียงไปยังเครื่อง ช่วยฟังได้โดยตรง สิ่งนี้มีประโยชน์สำหรับการรับโทรศัพท์ ในที่ทำงาน
 4. แอพพลิเคชัน : ให้คุณปรับระดับเสียงและการตั้งค่าอื่นๆ โดยไม่ต้องสัมผัสเครื่องช่วยฟัง สะดวกหากคุณต้องการปรับเปลี่ยนในขณะที่คุณอยู่ในการประชุมหรือทำงานที่โต๊ะทำงานของคุณ

กลุ่มผลิตภัณฑ์
เครื่องช่วยฟัง B

ไลฟสไตล์ Premium
(Essential lifestyle)

ราคาเครื่องช่วยฟัง

Essential Lifestyle
฿ 18,000 - 65,000 บาท
 • ALPHA 3 , LEOX 3
 • VIRON 3 , ZERENA 3
 • ZERENA 1 , NEVERA 1
 1. มีกิจกรรมทางสังคมบ้าง แต่ไม่บ่อย
 2. มีกิจกรรมทางสังคมกับเพื่อนและครอบครัวบ้าง
 3. สื่อสารทางโทรศัพท์อย่างสม่ำเสมอ
 4. ใช้ชีวิตประจำวันในสภาพแวดล้อมที่ไม่มีเสียงดังรบกวนมาก
 1. ลดเสียงรบกวน : เครื่องช่วยฟังมีระบบที่สามารถช่วย ลดเสียงรบกวนรอบข้าง ทำให้สามารถได้ยินการสนทนาในสภาพแวดล้อมที่มีเสียงดังได้ง่ายขึ้น
 2. การกำจัดเสียงสะท้อน (Feedback) : เสียงสะท้อนกลับคือเสียงวี๊ดที่อาจเกิดขึ้นได้เมื่อไมโครโฟนของเครื่องช่วยฟังรับเสียงที่ขยายจากลำโพงของตัวเอง ระบบการจัดการเสียงวี๊ดสามารถช่วยลดหรือขจัดเสียงที่น่ารำคาญนี้ได้
 3. การควบคุมระดับเสียงอัตโนมัติ : สามารถปรับระดับเสียงโดยอัตโนมัติตามระดับเสียงรบกวนรอบข้าง คุณจึงไม่ต้องปรับระดับเสียงด้วยตัวเองตลอดเวลา
 4. การเชื่อมต่อบลูทูธ : เครื่องช่วยฟังสามารถต่อเชื่อมกับสมาร์ทโฟนหรืออุปกรณ์อื่นๆ ผ่านบลูทูธ ทำให้คุณสามารถสตรีมเสียงไปยังเครื่องช่วยฟังของคุณได้โดยตรง
ใครบ้างที่สามารช่วยคุณได้ยินเสียง อาหารหูไม่ได้ยิน intimex

ศูนย์ฯ พร้อมบริการก่อนและหลังขาย ตามกรอบแนวทางการให้บริการ (Framework of Care) ได้แก่

เครื่องช่วยฟัง-ราคา-เครื่องช่วยฟังคุณภาพดี-ราคาแพง

ลองพิจารณาดูนะครับว่าจากที่กล่าวมาแล้ว
เครื่องช่วยฟังราคา เท่าไร
จึงจะเรียกว่าเครื่องช่วยฟังคุณภาพดี …..
เครื่องช่วยฟังคุณภาพดี ราคาแพงจริงหรือ?

แนะนำเบื้องต้นแก่ผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินและครอบครัว

พร้อมอธิบายผลให้ทราบ การตรวจสมรรถภาพการได้ยิน เป็นการตรวจการทำงานของหูและระบบโสตประสาท เพื่อประเมินหาระดับการได้ยินเสียงของผู้มีปัญหาการได้ยินอย่างละเอียด เพื่อให้ทราบถึงระดับความรุนแรงของการสูญเสียการได้ยิน และวินิจฉัยความผิดปกติของระบบการได้ยิน โดยผู้ที่มีการได้ยิน “ปกติ” จะมีระดับที่เริ่มได้ยินเสียงอยู่ระหว่าง -10 ถึง 25 เดซิเบล หากมากกว่า 25 เดซิเบล ถือว่ามีความผิดปกติของการได้ยิน

รูปแบบการใช้ชีวิตของแต่ละบุคคล 

หลายท่านเข้าใจว่าเครื่องช่วยฟังเป็นเพียงเครื่องขยายเสียงเท่านั้น จึงไปหาซื้อที่ไหนก็ได้ น่าจะเหมือนกันหมด และนั่นคือความเข้าใจที่ไม่ถูกต้อง เครื่องช่วยฟังที่ดีควรเป็นระบบดิจิตอล ที่ไม่ใช่แค่ขยายเสียงทุกเสียงให้ดังขึ้น แต่ต้องช่วยขยายระดับการได้ยินที่บกพร่องไป ให้เหมาะสมกับรูปแบบการดำเนินชีวิตประจำวันของแต่ละคน

รูปแบบการใช้ชีวิตของแต่ละบุคคล 

  ผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องช่วยฟัง จะอธิบายและนำเสนอเครื่องช่วยฟังหรืออุปกรณ์การได้ยินที่เหมาะสมที่สุดด้วยความรู้ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ และความจริงใจ

  ดังนั้นการเข้าถึงและความใส่ใจในความต้องการ สำหรับการปรับเครื่องช่วยฟังของคุณอย่างแท้จริง  เช่น บางคนทำงานเจอเสียงดังทั้งวัน บางคนทำงานในสำนักงาน บางคนต้องเข้าประชุมสม่ำเสมอ บางคนต้องใช้โทรศัพท์ติดต่อลูกค้า ฯลฯ เป็นสิ่งจำเป็นมาก

บริการให้ยืมเครื่องช่วยฟังไปทดลองใช้ก่อน ซึ่งมีความสำคัญและมีความจำเป็น เพื่อให้คุณไปศึกษาเครื่องช่วยฟังสามารถแก้ไขปัญหาการได้ยิน และเข้ามาเติมเต็มชีวิตที่ขาดเสียงก่อนตัดสินใจใช้เครื่องช่วยฟัง

คุณภาพชีวิตเปลียน มีคุณภาพชีวิตดีขึ้นมาก เมื่อได้ใช้เครื่องช่วยฟัง ทางศูนย์ฯให้บริการลูกค้า ได้ปรับเสียงของการได้ยินที่ดีให้ผู้มีปัญหาการได้ยิน เพื่อใช้ชีวิตในทุกสถานะสิ่งแวดล้อมให้กลับคืนชีวิตเป็นปกติและดีขึ้นได้ ตลอดอายุการใช้งานของเครื่องช่วยฟัง.

ถูกสุขอนามัย ปลอดเชื้อจุลินทรีย์ (Germs) แบคทีเรีย (Bacteria) ด้วยแสงอุลตร้าไวโอเลตความเข้มข้นสูงพิเศษ ทุก 3 เดือน ตลอดอายุการใช้งาน

คุณภาพการได้ยินที่ดีขึ้น ไม่ได้จบลงแค่การซื้ออุปกรณ์ช่วยการได้ยิน เราจึงนำหัวใจของการบริการใส่ลงไปในทุกรายละเอียด ตั้งแต่ขั้นตอนแรกของการให้คำปรึกษา การทดสอบการได้ยิน และมีการทดลองเครื่องให้กับลูกค้ารับรู้ถึงคุณภาพของ เครื่องช่วยฟังที่ให้ประสิทธิภาพที่ดีที่สุดกับลูกค้า พร้อมการดูแลเครื่องหลังการขายเครื่องช่วยฟังเพื่อให้ลูกค้ามั่นใจถึงคุณภาพการบริการ

ศูนย์ฯ ให้บริการตรวจเช็ครวมไปถึงการซ่อม และเปลี่ยนอะไหล่เครื่องช่วยฟัง และอุปกรณ์อื่นๆ เกี่ยวกับเครื่องช่วยฟัง โดยลูกค้าจะได้รับบริการที่รวดเร็ว และสามารถรอรับกลับได้ทันที 
สำหรับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดหรือผู้ที่ไม่สะดวกที่จะมารับบริการที่ศูนย์ฯ ลูกค้าสามารถส่งเป็นพัสดุไปรษณีย์มายังศูนย์ฯ ได้ และเมื่อช่างซ่อมตรวจเช็ค อาการที่มีปัญหาแล้ว ทางบริษัทฯจะแจ้งให้ทราบเพื่อขออนุมัติการซ่อมก่อน

นักแก้ไขการได้ยินของเราพร้อมให้บริการตรวจการได้ยินแบบมืออาชีพ ด้วยเครื่องมือการตรวจที่ครบวงจร ภายในห้องตรวจที่มีแผงอคูสติกกันเสียงก้อง เพื่อการลองเครื่องช่วยฟังได้อย่างสมบูรณ์แบบ

คุณภาพของการได้ยินดี คือคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
หากคุณมีปัญหาการได้ยิน
และต้องการปรับปรุงคุณภาพการได้ยินของคุณ
พบผู้เชี่ยวชาญด้านการได้ยินและเครื่องช่วยฟัง (Hearing Coach)

ศูนย์บริการ เครื่องช่วยฟัง อินทิเม็กซ์ ด้านหน้า มีที่จอดรถ

ลงทะเบียน

ติดต่อ ผ่านระบบ Social และ โทรศัพท์

บทความที่แนะนำ

ผลิตภัณฑ์แนะนำเครื่องช่วยฟัง

แท็กยอดนิยม

กลุ่มผลิตภัณฑ์ เครื่องช่วยฟัง A+

กลุ่มผลิตภัณฑ์ เครื่องช่วยฟัง A

กลุ่มผลิตภัณฑ์ เครื่องช่วยฟัง B +

กลุ่มผลิตภัณฑ์ เครื่องช่วยฟัง B