https://analytics.google.com/analytics/web/?authuser=2#/a29744284p281425186/admin/streams/table/2727640087

ศูนย์บริการ เครื่องช่วยฟัง อินทิเม็กซ์

ให้บริการทุกวัน เวลาทำการ : จันทร์ – ศุกร์ เวลา 8:30 – 16:30 | เสาร์ – อาทิตย์ เวลา 8:00 – 16:30

เครื่องช่วยฟัง ราคา เครื่องช่วยฟังคุณภาพดี ราคาแพง

ทำไม เครื่องช่วยฟังผู้สูงอายุ คุณภาพดี จึงมีราคาแพง

เครื่องช่วยฟังราคา

เครื่องช่วยฟัง ผู้สูงอายุ คุณภาพดี

     เมื่อก้าวเข้าสู่วัยผู้สูงอายุท่านอ่าจเริ่มมีอาการหูตึง และรู้สึกเป็นกังวลเพราะได้ยินเสียงต่างๆ โดยเฉพาะเสียงพูดน้อยลง ท่านมักจะเริ่มหาข้อมูลเพื่อ ซื้อ เครื่องช่วยฟังสำหรับผู้สูงอายุ เข้ามาเติมเต็มชีวิตที่ขาดเสียง ให้ได้กลับมาได้ยิน แต่ท่านอาจกลับพบว่า เครื่องช่วยฟังผู้สูงอายุ คุณภาพดีมักมีราคาแพง

     แม้ว่าชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบเครื่องช่วยฟัง ผู้สูงอายุจะไม่ได้มีราคาสูง แต่เทคโนโลยีเบื้องหลังที่พัฒนาให้อุปกรณ์เหล่านี้มีนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาให้แก่ผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินได้นั้น จำเป็นต้องอาศัยการลงทุนหลายร้อยล้านบาทต่อปีเพื่อการค้นคว้า วิจัย และพัฒนาออกแบบเครื่องช่วยฟัง การจ้างทีมงานวิจัยและนักพัฒนาทั้งด้านอุปกรณ์ชิ้นส่วนและด้านซอฟต์แวร์จำนวนมากที่มีชั่วโมงทำงานต่อเนื่องนับไม่ถ้วน การออกแบบซอฟต์แวร์ และการพัฒนาซอฟต์แวร์มีค่าใช้จ่ายมหาศาล การออกแบบไลน์การผลิต เพื่อให้เครื่องช่วยฟังรุ่นใหม่มีเทคโนโลยีทันสมัยที่สุด ที่นำมาช่วยแก้ปัญหาให้กับผู้ที่บกพร่องทางการได้ยินที่มีความต้องการหลากหลายในแต่ละบุคคล และในสถานการณ์ของเสียงที่แตกต่างกัน ให้มีเครื่องช่วยฟังดีที่ฟังสบาย ได้ยินเสียงพูดชัดเจน ลดเสียงรบกวนรอบข้าง และมีคุณสมบัติที่ทำให้ผู้ที่หูตึง ได้ยินมากขึ้น และได้คุณภาพชีวิตที่ดีกลับมา

เครื่องช่วยฟังราคา
เครื่องช่วยฟัง ราคา เครื่องช่วยฟังคุณภาพดี ราคาแพง มือถือ

1. เครื่องช่วยฟังผู้สูงอายุคุณภาพดี แพงกว่ามือถือจริงหรือ

หากคุณกำลังมองหาเครื่องช่วยฟัง ผู้สูงอายุ คุณภาพดี แต่เป็นกังวลกับราคาที่สูงเกินไป บางท่านอาจนำราคาของเครื่องช่วยฟัง ผู้สูงอายุไปเปรียบเทียบกับราคาของโทรศัพท์มือถือและพบว่ามีราคาแพงกว่า แต่แท้จริงแล้วประโยชน์ที่ได้รับจากโทรศัพท์มือถือและเครื่องช่วยฟังนั้นแตกต่างกัน โดยเฉพาะเครื่องช่วยฟัง ผู้สูงอายุ คุณภาพดีที่ฟังสบาย ได้ยินเสียงพูดชัดเจน ลดเสียงรบกวนรอบข้าง และยังมีการออกแบบเฉพาะบุคคล ปรับเปลี่ยนได้ตามตามรูปแบบการใช้ชีวิตและไลฟ์สไตล์ของผู้ใช้งานแต่ละท่าน เครื่องช่วยฟังเหล่านี้จะช่วยให้คุณภาพการได้ยินของคุณกลับมาดียิ่งขึ้น และมีคุณภาพชีวิตดีขึ้นตามไปด้วย เพราะฉะนั้นแล้วถึงแม้ว่าเครื่องช่วยฟัง ผู้สูงอายุ คุณภาพดีจะมีราคาแพงกว่ามือถือ แต่เทียบไม่ได้เลยกับคุณประโยชน์ที่คุณได้รับ

2. การลงทุนกับ เครื่องช่วยฟังผู้สูงอายุ คุณภาพดี

     การลงทุนกับเครื่องช่วยฟัง ผู้สูงอายุ คุณภาพดี ที่มีเทคโนโลยีช่วยให้คุณเข้าใกล้ประสบการณ์การได้ยินตามธรรมชาติ ที่ศูนย์บริการเครื่องช่วยฟังอินทิเม็กซ์ คุณสามารถคาดหวังได้ว่าคุณจะได้รับผลิตภัณฑ์ปลอดภัย คุณภาพสูงมาตรฐานจากประเทศสวิสเซอร์แลนด์ และการดูแลชั้นเลิศตลอดการเดินทางสู่คุณภาพการได้ยิน 

เครื่องช่วยฟัง ราคา เครื่องช่วยฟังคุณภาพดีบริการหลังการขาย ปรึกษาด้านเครื่องช่วยฟัง
ใครบ้างที่สามารช่วยคุณได้ยินเสียง อาหารหูไม่ได้ยิน intimex

ศูนย์ฯ พร้อมบริการก่อนและหลังขาย ตามกรอบแนวทางการให้บริการ (Framework of Care) ได้แก่

เครื่องช่วยฟัง-ราคา-เครื่องช่วยฟังคุณภาพดี-ราคาแพง

ลองพิจารณาดูนะครับว่าจากที่กล่าวมาแล้ว
เครื่องช่วยฟังราคา เท่าไร
จึงจะเรียกว่าเครื่องช่วยฟังคุณภาพดี …..
เครื่องช่วยฟังคุณภาพดี ราคาแพงจริงหรือ?

แนะนำเบื้องต้นแก่ผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินและครอบครัว

พร้อมอธิบายผลให้ทราบ การตรวจสมรรถภาพการได้ยิน เป็นการตรวจการทำงานของหูและระบบโสตประสาท เพื่อประเมินหาระดับการได้ยินเสียงของผู้มีปัญหาการได้ยินอย่างละเอียด เพื่อให้ทราบถึงระดับความรุนแรงของการสูญเสียการได้ยิน และวินิจฉัยความผิดปกติของระบบการได้ยิน โดยผู้ที่มีการได้ยิน “ปกติ” จะมีระดับที่เริ่มได้ยินเสียงอยู่ระหว่าง -10 ถึง 25 เดซิเบล หากมากกว่า 25 เดซิเบล ถือว่ามีความผิดปกติของการได้ยิน

รูปแบบการใช้ชีวิตของแต่ละบุคคล 

หลายท่านเข้าใจว่าเครื่องช่วยฟังเป็นเพียงเครื่องขยายเสียงเท่านั้น จึงไปหาซื้อที่ไหนก็ได้ น่าจะเหมือนกันหมด และนั่นคือความเข้าใจที่ไม่ถูกต้อง เครื่องช่วยฟังที่ดีควรเป็นระบบดิจิตอล ที่ไม่ใช่แค่ขยายเสียงทุกเสียงให้ดังขึ้น แต่ต้องช่วยขยายระดับการได้ยินที่บกพร่องไป ให้เหมาะสมกับรูปแบบการดำเนินชีวิตประจำวันของแต่ละคน

รูปแบบการใช้ชีวิตของแต่ละบุคคล 

  ผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องช่วยฟัง จะอธิบายและนำเสนอเครื่องช่วยฟังหรืออุปกรณ์การได้ยินที่เหมาะสมที่สุดด้วยความรู้ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ และความจริงใจ

  ดังนั้นการเข้าถึงและความใส่ใจในความต้องการ สำหรับการปรับเครื่องช่วยฟังของคุณอย่างแท้จริง  เช่น บางคนทำงานเจอเสียงดังทั้งวัน บางคนทำงานในสำนักงาน บางคนต้องเข้าประชุมสม่ำเสมอ บางคนต้องใช้โทรศัพท์ติดต่อลูกค้า ฯลฯ เป็นสิ่งจำเป็นมาก

บริการให้ยืมเครื่องช่วยฟังไปทดลองใช้ก่อน ซึ่งมีความสำคัญและมีความจำเป็น เพื่อให้คุณไปศึกษาเครื่องช่วยฟังสามารถแก้ไขปัญหาการได้ยิน และเข้ามาเติมเต็มชีวิตที่ขาดเสียงก่อนตัดสินใจใช้เครื่องช่วยฟัง

คุณภาพชีวิตเปลียน มีคุณภาพชีวิตดีขึ้นมาก เมื่อได้ใช้เครื่องช่วยฟัง ทางศูนย์ฯให้บริการลูกค้า ได้ปรับเสียงของการได้ยินที่ดีให้ผู้มีปัญหาการได้ยิน เพื่อใช้ชีวิตในทุกสถานะสิ่งแวดล้อมให้กลับคืนชีวิตเป็นปกติและดีขึ้นได้ ตลอดอายุการใช้งานของเครื่องช่วยฟัง.

ถูกสุขอนามัย ปลอดเชื้อจุลินทรีย์ (Germs) แบคทีเรีย (Bacteria) ด้วยแสงอุลตร้าไวโอเลตความเข้มข้นสูงพิเศษ ทุก 3 เดือน ตลอดอายุการใช้งาน

คุณภาพการได้ยินที่ดีขึ้น ไม่ได้จบลงแค่การซื้ออุปกรณ์ช่วยการได้ยิน เราจึงนำหัวใจของการบริการใส่ลงไปในทุกรายละเอียด ตั้งแต่ขั้นตอนแรกของการให้คำปรึกษา การทดสอบการได้ยิน และมีการทดลองเครื่องให้กับลูกค้ารับรู้ถึงคุณภาพของ เครื่องช่วยฟังที่ให้ประสิทธิภาพที่ดีที่สุดกับลูกค้า พร้อมการดูแลเครื่องหลังการขายเครื่องช่วยฟังเพื่อให้ลูกค้ามั่นใจถึงคุณภาพการบริการ

ศูนย์ฯ ให้บริการตรวจเช็ครวมไปถึงการซ่อม และเปลี่ยนอะไหล่เครื่องช่วยฟัง และอุปกรณ์อื่นๆ เกี่ยวกับเครื่องช่วยฟัง โดยลูกค้าจะได้รับบริการที่รวดเร็ว และสามารถรอรับกลับได้ทันที 
สำหรับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดหรือผู้ที่ไม่สะดวกที่จะมารับบริการที่ศูนย์ฯ ลูกค้าสามารถส่งเป็นพัสดุไปรษณีย์มายังศูนย์ฯ ได้ และเมื่อช่างซ่อมตรวจเช็ค อาการที่มีปัญหาแล้ว ทางบริษัทฯจะแจ้งให้ทราบเพื่อขออนุมัติการซ่อมก่อน

นักแก้ไขการได้ยินของเราพร้อมให้บริการตรวจการได้ยินแบบมืออาชีพ ด้วยเครื่องมือการตรวจที่ครบวงจร ภายในห้องตรวจที่มีแผงอคูสติกกันเสียงก้อง เพื่อการลองเครื่องช่วยฟังได้อย่างสมบูรณ์แบบ

คุณภาพของการได้ยินดี คือคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
หากคุณมีปัญหาการได้ยิน
และต้องการปรับปรุงคุณภาพการได้ยินของคุณ
พบผู้เชี่ยวชาญด้านการได้ยินและเครื่องช่วยฟัง (Hearing Coach)

ศูนย์บริการ เครื่องช่วยฟัง อินทิเม็กซ์ ด้านหน้า มีที่จอดรถ

ลงทะเบียน

ติดต่อ ผ่านระบบ Social และ โทรศัพท์

บทความที่แนะนำ

ผลิตภัณฑ์แนะนำเครื่องช่วยฟัง

แท็กยอดนิยม