ศูนย์บริการ เครื่องช่วยฟัง อินทิเม็กซ์

5 อาการเตือนเมื่อ เครื่องช่วยฟังของคุณ มีปัญหา

     เมื่อคุณพบว่าเครื่องช่วยฟังที่คุณใช้อยู่มีการทำงานผิดปกติไปจากเดิม อาจหมายถึง เครื่องช่วยฟัง มีปัญหา ความชื้นสะสมอยู่ภายในเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะเมื่อความชื้นในอากาศสูง ปริมาณความชื้นจะกลั่นตัวเป็นละอองน้ำ เกาะอยู่บนแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ มีผลให้แผงวงจรและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ภายในเครื่องช่วยฟังได้รับความเสียหาย ดังนั้นหากไม่ได้รับการไล่ความชื้นออกจากภายในตัวเครื่องโดยเร็ว จะทำให้เครื่องช่วยฟังเสียได้

5 อาการเตือนที่บอกว่า เครื่องช่วยฟัง ของคุณ มีปัญหา 

    1. มีเสียงช็อต

2. ทำงานติดๆ ดับ 

3. ไม่มีเสียงคำพูดเข้า 

4.ได้ยินดังสลับกับเบา  

5. เครื่องเงียบ

5 อาการเตือนที่บอกว่า เครื่องช่วยฟัง ของคุณ มีปัญหา

   ความชื้นคือโมเลกุลของน้ำที่อยู่ในอากาศ ความชื้นของอากาศ มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับความดัน และอุณหภูมิ

   ความชื้นสัมพัทธ์ คือ อัตราส่วนของโมเลกุลของน้ำในอากาศ ณ ขณะนั้น เทียบกับปริมาณไอน้ำที่อากาศจะรองรับได้ หากระดับไอน้ำ ณ ขณะนั้น มากเกินกว่า 100% ความสามารถของอากาศจะรองรับได้ ไอน้ำจะควบแน่น (Condensation) และกลายเป็นหยดน้ำระดับความชื้นสัมพัทธ์ในประเทศเขตร้อนอย่างบ้านเราอยู่ในระดับสูงระหว่าง 70 ถึง 80 เปอร์เซ็นต์ ในสภาพแวดล้อมที่มีความชื้นสูง อากาศจะอิ่มตัวไปด้วยน้ำ

เมื่อบรรยากาศร้อนรอบตัวที่อุ้มน้ำไว้ มากระทบกับส่วนประกอบต่างๆ ภายในตัวเครื่องที่ทำด้วยโลหะ ทำให้เกิดน้ำจากการควบแน่นขึ้นภายในส่วนของแผงวงจรควบคุมการทำงานของเครื่องช่วยฟัง ประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องช่วยฟังขึ้นอยู่กับวงจรอิเล็กทรอนิกส์ภายในเครื่อง เมื่อความชื้นในอากาศสูง อากาศที่เข้าไปอยู่ในบริเวณแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ของเครื่องช่วยฟังมีปริมาณความชื้นสูง โอกาสกลั่นตัวเป็นละอองน้ำ เกาะอยู่บนแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ มีผลให้แผงวงจรและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ 

ภายในเครื่องช่วยฟังได้รับความเสียหาย การกัดกร่อนจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว เมื่อมีความชื้นสูงกว่า 60% เครื่องช่วยฟังที่อยู่ในบรรยากาศที่มีความชื้นสัมพัทธ์มากกว่า 60% มักมีโอกาสที่ลำโพงชำรุด

นอกเหนือจากนั้นอากาศร้อนชื้น ทำให้เหงื่อออก แต่เหงื่อก็ไม่สามารถระเหยได้เร็ว เนื่องจากในอากาศก็มีความชื้นสูงเช่นกัน
เหงื่อบางส่ว

 

วิธีป้องกันไม่ให้ความชื้นสะสมภายในเครื่องช่วยฟัง

 

 เราอาจไม่สามารถหลีกเลี่ยงไม่ให้ความชื้นหรือเหงื่อเข้าไปภายในเครื่องได้ แต่มีวิธีที่จะช่วยไล่ความชื้นที่สะสมอยู่ภายในตัวเครื่องให้ลดลง ไม่สะสมจนเกิดอันตรายต่อแผงวงจรควบคุมซึ่งเป็นหัวใจของเครื่องช่วยฟังได้ ด้วยการวางเครื่องช่วยฟังไว้ในกล่องที่บรรจุสารดูดความชื้นชนิดเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Dry Bag) ปิดฝาให้สนิทระหว่างที่ไม่ใช้เครื่อง เช่น ก่อนนอน หรือวางเครื่องช่วยฟังไว้ใน เครื่องไล่ความชื้น (Dry and Store) ที่มีเทคโนโลยีไล่ความชื้นออกจากตัวเครื่องด้วยการสร้างระบบอากาศที่มีอุณหภูมิเท่ากับอุณหภูมิร่างกายหมุนเวียนผ่านตัวเครื่องช่วยฟัง ไม่เป็นอันตรายต่อเครื่องช่วยฟัง เพื่อไล่เอาความชื้นที่สะสมภายในตัวเครื่องออก และดักจับความชื้นที่ระเหยออกมาด้วยสารดูดความชื้น ทำให้ความชื้นที่ถูกขับออกมาไม่ย้อนกลับเข้าไปในตัวเครื่องอีก

   การดูแลรักษาเครื่องช่วยฟังให้ปลอดจากความชื้นอย่างสม่ำเสมอ จะลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง และยืดอายุการทำงานของเครื่องช่วยฟัง ให้ท่านได้มีความสุขกับการได้ยินได้อย่างต่อเนื่อง

บทความที่แนะนำ

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

เครื่องช่วยฟังดิจิตอล เทคโนโลยีสูง ที่จะช่วยให้ทุกเสียงกลับมาได้ยินอีกครั้ง

VIRON 9 เครื่องช่วยฟังคุณภาพเสียง สมจริงเป็นธรรมชาติ

Leox 7/3 เครื่องช่วยฟัง ที่ กำลังขยายสูง สำหรับผู้สูญเสียการได้ยินรุนแรง

อุปกรณ์เสริมเครื่องช่วยฟัง ที่สามารถเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟน ได้ตามความต้องการ

แท็กยอดนิยม