https://analytics.google.com/analytics/web/?authuser=2#/a29744284p281425186/admin/streams/table/2727640087

Intimex ศูนย์ เครื่องช่วยฟัง หูหนวก หูตึง

ให้บริการทุกวัน เวลาทำการ : จันทร์ – ศุกร์ เวลา 8:30 – 16:30 | เสาร์ – อาทิตย์ เวลา 8:00 – 16:30

ติดต่อ line เครื่องช่วยฟัง intimexhearing

5 อาการเตือนเมื่อ เครื่องช่วยฟังของคุณ มีปัญหา

     เมื่อคุณพบว่าเครื่องช่วยฟังที่คุณใช้อยู่มีการทำงานผิดปกติไปจากเดิม อาจหมายถึง เครื่องช่วยฟัง มีปัญหา ความชื้นสะสมอยู่ภายในเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะเมื่อความชื้นในอากาศสูง ปริมาณความชื้นจะกลั่นตัวเป็นละอองน้ำ เกาะอยู่บนแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ มีผลให้แผงวงจรและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ภายในเครื่องช่วยฟังได้รับความเสียหาย ดังนั้นหากไม่ได้รับการไล่ความชื้นออกจากภายในตัวเครื่องโดยเร็ว จะทำให้เครื่องช่วยฟังเสียได้ และต้อง ซ่อมเครื่องช่วยฟัง

บทความที่แนะนำ

5 อาการเตือนที่บอกว่า

เครื่องช่วยฟัง มีปัญหา 

    1. มีเสียงช็อต

2. ทำงานติดๆ ดับ 

3. ไม่มีเสียงคำพูดเข้า 

4.ได้ยินดังสลับกับเบา  

5. เครื่องเงียบ

เครื่องช่วยฟัง มีปัญหา เกิดจาก ความชื้น เครื่องช็อต-เสียงเพี้ยน-เสียงขาดๆ-ดังไม่สม่ำเสมอ ซ่อมเครื่องช่วยฟัง

5 อาการเตือนที่บอกว่าเครื่องช่วยฟังของคุณ มีปัญหา

   ความชื้นคือโมเลกุลของน้ำที่อยู่ในอากาศ ความชื้นของอากาศ มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับความดัน และอุณหภูมิ

   ความชื้นสัมพัทธ์ คือ อัตราส่วนของโมเลกุลของน้ำในอากาศ ณ ขณะนั้น เทียบกับปริมาณไอน้ำที่อากาศจะรองรับได้ หากระดับไอน้ำ ณ ขณะนั้น มากเกินกว่า 100% ความสามารถของอากาศจะรองรับได้ ไอน้ำจะควบแน่น (Condensation) และกลายเป็นหยดน้ำระดับความชื้นสัมพัทธ์ในประเทศเขตร้อนอย่างบ้านเราอยู่ในระดับสูงระหว่าง 70 ถึง 80 เปอร์เซ็นต์ ในสภาพแวดล้อมที่มีความชื้นสูง อากาศจะอิ่มตัวไปด้วยน้ำ

เมื่อบรรยากาศร้อนรอบตัวที่อุ้มน้ำไว้ มากระทบกับส่วนประกอบต่างๆ ภายในตัวเครื่องที่ทำด้วยโลหะ ทำให้เกิดน้ำจากการควบแน่นขึ้นภายในส่วนของแผงวงจรควบคุมการทำงานของเครื่องช่วยฟัง ประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องช่วยฟังขึ้นอยู่กับวงจรอิเล็กทรอนิกส์ภายในเครื่อง เมื่อความชื้นในอากาศสูง อากาศที่เข้าไปอยู่ในบริเวณแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ของเครื่องช่วยฟังมีปริมาณความชื้นสูง โอกาสกลั่นตัวเป็นละอองน้ำ เกาะอยู่บนแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ มีผลให้แผงวงจรและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ 

ภายในเครื่องช่วยฟังได้รับความเสียหาย การกัดกร่อนจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว เมื่อมีความชื้นสูงกว่า 60% เครื่องช่วยฟังที่อยู่ในบรรยากาศที่มีความชื้นสัมพัทธ์มากกว่า 60% มักมีโอกาสที่ลำโพงชำรุด

นอกเหนือจากนั้นอากาศร้อนชื้น ทำให้เหงื่อออก แต่เหงื่อก็ไม่สามารถระเหยได้เร็ว เนื่องจากในอากาศก็มีความชื้นสูงเช่นกันเหงื่อบางส่วน

 

วิธีป้องกันไม่ให้ความชื้นสะสมภายในเครื่องช่วยฟัง

 

 เราอาจไม่สามารถหลีกเลี่ยงไม่ให้ความชื้นหรือเหงื่อเข้าไปภายในเครื่องได้ แต่มีวิธีที่จะช่วยไล่ความชื้นที่สะสมอยู่ภายในตัวเครื่องให้ลดลง ไม่สะสมจนเกิดอันตรายต่อแผงวงจรควบคุมซึ่งเป็นหัวใจของเครื่องช่วยฟังได้ ด้วยการวางเครื่องช่วยฟังไว้ในกล่องที่บรรจุสารดูดความชื้นชนิดเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Dry Bag) ปิดฝาให้สนิทระหว่างที่ไม่ใช้เครื่อง เช่น ก่อนนอน หรือวางเครื่องช่วยฟังไว้ใน เครื่องไล่ความชื้น (Dry and Store) ที่มีเทคโนโลยีไล่ความชื้นออกจากตัวเครื่องด้วยการสร้างระบบอากาศที่มีอุณหภูมิเท่ากับอุณหภูมิร่างกายหมุนเวียนผ่านตัวเครื่องช่วยฟัง ไม่เป็นอันตรายต่อเครื่องช่วยฟัง เพื่อไล่เอาความชื้นที่สะสมภายในตัวเครื่องออก และดักจับความชื้นที่ระเหยออกมาด้วยสารดูดความชื้น ทำให้ความชื้นที่ถูกขับออกมาไม่ย้อนกลับเข้าไปในตัวเครื่องอีก

   การดูแลรักษาเครื่องช่วยฟังให้ปลอดจากความชื้นอย่างสม่ำเสมอ จะลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง และยืดอายุการทำงานของเครื่องช่วยฟัง ให้ท่านได้มีความสุขกับการได้ยินได้อย่างต่อเนื่อง

อุปกรณ์ ดูแลรักษา เครื่องช่วยฟัง มีปัญหา เกิดจาก ความชื้น เครื่องช็อต-เสียงเพี้ยน-เสียงขาดๆ-ดังไม่สม่ำเสมอ ซ่อมเครื่องช่วยฟัง
บทความที่แนะนำ