https://analytics.google.com/analytics/web/?authuser=2#/a29744284p281425186/admin/streams/table/2727640087

Intimex ศูนย์ เครื่องช่วยฟัง หูหนวก หูตึง

ให้บริการทุกวัน เวลาทำการ : จันทร์ – ศุกร์ เวลา 8:30 – 16:30 | เสาร์ – อาทิตย์ เวลา 8:00 – 16:30

ติดต่อ line เครื่องช่วยฟัง intimexhearing

5 ประโยชน์ ด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี จาก เครื่องช่วยฟัง

     ความเป็นอยู่ที่ดีเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เราให้ความสำคัญในชีวิต อาจเป็นความสุข ความเป็นอิสระ ความคล่องตัว การมีส่วนร่วมทางสังคม ความสัมพันธ์กับครอบครัว เพื่อนฝูง หรือความสำเร็จในที่ทำงาน บางครั้งเมื่อเราเผชิญกับปัญหาสุขภาพร่างกาย ความผาสุกทางร่างกายอาจส่งผลต่อความเป็นอยู่ที่ดี

การสูญเสียการได้ยิน

เป็นมากกว่าระดับการได้ยินที่ปรากฏบนกราฟ ความซับซ้อนของการสูญเสียการได้ยินเกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิต และมีผลกระทบต่อการสื่อสารกับผู้อื่น ไปจนถึงความเป็นอยู่ที่ดี หากคุณมีการสูญเสียการได้ยิน การใส่เครื่องช่วยฟังมีประโยชน์อย่างมากต่อสุขภาพ และความเป็นอยู่ที่ดีของคุณ

 

5 ประโยชน์ เครื่องช่วยฟัง และความเป็นอยู่ที่ดีจาก เครื่องช่วยฟัง ป้องกันการหกล้ม

1. ป้องกันการหกล้ม

    การสูญเสียการได้ยินเพียงเล็กน้อยก็เพิ่มความเสี่ยงต่อการล้มลงได้ถึง 3 เท่า โดยความเสี่ยงจะเพิ่มขึ้น 140 เปอร์เซ็นต์สำหรับทุกๆ 10 เดซิเบลของการสูญเสียการได้ยิน

     ผู้ที่มีปัญหาการได้ยิน มักจะไม่ค่อยรับรู้ถึงสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัว ซึ่งทำให้มีแนวโน้มที่จะเดินชนกับผู้อื่น หรือสะดุดเข้ากับสัตว์เลี้ยงที่วิ่งไปวิ่งมาในบ้าน นอกจากนี้ความสมดุลยังต้องการพลังของสมองเนื้อสีเทา (Gray matter) ซึ่งมีหน้าที่ควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อ ความรู้สึกของประสาทสัมผัส ความนึกคิด ความจำ การเห็น การพูด และการได้ยิน สำหรับผู้ที่สูญเสียการได้ยินจะใช้พลังสมองเนื้อสีเทามาก ซึ่งหมายความว่าจะเหลือทรัพยากรน้อยที่จะช่วยในการรักษาสมดุล

2. ลดภาวะอารมณ์ซึมเศร้า

     การสูญเสียการได้ยินเกี่ยวข้องกับภาวะซึมเศร้า ผู้ที่สูญเสียการได้ยินที่ไม่ได้รับการรักษามีแนวโน้มที่จะต่อสู้กับภาวะซึมเศร้าและความวิตกกังวลมากกว่าผู้ที่ใส่เครื่องช่วยฟัง  ในบรรดาผู้ที่สูญเสียการได้ยินอย่างรุนแรง ร้อยละ 30 ของผู้ไม่ใส่เครื่องช่วยฟัง มีอาการซึมเศร้า เทียบกับร้อยละ 22 ของผู้ใช้เครื่องช่วยฟัง   

     เหตุผลคือผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินมีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมน้อยกว่ามาก เนื่องจากมนุษย์เป็นสัตว์สังคมที่ต้องทำกิจกรรมร่วมกันอยู่ตลอดเวลา ความโดดเดี่ยวนี้ จะนำไปสู่ความเหงา ซึ่งพัฒนาไปสู่ภาวะซึมเศร้าได้

5 ประโยชน์ เครื่องช่วยฟัง ด้านสุขภาพ และความเป็นอยู่ที่ดีจาก เครื่องช่วยฟัง ลดภาวะอารมณ์ซึมเศร้า
5 ประโยชน์ เครื่องช่วยฟัง ด้านสุขภาพ และความเป็นอยู่ที่ดีจาก เครื่องช่วยฟัง เพิ่มพลังสมองของคุณ

3. เพิ่มพลังสมองของคุณ

     การใช้เครื่องช่วยฟังสามารถช่วยการทำงานของสมองและความจำในการทำงานได้  เมื่อคุณสูญเสียการได้ยิน สัญญาณเสียงที่เข้ามาในหู เพื่อส่งไปยังสมองของคุณจะลดลง ดังนั้นสมองจึงต้องทำงานหนักเพื่อให้เข้าใจ แต่เนื่องจากสมองมีพลังงานจำกัด ดังนั้นเมื่อถึงจุดหนึ่ง สมองจะต้องดึงพลังงานจากส่วนอื่น เช่น ความจำ การคิด และสมาธิ มาใช้ หากคุณมีการได้ยินที่ดีการนำทรัพยากรในสมองมาใช้ จะทำได้อย่างอิสระมากขึ้น

4. ลดความเสี่ยงของภาวะสมองเสื่อม

     ความเครียดอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานที่เกิดกับผู้มีการสูญเสียการได้ยินในการพยายามฟังเสียงต่างๆ ทำให้เกิดความเสี่ยงต่อภาวะสมองเสื่อม  นอกจากนั้นการแยกตัวจากสังคม อาจนำไปสู่การกระตุ้นการทำงานของสมองน้อยลง และสูญเสียความรู้ความเข้าใจในที่สุด  ที่สำคัญที่สุดการสูญเสียการได้ยินส่งผลให้เกิดการสูญเสียเนื้อเยื่อในส่วนของสมองด้านการได้ยิน ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบ เช่น ความจำ การเรียนรู้ และการคิด

5 ประโยชน์ เครื่องช่วยฟัง ด้านสุขภาพ และความเป็นอยู่ที่ดีจาก ลดความเสี่ยงของภาวะสมองเสื่อม
5 ประโยชน์ เครื่องช่วยฟัง ด้านสุขภาพ และความเป็นอยู่ที่ดีจาก กระชับความสัมพันธ์และมิตรภาพ

5. กระชับความสัมพันธ์และมิตรภาพ

    การสื่อสารเป็นสิ่งสำคัญในการรักษาความสัมพันธ์และมิตรภาพภายในครอบครัว ระหว่างเพื่อน เพื่อนร่วมงาน คู่รัก และชีวิตคู่ ผู้คนรอบข้างที่ต้องพยายามพูดซ้ำๆ กับคุณ ต้องใช้พลังงานมาก ซึ่งอาจทำให้เขาหรือเธอหยุดความพยายามที่จะทำในที่สุด การใส่เครื่องช่วยฟังจะทำให้การสื่อสารระหว่างคุณกับบุคคลรอบข้างเป็นไปด้วยความเข้าใจและสร้างความสุขให้กันและกัน

เว็บไซต์ที่อ้างอิงข้อมูล

ศูนย์บริการ เครื่องช่วยฟัง อินทิเม็กซ์ ด้านหน้า มีที่จอดรถ

หากคุณต้องการคำปรึกษาเกี่ยวกับ ประโยชน์ เครื่องช่วยฟัง เพื่อทำให้เครื่องช่วยฟังของคุณทำงานได้ดีที่สุดติดต่อได้ที่ ศูนย์บริการเครื่องช่วยฟังอินทิเม็กซ์

ลงทะเบียน

Check Icon

ติดต่อ ผ่านระบบ Social และ โทรศัพท์

บทความที่แนะนำ