https://analytics.google.com/analytics/web/?authuser=2#/a29744284p281425186/admin/streams/table/2727640087

Intimex ศูนย์ เครื่องช่วยฟัง หูหนวก หูตึง

ให้บริการทุกวัน เวลาทำการ : จันทร์ – ศุกร์ เวลา 8:30 – 16:30 | เสาร์ – อาทิตย์ เวลา 8:00 – 16:30

ติดต่อ line เครื่องช่วยฟัง intimexhearing

6 วิธีสื่อสาร เมื่อคนรักของคุณ สูญเสียการได้ยิน

     การสื่อสารเป็นสิ่งสำคัญสำหรับคุณและคนรัก การพูดคุยด้วยความใส่ใจ สนใจ ทำให้เข้าใจความคิด อารมณ์ และความรู้สึก นำมาซึ่งความสัมพันธ์ที่ราบรื่นและมีความสุข

     การสูญเสียการได้ยินส่งผลกระทบในบางช่วงของชีวิต ในระดับที่แตกต่างกัน เมื่อคุณพบว่าคนรักของคุณมีปัญหาการได้ยิน การปรับวิธีการสื่อสารระหว่างกันจึงเป็นเรื่องจำเป็นในการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างกันให้แข็งแรง และยืนยาว

6 วิธีสื่อสารด้วยความเข้าใจ เมื่อคนรักของคุณ สูญเสียการได้ยิน

6 วิธีสื่อสาร เมื่อคนรักของคุณ สูญเสียการได้ยิน 2.

1. บอกคนรักของคุณ หากเขาหรือเธอพลาดอะไรไป

     หากคุณพูดอะไรบางอย่างและสังเกตสีหน้างุนงงของคนรักของคุณ นั่นอาจหมายถึงเขาหรือเธอกำลังประมวลผล หรือพยายามเดาเสียงที่ได้ยิน  ดังนั้นอย่าเพิ่งด่วนสรุป หรือพูดว่า “ไม่เป็นไร” แทนการพูดซ้ำ การกระทำเช่นนี้สามารถสร้างปัญหาในความสัมพันธ์ของคุณและคนรักได้ ดังนั้นควรแน่ใจว่าคุณได้พูดซ้ำ หรือทบทวนความเข้าใจร่วมกันก่อนที่จะจบการสนทนา

2. ปรับใช้คำใหม่ และอย่าตะโกน

    หากคนรักของคุณไม่ได้ยิน หรือได้ยินคำไหนไม่ถูกต้อง ไม่ควรตะโกนขึ้นเสียง หรือหยุดการสนทนา การตะโกนอาจทำให้คำผิดเพี้ยนไป และยังอาจถูกมองว่าคุณแสดงความโกรธ ดังนั้นให้คุณลองเปลี่ยนประโยค หรือปรับเปลี่ยนคำ ให้มีบริบทที่ง่ายต่อความเข้าใจ แทนการตะโกน

6 วิธีสื่อสาร เมื่อคนรักของคุณ สูญเสียการได้ยิน 5.

3. พูดอย่างเป็นธรรมชาติ

การพูดช้าจนเกินไป หรือการพูดเร็วเกินไป อาจนำไปสู่การสื่อสารที่ผิดพลาดได้ การพูดให้ชัดเจนด้วยความเร็วปกติจึงเป็นวิธีการที่ดีที่สุด

4. อย่าเริ่มการสนทนาจากห้องอื่น

หลีกเลี่ยงการเริ่มสนทนาจากห้องอื่น คนรักของคุณอาจจะมีปัญหาในการค้นหาทิศทางที่มาของเสียง นอกจากนั้นจะยิ่งเป็นการยากขึ้น หากคนรักของคุณไม่ทราบว่าคุณกำลังพูดด้วย ดังนั้นให้เรียกชื่อคนรักของคุณ ก่อนที่จะพูดกับเขาหรือเธอ จะทำให้เขาหรือเธอสนใจ มองมาที่คุณ และเริ่มมีส่วนร่วมในการสนทนา

6 วิธีสื่อสาร เมื่อคนรักของคุณ สูญเสียการได้ยิน 4.
6 วิธีสื่อสาร เมื่อคนรักของคุณ สูญเสียการได้ยิน 3.

5. เข้าใจและอดทน

รักษาทัศนคติเชิงบวก อย่าอารมณ์เสียหากคนรักของคุณขอให้พูดซ้ำสองสามครั้ง ให้ตอบกลับโดยถามคนรักของคุณว่าคุณจะช่วยให้เขาหรือเธอได้ยินดีขึ้นได้อย่างไร เช่น ลดเสียงเพลง พูดให้ใกล้มากขึ้น เป็นต้น

6. พูดคุยอย่างตรงไปตรงมา เกี่ยวกับการสูญเสียการได้ยิน

การพูดคุยอย่างตรงไปตรงมากับคนรักของคุณให้ทราบว่า การสูญเสียการได้ยินสามารถช่วยเหลือได้ แสดงให้เขาหรือเธอเห็นว่าคุณใส่ใจ หากการสูญเสียการได้ยินกำลังสร้างปัญหาในการสื่อสารของคุณกับคนรัก อย่าปล่อยเรื่องนี้ให้กลายเป็นปัญหาที่ก่อตัวอย่างเงียบๆ ก่อนที่จะกลายเป็นปัญหาใหญ่ได้

6 วิธีสื่อสาร เมื่อคนรักของคุณ สูญเสียการได้ยิน 7.

ไม่ใช่เรื่องง่ายนัก

สำหรับผู้ที่สูญเสียการได้ยินที่จะเปิดใจยอมรับการใส่เครื่องช่วยฟัง ในขณะเดียวกันก็มีผู้ที่ใช้เครื่องช่วยฟังมากมายประสบความสำเร็จ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างมาก

อย่าปล่อยให้คนที่คุณรักหลีกเลี่ยงหรือปฏิเสธการช่วยเหลือ  การสูญเสียการได้ยินที่ไม่ได้รับการแก้ไข ซึ่งอาจนำมาสู่การสร้างปัญหาสุขภาพที่สำคัญอย่างยิ่งในอนาคต

คุณสามารถช่วยคนที่คุณรักให้ได้ยินดีขึ้น และเรียกความมั่นใจของเขาหรือเธอให้กลับคืนมา เพื่อให้ความสัมพันธ์ของคุณทั้งคู่เป็นไปอย่างราบรื่นและยั่งยืน โดยทำตามคำแนะนำ ดังนี้

นัดหมายเข้ามาเยี่ยมชมศูนย์บริการเครื่องช่วยฟังอินทิเม็กซ์

พูดคุยปรึกษาปัญหาการได้ยินร่วมกันกับ Hearing Coach ผู้เชี่ยวชาญด้านการได้ยินและเครื่องช่วยฟังพร้อมที่จะอธิบายทุกคำถาม

สำหรับผู้ที่สูญเสียการได้ยินที่จะเปิดใจยอมรับ

ต้องการนัดหมายเข้ามาเยี่ยมชมศูนย์บริการเครื่องช่วยฟังอินทิเม็กซ์

บทความที่แนะนำ