ภาวะโรคกระดูกพรุน
อาจเพิ่มความเสี่ยง
ของหูดับเฉียบพลัน​

     นักวิจัยชาวเกาหลีพบว่าภาวะกระดูกพรุนอาจเพิ่มความเสี่ยงของหูดับเฉียบพลันถึง  40%  *1

     ภาวะโรคกระดูกพรุนเป็นโรคที่ทำให้กระดูกลดความแข็งแรงลงและเปราะง่ายซึ่งเพิ่มความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดกระดูกหัก  *2

     งานวิจัยชิ้นนี้ทำการวิจัยในช่วงปี พ.ศ. 2545 ถึง พ.ศ. 2556 ศึกษากับผู้ที่ได้รับการวินิจฉัยว่ามีภาวะโรคกระดูกพรุนที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไปจำนวน 68,241 รายผู้ป่วยได้รับการตรวจวินิจฉัยผ่าน Korean Health Insurance Review and Assessment Service National Patient Sample data และได้รับการจัดให้มีลักษณะเหมือนกลุ่มควบคุมที่ไม่มีภาวะโรคกระดูกพรุน

    นักวิจัยได้ทำการตรวจประเมินอาการหูดับเฉียบพลัน (ภาวะที่มีการสูญเสียการได้ยินชนิดประสาทรับฟังเสียงบกพร่องที่เกิดขึ้นทันทีทันใด) ในทั้งสองกลุ่ม

  นักวิจัยพบว่า 0.8% ของผู้ที่มีภาวะโรคกระดูกพรุนและ 0.5% ของกลุ่มควบคุมมีอาการหูดับเฉียบพลันซึ่งสรุปได้ว่าผู้ที่มีภาวะโรคกระดูกพรุนมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้น 40% ที่จะมีอาการหูดับเฉียบพลัน

  นักวิจัยให้ข้อสังเกตว่าความเสี่ยงที่จะมีอาการหูดับเฉียบพลันในกลุ่มผู้ที่มีภาวะโรคกระดูกพรุนเพิ่มสูงขึ้นตามอายุที่มากขึ้นในเพศชายและเพศหญิงที่มีอายุ 50-60 ปีเป็นกลุ่มอายุที่มีความเสี่ยงเท่าๆกันแต่ในผู้ที่มีอายุ 60 และ 70 ปีขึ้นไปพบว่าเพศหญิงมีความเสี่ยงมากกว่า

  งานวิจัยนี้ยืนยันผลวิจัยก่อนหน้านี้ของนักวิจัยชาวไต้หวันที่พบว่าภาวะโรคกระดูกพรุนมีความสัมพันธ์กับอาการหูดับเฉียบพลัน

ท่านสามารถกรอกข้อมูล เพื่อขอรายละเอียดสำหรับอาการหูดับเฉียบพลัน ด้านล่างนี้

โปรดระบุชื่อ และนามสกุล ของท่านเอง

กรุณากรอกชื่อ ของท่าน
กรุณากรอกนามสกุล ของท่าน
ท่านต้องการให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับถึง
กรุณากรอกข้อมูล
กรุณากรอกเบอร์โทรศัพท์ 10 หลัก
กรุณากรอกเบอร์โทรศัพท์ 10 หลัก
กรุณากรอกข้อมูล
ขอรายละเอียดเพิ่มเติม
Field is required!

หรือหากท่านมีอาการหูดับเฉียบพลัน สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

ติดต่อผ่าน LINE คลิก

ติดต่อผ่าน FACEBOOK คลิก

หรือโทร 02-279-3030 คลิก

เว็บไซต์ที่อ้างอิงข้อมูล

*1 https://www.healio.com/endocrinology/bone-mineral-metabolism/news/online/%7B4af2a9ee-5151-4bb2-afa8-6edf2821af6a%7D/osteoporosis-associated-with-risk-for-sudden-hearing-loss

n

*2 https://www.niams.nih.gov/health-topics/osteoporosis

Back to top