https://analytics.google.com/analytics/web/?authuser=2#/a29744284p281425186/admin/streams/table/2727640087

Intimex ศูนย์ เครื่องช่วยฟัง หูหนวก หูตึง

ให้บริการทุกวัน เวลาทำการ : จันทร์ – ศุกร์ เวลา 8:30 – 16:30 | เสาร์ – อาทิตย์ เวลา 8:00 – 16:30

ติดต่อ line เครื่องช่วยฟัง intimexhearing

ภาวะ โรคกระดูกพรุน อาจเพิ่มความเสี่ยงของ หูดับเฉียบพลัน

     นักวิจัยชาวเกาหลีพบว่าภาวะกระดูกพรุนอาจเพิ่มความเสี่ยงของ หูดับเฉียบพลัน ถึง  40%  *1

     ภาวะ โรคกระดูกพรุน เป็นโรคที่ทำให้กระดูกลดความแข็งแรงลงและเปราะง่ายซึ่งเพิ่มความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดกระดูกหัก  *2

     งานวิจัยชิ้นนี้ทำการวิจัยในช่วงปี พ.ศ. 2545 ถึง พ.ศ. 2556 ศึกษากับผู้ที่ได้รับการวินิจฉัยว่ามีภาวะโรคกระดูกพรุน ที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไปจำนวน 68,241 รายผู้ป่วยได้รับการตรวจวินิจฉัยผ่าน Korean Health Insurance Review and Assessment Service National Patient Sample data และได้รับการจัดให้มีลักษณะเหมือนกลุ่มควบคุมที่ไม่มีภาวะโรคกระดูกพรุน

นักวิจัยได้ทำการตรวจประเมินอาการ หูดับเฉียบพลัน (ภาวะที่มีการสูญเสียการได้ยินชนิดประสาทรับฟังเสียงบกพร่องที่เกิดขึ้นทันทีทันใด) ในทั้งสองกลุ่ม

บทความที่แนะนำ

01

40% มีความเสี่ยง

  นักวิจัยพบว่า 0.8% ของผู้ที่มีภาวะโรคกระดูกพรุนและ 0.5% ของกลุ่มควบคุมมีอาการหูดับเฉียบพลันซึ่งสรุปได้ว่าผู้ที่มีภาวะโรคกระดูกพรุนมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้น 40% ที่จะมีอาการหูดับเฉียบพลัน

02

ความเสี่ยงเพิ่มขึ้นตามอายุ

  นักวิจัยให้ข้อสังเกตว่าความเสี่ยงที่จะมีอาการหูดับเฉียบพลันในกลุ่มผู้ที่มีภาวะโรคกระดูกพรุนเพิ่มสูงขึ้นตามอายุที่มากขึ้นในเพศชายและเพศหญิงที่มีอายุ 50-60 ปีเป็นกลุ่มอายุที่มีความเสี่ยงเท่าๆกันแต่ในผู้ที่มีอายุ 60 และ 70 ปีขึ้นไปพบว่าเพศหญิงมีความเสี่ยงมากกว่า

03

ยืนยันผลวิจัยก่อนหน้านี้

  งานวิจัยนี้ยืนยันผลวิจัยก่อนหน้านี้ของนักวิจัยชาวไต้หวันที่พบว่าภาวะโรคกระดูกพรุนมีความสัมพันธ์กับอาการหูดับเฉียบพลัน

บทความที่แนะนำ