https://analytics.google.com/analytics/web/?authuser=2#/a29744284p281425186/admin/streams/table/2727640087

Intimex ศูนย์ เครื่องช่วยฟัง หูหนวก หูตึง

ให้บริการทุกวัน เวลาทำการ : จันทร์ – ศุกร์ เวลา 8:30 – 16:30 | เสาร์ – อาทิตย์ เวลา 8:00 – 16:30

ติดต่อ line เครื่องช่วยฟัง intimexhearing

ฝังเข็ม รักษาหูตึง ดีมั๊ย?

  หากคุณอยากทดลองฝังเข็มเพื่อรักษาหูตึง หรือปัญหาการได้ยิน คุณสามารถทำได้ การฝังเข็มไม่ได้ทำให้ความบกพร่องทางการได้ยินของคุณเพิ่มมากขึ้น ที่สำคัญคือ ขอให้คุณแจ้งจุดประสงค์ของคุณให้แพทย์ทราบ ปรึกษาแพทย์เพื่อให้คุณทราบว่า คุณจะต้องเตรียมพร้อมร่างกายของคุณอย่างไรก่อนการฝังเข็ม คุณอาจจะได้พบประโยชน์จากการ ฝังเข็ม รักษาหูตึง ที่มีต่อสุขภาพด้านอื่นๆของคุณด้วยก็ได้

บทความที่แนะนำ

สมาคมการแพทย์ที่รักษาด้วยการฝังเข็มแห่งสหรัฐอเมริกา
(American Academy of Medical Acupuncture)*

ให้ความหมายของการฝังเข็มว่า เป็นวิธีกระตุ้นให้ร่างกายเกิดการรักษา และกลับมาทำหน้าที่ของตัวเองตามธรรมชาติ ด้วยการฝังเข็มขนาดจิ๋วลงไปบริเวณร่างกาย ร่วมกับกระแสไฟฟ้ากำลังอ่อนๆ และแม่นยำบริเวณจุดฝังเข็ม

มีงานวิจัยในวารสาร International Journal of Clinical and Experimental Medicine** ที่ตีพิมพ์ในเดือนกุมภาพันธ์พ.ศ. 2558 รวบรวมผลที่ได้รับจากงานวิจัย 12 เรื่องก่อนหน้านี้โดยดูประสิทธิภาพและความปลอดภัยของการฝังเข็มในการรักษาผู้ที่สูญเสียการได้ยินที่เกิดจากประสาทรับเสียงบกพร่อง (Sensorineural Hearing Loss) ข้อสรุปจากงานวิจัยแสดงให้เห็นว่า การฝังเข็มสามารถทำให้การได้ยินของบางคนดีขึ้นโดยเฉพาะกรณีที่รักษาร่วมกับทางการแพทย์ อย่างไรก็ตามผู้วิจัยได้สรุปว่า มีความจำเป็นจะต้องทำการวิจัยเกี่ยวกับเรื่องนี้เพิ่มเติมเนื่องจาก

  1. ตัวอย่างของผู้เข้าร่วมวิจัยที่ทำการศึกษายังมีจำนวนน้อย
  2. ข้อมูลด้านความปลอดภัยยังไม่เพียงพอ
  3. ยังไม่ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนว่าผลที่เกิดขึ้นเกิดจากการฝังเข็มอย่างเดียวหรือเกิดจากการรักษาร่วมกับทางการแพทย์ หรือจากปัจจัยอื่นๆผสมผสานด้วย
  4. งานวิจัยที่ศึกษานี้ดำเนินการวิจัยในประเทศจีนซึ่งมีแนวทางการรักษาและการแพทย์แตกต่างจากประเทศอื่น

ก่อนที่คุณจะทดลองฝังเข็มเพื่อรักษาอาการหูตึง

 

   หรือบกพร่องทางการได้ยินของคุณ คุณสามารถนัดหมายเข้ามาตรวจระดับการได้ยิน สุขภาพช่องหู และตรวจประสิทธิภาพการทำงานของแก้วหู เพื่อให้ทราบสาเหตุของปัญหาการได้ยิน บางครั้งอาจเกิดขึ้นเพียงชั่วคราวสามารถรักษาให้หายได้ เช่น ขี้หูอุดตัน หรือช่องหูอักเสบ           หากคุณมีอาการหูตึง มีปัญหาการได้ยินที่มีสาเหตุจากประสาทรับเสียงบกพร่อง การใส่เครื่องช่วยฟังจะช่วยให้คุณได้ยินเสียงพูดชัดเจนขึ้น ให้คุณได้ใช้ชีวิตในทุกๆวันของคุณได้อย่างเป็นอิสระในสังคม ฟังการสนทนาทางโทรศัพท์ได้ชัดเจน และทำให้คุณมีความสุขกับชีวิตมากขึ้นได้

การตรวจการได้ยิน เครื่องช่วยฟังประกันสังคม
บทความที่แนะนำ