หัวใจของการได้ยินที่ดี

ไม่ได้อยู่เพียงเครื่องช่วยฟัง

แต่คือการออกแบบการได้ยิน

Share on facebook
แชร์ Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google+
Share on print
Print

หัวใจของการได้ยินที่ดี

    ศูนย์บริการเครื่องช่วยฟังอินทิเม็กซ์ เข้าใจผู้มีปัญหาการได้ยินอย่างแท้จริง ด้วยการให้บริการ เฉพาะบุคคลแบบครบวงจร ผู้เชี่ยวชาญเครื่องช่วยฟังจะให้เวลาคุณได้ทดลองฟังเครื่องช่วยฟังที่เหมาะสมกับระดับการได้ยิน และรูปแบบการใช้ชีวิต (lifestyle) อย่างไม่เร่งรีบ จนกว่าคุณจะเลือกเครื่องรุ่นที่ช่วยให้คุณได้ยินเสียงคำพูดชัดเจนที่สุด ที่เหมาะสมอย่างแท้จริง เครื่องช่วยฟังมีตั้งแต่ราคาที่จับต้องได้ไปจนถึงรุ่นที่มีเทคโนโลยีสูง บริการด้วยผู้เชี่ยวชาญที่เข้าใจปัญหาที่เกิดจากความบกพร่องทางการได้ยินและแนวทางการช่วยเหลือ

ที่ศูนย์บริการเครื่องช่วยฟังอินทิเม็กซ์

   การเลือกเครื่องช่วยฟังไม่ใช่เพียงแค่เลือกเครื่องช่วยฟังมาใส่เหมือนที่วางขายทั่วไป  แต่จำเป็นต้องเข้าใจความต้องการของลูกค้า  รู้สุขภาพช่องหู  รู้ระดับการได้ยินที่ แท้จริง  ซึ่งเกิดจากความพร้อมของเครื่องตรวจการได้ยิน และความเชี่ยวชาญของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการที่ตรวจทุกขั้นตอนอย่างละเอียดด้วยเครื่องมือทันสมัย และได้มาตรฐานสากล ในบรรยากาศที่เอื้อต่อการให้บริการที่ดี

     จะเริ่มจากการสอบถามประวัติ รูปแบบการใช้ชีวิต ไลฟสไตล์ และผลกระทบจากปัญหาการได้ยินที่คุณเผชิญอยู่ หลังจากนั้นจะตรวจสุขอนามัยของช่องหู ตรวจความยืดหยุ่นของแก้วหูเพื่อดูสมรรถภาพการนำเสียงเข้าสู่หูชั้นในที่เป็นปกติ และตรวจระดับการได้ยินอย่างละเอียดในห้องตรวจการได้ยินมาตรฐาน..

      คุณจำเป็นต้องมีเวลาอย่างน้อย 2 ชั่วโมง สำหรับการตรวจการได้ยิน ตรวจสุขอนามัยของช่องหู ทดลองฟังเสียงจากเครื่องช่วยฟัง และเลือกเครื่องช่วยฟังที่เหมาะสมกับไลฟสไตล์ของคุณแบบครบกระบวนการ คุณจะได้รับคำอธิบายอย่างละเอียดจะได้ความรู้ความเข้าใจในปัญหาการได้ยินของตนเองทำให้เข้าใจคุณค่าสิ่งที่ลงทุนเพื่อการได้ยินที่ดีขึ้น.

เห็นคุญค่าการได้ยินที่คุณมี ดูแลเอาใจใส่และรักษาการได้ยินทั้งสองข้างของคุณไว้นานๆ

กรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเกี่ยวกับเครื่องช่วยฟังจากผู้เชี่ยวชาญ

โปรดระบุชื่อ และนามสกุล ของท่านเอง
กรุณากรอกชื่อ ของท่าน
กรุณากรอกนามสกุล ของท่าน
ท่านต้องการให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับถึง
Field is required!
กรุณากรอกเบอร์โทรศัพท์ 10 หลัก
กรุณากรอกเบอร์โทรศัพท์ 10 หลัก
กรุณากรอกข้อมูล
ขอรายละเอียดเพิ่มเติม
Field is required!

หรือหากท่านต้องสอบถามเรื่อง การดูแลและป้องกันเครื่องช่วยฟัง เพิ่มเติมได้ที่

ติดต่อผ่าน LINE คลิก

ติดต่อผ่าน FACEBOOK คลิก

หรือโทร 02-279-3030 คลิก

Back to top