มาป้องกันก่อน สูญเสียการได้ยิน
กับ นักแก้ไขการได้ยิน (AUDIOLOGIST) กันเถอะ

นักแก้ไขการได้ยิน (AUDIOLOGIST)

ไม่ว่าคุณจะมีการได้ยินปกติ หรือเริ่มจะมีปัญหาการได้ยินเล็กน้อย การป้องกันเป็นสิ่งสำคัญ ผมแนะนำให้ทุกคนเอาใจใส่กับการได้ยินของตนเอง กับ นักแก้ไขการได้ยิน (AUDIOLOGIST)

01

การสูญเสียความสามารถใน การได้ยิน ส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวง ต่อสุขภาพ สุขภาพจิต และสุขภาวะ

02

การสูญเสีย
ระดับของการได้ยิน

03

โปรแกรมป้องกันก่อนเกิด การสูญเสียการได้ยิน

04

นักแก้ไขการได้ยิน
AUDIOLOGIST

ประมาณ 5% ของประชากรโลกมีความบกพร่องทางการได้ยินในระดับใดระดับหนึ่ง นั่นหมายถึง ผู้คน 360 ล้านคน หรือ 1 ใน 20 คน มีความบกพร่องทางการได้ยิน จากตัวเลขนี้ทำให้คุณเห็นได้ว่าตัวคุณเอง หรือคนใกล้ชิดอาจเกิดการบกพร่องทางการได้ยินในเวลาใดเวลาหนึ่งของชีวิต การสูญเสียการรับรู้การฟัง เป็นการเปลี่ยนการใช้ชีวิตของคุณไปอย่างสิ้นเชิง

1. การสูญเสียความสามารถใน การได้ยิน ส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวง ต่อสุขภาพ สุขภาพจิต และสุขภาวะ

     การสูญเสียการได้ยินมีส่วนเชื่อมโยงกับความรู้สึกโดดเดี่ยวและปลีกตัวเองออกจากสังคม ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อสุขภาพ ใน ผู้สูงอายุการสูญเสียการได้ยินมีความเชื่อมโยงอย่างชัดเจนกับภาวะการทํางานของสมองเสื่อมถอยลง (Cognitive decline) อาการป่วยทางจิตใจ (Mental illness) ภาวะสมองเสื่อม (Dementia) และการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร

2. การสูญเสียระดับของการได้ยิน

ผู้ที่มีการสูญเสียการได้ยินระดับน้อยมีความเสี่ยงต่อภาวะสมองเสื่อม 2 เท่าเมื่อเทียบกับผู้ที่มีการได้ยินปกติ ในขณะที่ผู้ที่มีการสูญเสียการได้ยินระดับรุนแรง มีความเสี่ยงต่อการพัฒนาไปสู่ภาวะสมองเสื่อมมากกว่าถึง 5 เท่า เมื่อเทียบกับผู้ที่มีการได้ยินปกติ
งานวิจัย * พบว่าเมื่อสมองส่วนที่ดูแลการได้ยินไม่ได้รับการกระตุ้นเนื่องจากการสูญเสียการได้ยิน สมองส่วนอื่นจะเข้ามารับผิดชอบแทน ในผู้สูงอายุที่เริ่มมีความบกพร่องทางการได้ยิน พบว่าสมองส่วนที่ดูแลการได้ยินนี้ สามารถฟื้นฟูกลับคืนได้

3. โปรแกรมป้องกันก่อนเกิด การสูญเสียการได้ยิน

  โปรแกรมป้องกันก่อนเกิด การสูญเสียการได้ยิน ของศูนย์บริการเครื่องช่วยฟังอินทิเม็กซ์ เหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มรู้สึกว่าได้ยินเสียงพูดไม่ชัด ผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ผู้ที่มีปัญหาการรับฟังในที่มีเสียงรบกวน ผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินแต่ไม่ได้รับการตรวจการได้ยินเกิน 1 ปี และผู้ที่ใส่ใจสุขภาพ โปรแกรมประกอบด้วยการตรวจการได้ยิน การตรวจสุขอนามัยช่องหู การตรวจความยืดหยุ่นของแก้วหูเพื่อดูสมรรถภาพการนำเสียงเข้าสู่หูชั้นใน และการให้ความรู้ในการดูแลรักษาการได้ยิน ทั้งกระบวนการดังกล่าว ตรวดวัดด้วยเครื่องมือทันสมัย  ตรวจทุกขั้นตอนอย่างละเอียด  ใช้เวลาประมาณ  1 ชั่วโมง  ให้บริการทุกวันจันทร์-อังคาร

และสอบถามรายละเอียดและนัดหมายล่วงหน้าได้ที่ 

02-279-3030 LINE : @intimex

นักแก้ไขการได้ยิน

Audiologist

กรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเกี่ยวกับโปรแกรมป้องกันก่อนเกิด

หรือหากท่านมีคำถาม สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

ติดต่อผ่าน LINE คลิก

t

ติดต่อผ่าน FACEBOOK คลิก

หรือโทร 02-279-3030 คลิก

เว็บไซต์ที่อ้างอิงข้อมูล

* https://www.eurekalert.org/pub_releases/2015-05/asoa-hdt051215.php

แท็กยอดนิยม

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

บริการที่น่าสนใจ

Back to top