https://analytics.google.com/analytics/web/?authuser=2#/a29744284p281425186/admin/streams/table/2727640087

Intimex ศูนย์ เครื่องช่วยฟัง หูหนวก หูตึง

ให้บริการทุกวัน เวลาทำการ : จันทร์ – ศุกร์ เวลา 8:30 – 16:30 | เสาร์ – อาทิตย์ เวลา 8:00 – 16:30

ติดต่อ line เครื่องช่วยฟัง intimexhearing

โครงการรีไซเคิลแบตเตอรี่เครื่องช่วยฟัง

     ศูนย์บริการเครื่องช่วยฟังอินทิเม็กซ์ตระหนักถึงการดูแลสิ่งแวดล้อม ไปพร้อมกับการดูแลด้านการได้ยินของท่าน 

 

     อินทิเม็กซ์ภูมิใจที่เป็นผู้ให้บริการด้านการได้ยินและเครื่องช่วยฟัง ที่ไม่เพียงแต่ช่วยให้ผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน มีการได้ยินดีขึ้นอย่างมีคุณภาพเท่านั้น แต่ยังใส่ใจเกี่ยวกับผลกระทบที่เรามีต่อโลกรอบตัวเราด้วย นั่นเป็นเหตุผลที่ศูนย์อินทิเม็กซ์รณรงค์ให้ลูกค้าของเรานำแบตเตอรี่เครื่องช่วยฟังที่ใช้แล้วมาเข้ากระบวนการกำจัดและรีไซเคิล

     เพียงทิ้งแบตเตอรี่เครื่องช่วยฟังที่ใช้แล้วของท่าน ที่ศูนย์อินทิเม็กซ์

     เจ้าหน้าที่จะเก็บแบตเตอรี่ที่ใช้แล้วเหล่านี้ไว้ในกล่องรับที่จัดไว้ จากนั้นจะนำส่งแบตเตอรี่เหล่านี้ให้กับพันธมิตรที่ร่วมโครงการกำจัดขยะ เดินทางสู่โรงงานแยกขยะ ผ่านกระบวนการแยกขยะที่จะคัดแยกชิ้นส่วนต่างๆ ออกมาเป็นวัสดุแต่ละประเภท ชิ้นส่วนที่คัดแยกแล้ว จะเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล ด้วยการนำเข้าเตาหลอมของวัสดุแต่ละประเภท จนสามารถนำกลับไปใช้งานได้ใหม่ ลดการฝังกลบที่เป็นมลพิษต่อโลก
     ท่านสามารถช่วยลดขยะและมีส่วนร่วมกับอนาคตที่ยั่งยืน  อินทิเม็กซ์เชื่อว่าการกระทำเล็กๆ น้อยๆ สามารถสร้างความแตกต่างที่ยิ่งใหญ่ได้ เริ่มรวบรวมแบตเตอรี่ที่ใช้แล้ว เข้าสู่การกำจัดอย่างถูกวิธีและยั่งยืน เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีและลดปริมาณขยะตกค้าง
     อินทิเม็กซ์มุ่งมั่นที่จะมอบบริการและการดูแลที่เป็นเลิศให้แก่ลูกค้าทุกท่าน และตอนนี้เรากำลังดำเนินการตามคำมั่นสัญญานั้นไปอีกขั้นด้วยการส่งเสริมความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม ดังนั้นครั้งต่อไปที่ท่านจำเป็นต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่เครื่องช่วยฟัง อย่าโยนแบตเตอรี่เก่าทิ้งในถังขยะ ขอให้นำมาให้เราแล้วมาสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสิ่งแวดล้อมร่วมกัน
     รีไซเคิลแบตเตอรี่เครื่องช่วยฟังของท่าน ร่วมสร้างอนาคตที่ยั่งยืนกับอินทิเม็กซ์ วันนี้!

ผลิตภัณฑ์แนะนำ
แบตเตอรี่เครื่องช่วยฟัง

เบอร์ 10
สีเหลือง

ถ่านเครื่องช่วยฟัง เบอร์ 10 สีเหลื่อง

เบอร์ 13
สีส้ม

ถ่านเครื่องช่วยฟัง เบอร์ 13 สีส้ม

เบอร์ 312
สีน้ำตาล

ถ่านเครื่องช่วยฟัง เบอร์ 312 สีน้ำตาล

เบอร์ 675
สีฟ้า

ถ่านเครื่องช่วยฟัง เบอร์ 675 สีฟ้า