ผลกระทบของ Covid-19 หู ต่อการได้ยิน

แพทย์ และผู้เชี่ยวชาญในประเทศต่างๆ กำลังทำการศึกษาวิจัย ปัญหาสุขภาพที่มีสาเหตุจากเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่อาจส่งผลกระทบต่อระบบร่างกายและสุขภาพของผู้ป่วยในระยะยาว นอกเหนือจากระบบทางเดินหายใจแล้ว เชื้อไวรัสโควิด-19 ยังส่งผลกระทบต่อระบบการได้ยิน ทำให้เกิดการสูญเสียการได้ยินด้วย

Read More

สารดูดความชื้นชนิดใหม่ Dry Bag

สารดูดความชื้นชนิดใหม่ Dry Bag เพื่อการดูแลรักษาเครื่องช่วยฟังของคุณให้ปราศจากความชื้น ทำไมจึงเป็น Dry Bag ?? เป็นสารดูดความชื้นชนิดดินไดอะตอม

Read More

บริการส่งแบตเตอรี่เครื่องช่วยฟังหรือ สินค้าถึงรถ DRIVE-IN SERVICE

ด้วยบริการส่งแบตเตอรี่เครื่องช่วยฟังหรือสินค้าถึงรถ DRIVE IN SERVICE ไม่ต้องหาที่จอดรถ ไม่ต้องลงจากรถ ส่งมอบถึงรถ สั่งได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 9.00 น. – 16.00 น

Read More
Back to top