ศูนย์บริการ เครื่องช่วยฟัง อินทิเม็กซ์

Hearing Coach

คุณ จุฑามาศ จริยธรรมานุกูล ( เกด )
Hearing Coach

ด้านที่มีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษ

  • ใส่เครื่องช่วยฟังระบบดิจิตอลทุกแบบ
  • การเลือกและใส่เครื่องช่วยฟังที่เหมาะสมกับไลฟ์สไตล์และระดับการได้ยิน
  • อุปกรณ์เสริมไร้สายสำหรับเครื่องช่วยฟังเพื่อส่งเสริมการฟังเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
  • ใส่เครื่องช่วยฟังสำหรับวัยทำงาน
  • แก้ปัญหาการฟังในสภาพแวดล้อมที่ทำงาน
  • การเบิกเครื่องช่วยฟังตามสิทธิประกันสังคม

ติดต่อผ่านทางระบบ ออนไลน์

ติดต่อผ่าน LINE คลิก

t

ติดต่อผ่าน FACEBOOK คลิก

หรือโทร 02-279-3030 คลิก

ท่านยินดี ที่จะให้เจ้าหน้าที่ ศูนย์บริการเครื่องช่วยฟังอินทิเม็กซ์ ติดต่อกลับ  เพื่อให้คำปรึกษาแก่ท่าน โปรดกรอกข้อความ ข้างล่างนี้

โปรดระบุชื่อ และนามสกุล ของท่านเอง
กรุณากรอกชื่อ ของท่าน
กรุณากรอกนามสกุล ของท่าน
ท่านต้องการให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับถึง
กรุณากรอกข้อมูล
กรุณากรอกเบอร์โทรศัพท์ 10 หลัก
กรุณากรอกเบอร์โทรศัพท์ 10 หลัก
กรุณากรอกข้อมูล
ขอรายละเอียดเพิ่มเติม
Field is required!