https://analytics.google.com/analytics/web/?authuser=2#/a29744284p281425186/admin/streams/table/2727640087

ศูนย์บริการ เครื่องช่วยฟัง อินทิเม็กซ์

ai-logo-intimex
ai-logo-intimex

โทร

อุปกรณ์เครื่องช่วยฟัง หูฟังและประสาทหูเทียมสำหรับคนหูตึง หูหนวก
เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น

เป็นคำถามที่คุ้นเคยเหมือนกับคำถามว่าต้องออกกำลังกายกี่ชั่วโมงต่อวัน ร่างกายจึงฟิต? หรือ ควรฝึกว่ายน้ำวันละกี่ชั่วโมงจึงจะเก่ง?

เราเห็นผลของการออกกำลังกายโดยดูที่รูปร่างของนักกีฬาแต่ละคน เช่น ร่างกายของนักว่ายน้ำ ร่างกายของนักมวย นักกีฬาแต่ละคนฝึกฝนหล่อหลอมร่างกายของเขาสำหรับกีฬาประเภทใดประเภทหนึ่งโดยเฉพาะ

สมองของคุณก็เหมือนกล้ามเนื้อ ดังนั้นจึงต้องออกกำลังกาย เช่นเดียวกับนักกีฬาที่ต้องพัฒนาร่างกาย ผู้ที่มีปัญหาการได้ยิน จำเป็นต้องออกกำลังกาย ฝึกฝน พัฒนา และเสริมสร้างสมองส่วนการได้ยินและพื้นที่หน่วยความจำระยะสั้นและระยะยาว ด้วยการ “ฟังเสียง” อย่างสม่ำเสมอเป็นประจำ

ควรใส่เครื่องช่วยฟังวันละกี่ชั่วโมง เครื่องช่วยฟังดิจิตอล

ออกกำลังกายสมอง ด้วยการเชื่อมต่อหูกับสมองของคุณ

การใส่เครื่องช่วยฟังเมื่ออยู่ในสถานการณ์ที่คุณได้ยินเสียงรอบข้าง จะทำให้หูและสมองของคุณเรียนรู้วิธีการทำงานร่วมกัน การทำงานร่วมกันนี้จะเป็นไปได้ก็ต่อเมื่อคุณได้ยินอย่างสม่ำเสมอเท่านั้น ยิ่งคุณใส่เครื่องช่วยฟังน้อยลง หูและสมองของคุณจะเชื่อมต่อกันน้อยลง ใช้เวลาเชื่อมต่อกันนานขึ้น และจะปรับให้เข้ากับเสียงที่ได้ยินยากขึ้น เมื่อการกระตุ้นของเสียงไม่ถูกส่งไปยังสมองของคุณ ความสามารถในการสร้างความหมายจากเสียงจะลดลงเมื่อเวลาผ่านไป การใส่เครื่องช่วยฟังสม่ำเสมอจะฝึกฝนกระบวนการสร้างความหมายจากเสียง

ควรใส่เครื่องช่วยฟังวันละกี่ชั่วโมง4.

ศูนย์บริการเครื่องช่วยฟังอินทิเม็กซ์มีบริการซ่อมเครื่องช่วยฟัง และบริการให้คุณได้ยินอย่างต่อเนื่อง เพื่อที่คุณจะไม่พลาดการได้ยินแม้แต่วินาทีเดียว

หากมีคำถามและข้อกังวลใดๆ ทีมผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพการได้ยินและเครื่องช่วยฟัง (Hearing Coach) กับประสบการณ์การเลือกเครื่องช่วยฟังคุณภาพสูงที่เหมาะสมกับระดับความบกพร่องทางการได้ยินและไลฟ์สไตล์เฉพาะบุคคลมากว่า 34 ปี ยินดีช่วยเหลือ ให้คำแนะนำ แม้ว่าคุณจะใช้เครื่องช่วยฟังยี่ห้อใดก็ตาม

ลงทะเบียน

ติดต่อ ผ่านระบบ Social และ โทรศัพท์