https://analytics.google.com/analytics/web/?authuser=2#/a29744284p281425186/admin/streams/table/2727640087

Intimex ศูนย์ เครื่องช่วยฟัง หูหนวก หูตึง

ให้บริการทุกวัน เวลาทำการ : จันทร์ – ศุกร์ เวลา 8:30 – 16:30 | เสาร์ – อาทิตย์ เวลา 8:00 – 16:30

ติดต่อ line เครื่องช่วยฟัง intimexhearing

ใครบ้างที่เป็นกลุ่มเสี่ยงหูตึง หูหนวก และควรได้รับการทดสอบการได้ยิน?

      อาการสูญเสียการได้ยิน หรือที่เรารู้จักกันว่าอาการหูตึง หรือหูหนวก พบได้ในผู้สูงอายุ ผู้ที่ทำงานหรืออยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีเสียงดังเป็นระยะเวลานานๆ หรืออาจจากกรรมพันธุ์ หลายคนอาจสงสัยว่าอาการหูหนวก หูตึง หรืออาการบกพร่องทางการได้ยินมีลักษณะอย่างไรบ้าง?
      ในบทความนี้เราจะพาคุณไปทำความรู้จักลักษณะของผู้ที่มีอาการหูไม่ได้ยินประเภทต่างๆ รวมถึงแนวทางในการตรวจสอบ และแก้ไขอาการเหล่านี้อย่างมีประสิทธิภาพ
หูไม่ได้ยิน

อาการหูไม่ได้ยิน มีลักษณะอย่างไรบ้าง?

       อาการหูไม่ได้ยินหรืออาการบกพร่องทางการได้ยินเป็นอาการที่สามารถเกิดขึ้นได้จากหลายปัจจัย โดยอาจจะเป็นเรื่องการถ่ายทอดทางพันธุกรรม อุบัติเหตุที่กระทบกับหูโดยตรง หูเสื่อมตามอายุ จากยาบางชนิด หรือจากการได้รับเสียงดังเป็นระยะเวลานาน โดยที่อาการหูไม่ได้ยินนั้นจะแบ่งออกเป็น 4 ประเภทด้วยกันดังต่อไปนี้
ประเภทการนำเสียงบกพร่อง (conductive hearing loss)

 

       เป็นการสูญเสียการได้ยินที่เกิดจากความผิดปกติของหูชั้นนอก ชั้นกลาง แต่ประสาทรับเสียงในหูชั้นในปกติ

ประเภทประสาทรับเสียงบกพร่อง (Sensorineural hearing loss)
ประเภทประสาทรับเสียงบกพร่อง (sensorineural hearing loss) 

 

         เป็นการสูญเสียการได้ยินที่เกิดจากความผิดปกติของประสาทรับเสียงในหูชั้นใน

ประเภทความบกพร่องแบบผสม (mixed hearing loss) 

เกิดจากความผิดปกติของส่วนนำเสียงร่วมกับประสาทรับเสียงในหูชั้นใน

ประเภทการรับฟังเสียงบกพร่องแบบผสม (Mixed hearing loss)
ประเภทที่มีความผิดปกติของกระแสประสาททางการได้ยิน (Auditory neuropathy spectrum disorder)

ระเภทที่มีความผิดปกติของกระแสประสาททางการได้ยิน  (Auditory neuropathy spectrum disorder) 

ใครบ้างที่ควรเข้ารับการตรวจสอบอาการหูไม่ได้ยิน

ผู้ที่เหมาะสมเข้ารับการทดสอบอาการบกพร่องทางการได้ยิน โดยทั่วไปมีดังต่อไปนี้

  • ผู้ที่ทำงานในสถานที่หรือสภาพแวดล้อมการทำงานที่มีเสียงดังเป็นเวลานาน และขาดอุปกรณ์ป้องกันขณะทำงาน
  • ผู้ที่เคยได้รับอุบัติเหตุ บริเวณที่มีผลกระทบกับหูโดยตรง
  • ผู้ที่ในครอบครัวมีผู้บกพร่องทางการได้ยิน หูตึง หรือหูหนวก
  • ผู้ที่มีอาการหูไม่ได้ยินตามอายุที่มากขึ้น
  • ผู้ที่มีอาการหูไม่ได้ยิน หรือรู้สึกว่าได้ยินเสียงต่างๆ ลดลง ฟังคำพูดได้ไม่ชัดเจน ได้ยินเสียงแต่จับคำพูดคู่สนทนาไม่ได้ เปิดทีวีดังกว่าปกติ ต้องขอให้คู่สนทนาพูดซ้ำบ่อยๆ
 
ตรวจการได้ยิน ที่ intimex
      สำหรับผู้ที่มีอาการเบื้องต้นดังกล่าวสามารถตรวจสอบการได้ยินเพื่อหาทางรักษา หรือแก้ไขแต่เนิ่นๆได้ที่ ศูนย์ตรวจการได้ยิน Intimex ให้บริการทดสอบอาการหูไม่ได้ยิน Intimex ให้บริการชั้นเลิศแบบครบวงจร ตั้งแต่การตรวจวัดระดับการได้ยิน การเลือกเครื่องช่วยฟังตามระดับการได้ยินจากผลทดสอบการได้ยิน การดูแลเรื่องความสะอาดและสุขอนามัยของเครื่องช่วยฟัง ไปจนถึงการใส่ประสาทหูเทียม

ศูนย์บริการเครื่องช่วยฟัง Intimex มีขั้นตอนและวิธีการในการทดสอบการได้ยินดังต่อไปนี้

การตรวจการได้ยิน เครื่องช่วยฟังประกันสังคม
       ตรวจด้วยอุปกรณ์ตรวจพิเศษ Insert earphones ไม่ต้องครอบศีรษะ ไม่ทำให้คนไข้อึดอัด ลดการสัมผัสบริเวณศีรษะและใบหน้า ให้ความรู้สึกสบาย เนื่องจากไม่มีส่วนกดทับบนศีรษะ ให้ผลแม่นยำ อุปกรณ์ที่ใช้ตรวจเป็นแบบใช้แล้วทิ้ง ถูกสุขอนามัยและปลอดภัย หากพบว่าความบกพร่องทางการได้ยินมีสาเหตุมาจากหูชั้นกลาง ที่สามารถรักษาได้ จะส่งต่อคนไข้พบแพทย์เฉพาะทางเพื่อรักษา
       หากสาเหตุเกิดจากส่วนของประสาทการได้ยิน การใส่เครื่องช่วยฟังเป็นทางเลือกที่จะทำให้ได้ยินดีขึ้น สำหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินจากส่วนของประสาทการได้ยินระดับหูหนวก และได้ใส่เครื่องช่วยฟังที่มีกำลังขยายสูงสุดแล้ว ไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับประโยชน์น้อยมาก การผ่าตัดใส่ประสาทหูเทียมโดยศัลยแพทย์เฉพาะทางเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะกลับมาได้ยิน

    อาการหูไม่ได้ยินนี้เป็นอาการที่ค่อนข้างพบได้บ่อยในคนหลากหลายกลุ่ม หลายอาชีพ หลากหลายวัย และเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นในกลุ่มผู้สูงอายุ ดังนั้นการแก้ไขที่ตรงจุด การหาทางออกที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพที่สุดนั้นจะสามารถทำได้ก็ต่อเมื่อบุคคลนั้นๆ ได้เข้ารับการตรวจสอบการได้ยินอย่างละเอียด หากพบว่าความบกพร่องทางการได้ยินสามารถช่วยเหลือได้ด้วยการใส่เครื่องช่วยฟัง ศูนย์บริการ Intimex นำเข้าเครื่องช่วยฟังคุณภาพสูงจากแบรนด์ดังในต่างประเทศที่มีความชำนาญในด้านการพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องช่วยฟัง และอุปกรณ์ช่วยในการได้ยินมาอย่างยาวนาน ลูกค้าจึงสามารถวางใจได้ว่าได้รับผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงและการบริการระดับพรีเมียมแบบครบวงจรที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นอย่างแท้จริง

คุณภาพของการได้ยินดี คือคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น หากคุณมีปัญหาการได้ยิน และต้องการปรับปรุงคุณภาพการได้ยินของคุณ พบผู้เชี่ยวชาญด้านการได้ยินและเครื่องช่วยฟัง (Hearing Coach)

ศูนย์บริการ เครื่องช่วยฟัง อินทิเม็กซ์ ด้านหน้า มีที่จอดรถ

ลงทะเบียน

Check Icon

ติดต่อ ผ่านระบบ Social และ โทรศัพท์

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

เครื่องช่วยฟังดิจิตอล เทคโนโลยีสูง ที่จะช่วยให้ทุกเสียงกลับมาได้ยินอีกครั้ง

VIRON 9 เครื่องช่วยฟัง คุณภาพสูง เสียงสมจริงเป็นธรรมชาติ

Leox 7/3 เครื่องช่วยฟังที่กำลังขยายสูง สำหรับผู้สูญเสียการได้ยินรุนแรง

อุปกรณ์เสริมเครื่องช่วยฟัง ที่สามารถเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟน ได้ตามความต้องการ

แท็กยอดนิยม

บทความที่แนะนำ