https://analytics.google.com/analytics/web/?authuser=2#/a29744284p281425186/admin/streams/table/2727640087

Intimex ศูนย์ เครื่องช่วยฟัง หูหนวก หูตึง

ให้บริการทุกวัน เวลาทำการ : จันทร์ – ศุกร์ เวลา 8:30 – 16:30 | เสาร์ – อาทิตย์ เวลา 8:00 – 16:30

ติดต่อ line เครื่องช่วยฟัง intimexhearing

5 ความเข้าใจผิดที่พบบ่อยเกี่ยวกับการสูญเสียการได้ยิน

ความเข้าใจผิด 1

“การสูญเสียการได้ยินส่งผลต่อความสามารถในการได้ยินของคุณเท่านั้น ไม่ส่งผลกระทบต่อด้านอื่นๆ ของชีวิตคุณ"

ผลกระทบที่ซ่อนอยู่ของการสูญเสียการได้ยินที่ไม่ได้รับการรักษา

การสูญเสียการได้ยินมักถูกเข้าใจผิดว่าเป็นภาวะที่ส่งผลต่อความสามารถในการได้ยินเท่านั้น อย่างไรก็ตาม ความจริงคือการสูญเสียการได้ยิน สามารถส่งผลกระทบในวงกว้างกับด้านต่างๆ ของชีวิต เช่น

ความโดดเดี่ยวทางสังคม

     การสูญเสียการได้ยินที่ไม่ได้รับการรักษา หรือช่วยเหลือ อาจนำไปสู่ความรู้สึกโดดเดี่ยวและถอนตัวจากกิจกรรมทางสังคม เนื่องจากปัญหาความเครียดที่เกิดจากการพยายามติดตามการสนทนา ความกังวลที่อาจถูกเข้าใจผิด หรือความรู้สึกว่าถูกทิ้ง

ความล้มเหลวในการสื่อสาร

     ความเข้าใจผิดที่เกิดจากการฟังที่ไม่สมบูรณ์ ฟังไม่ชัดเจน ทำให้การสื่อสารระหว่างกันผิดพลาด อาจทำให้ความสัมพันธ์ในครอบครัว กับเพื่อน และเพื่อนร่วมงานตึงเครียดได้

ความรู้ความเข้าใจลดลง

    การศึกษาวิจัยจำนวนมาก แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างการสูญเสียการได้ยินที่ไม่ได้รับการรักษากับสภาวะร่างกายต่างๆ เช่น ภาวะสมองเสื่อม โรคอัลไซเมอร์ การมีการรับรู้และความเข้าใจที่ลดลง

สุขภาพจิตและอารมณ์

  การสูญเสียการได้ยินอาจส่งผลต่อสุขภาพจิต นำไปสู่ความรู้สึกหงุดหงิด วิตกกังวล และซึมเศร้า ความยากลำบากในการสื่อสาร และความเข้าใจทำให้ความมั่นใจในตนเองและคุณภาพชีวิตโดยรวมลดลง

ความท้าทายด้านอาชีพ

    ในที่ทำงาน การสูญเสียการได้ยินที่ไม่ได้รับการรักษา และช่วยเหลือ อาจส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงาน เป็นอุปสรรคต่อการสื่อสารกับเพื่อนร่วมงาน และจำกัดโอกาสในการเติบโตในสายงาน

ความเข้าใจผิด 2

"การสูญเสียการได้ยินเป็นเรื่องปกติของผู้สูงวัย ที่ไม่สามารถช่วยอะไรได้"

     การสูญเสียการได้ยินมักถูกมองว่าเป็นผลมาจากอายุที่มากขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ อย่างไรก็ตามสิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจว่า แม้ว่าการสูญเสียการได้ยินที่เกี่ยวข้องกับอายุ (presbycusis) เป็นเรื่องปกติ แต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะประสบกับอาการนี้ ในระดับเดียวกัน

     ในขณะที่อายุมากขึ้น โอกาสที่จะมีการสูญเสียการได้ยินก็เพิ่มขึ้น ให้หลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานการณ์ที่มีเสียงดังมากเกินไป รักษาสุขภาพโดยรวม และหาวิธีรักษาหรือแก้ไขอย่างทันท่วงที หากตรวจพบว่ามีการสูญเสียการได้ยิน

ความเข้าใจผิด 3

"การใส่เครื่องช่วยฟังจะทำให้การได้ยินกลับมาเหมือนเดิมอีกครั้ง

ความคาดหวังเกี่ยวกับประโยชน์ของเครื่องช่วยฟัง

แม้ว่าเครื่องช่วยฟังจะมีประโยชน์อย่างมาก แต่ก็ไม่ได้ทำให้การได้ยินกลับมาสู่สภาพเดิม หรือทำให้การได้ยิน "สมบูรณ์แบบ"

เครื่องช่วยฟังเป็นอุปกรณ์ขยายเสียงที่ช่วยเพิ่มให้สามารถเข้าถึงการรับรู้เสียง ทำให้การฟัง การจับใจความของคำพูด ความเข้าใจในเสียงพูด ความชัดเจนของเสียงดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ แต่ไม่สามารถช่วยทำให้การได้ยินกลับคืนสู่ระดับปกติได้

ความเข้าใจผิด 4

"การสูญเสียการได้ยินส่งผลต่อความสามารถในการได้ยินเสียงเท่านั้น"

ผลกระทบที่ซ่อนอยู่ จากการสูญเสียการได้ยิน

    การสูญเสียการได้ยินไม่เพียงส่งผลต่อความสามารถในการได้ยินเสียงเท่านั้น แต่ส่งผลกระทบต่อการสื่อสาร อาชีพ ความก้าวหน้าในงาน ความสัมพันธ์ส่วนตัว และคุณภาพชีวิตโดยรวม สถานการณ์ต่างๆ ที่ยากลำบากในการฟังสำหรับผู้ที่สูญเสียการได้ยิน)

ความเข้าใจผิด 5

"การใส่เครื่องช่วยฟังเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงการเป็นผู้สูงอายุ"

เปิดรับการใช้อุปกรณ์ช่วยเหลือ

  การใส่เครื่องช่วยฟัง เป็นการปฏิบัติเชิงรุกสู่การได้ยินและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ค้นพบความจริงเกี่ยวกับการสูญเสียการได้ยิน :
ทิ้งความเข้าใจผิดเกี่ยวกับการสูญเสียการได้ยิน มุ่งสู่การได้ยินที่ดีขึ้น

ศูนย์บริการเครื่องช่วยฟังอินทิเม็กซ์ ให้บริการการได้ยินเฉพาะบุคคลที่เหมาะกับความต้องการเฉพาะของคุณ ทีมผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้คำแนะนำคุณและครอบครัว ตลอดทุกขั้นตอนของเส้นทางการได้ยิน

เพื่อพบว่าศูนย์อินทิเม็กซ์ ช่วยให้คุณมีความสุข มีชีวิตชีวา สดใส และเชื่อมโยงกันและกันมากขึ้นอีกครั้งได้อย่างไร

ลงทะเบียน

Check Icon

ติดต่อ ผ่านระบบ Social และ โทรศัพท์

ผลิตภัณฑ์แนะนำเครื่องช่วยฟัง

แท็กยอดนิยม

บทความที่แนะนำ