https://analytics.google.com/analytics/web/?authuser=2#/a29744284p281425186/admin/streams/table/2727640087

Intimex ศูนย์ เครื่องช่วยฟัง หูหนวก หูตึง

ให้บริการทุกวัน เวลาทำการ : จันทร์ – ศุกร์ เวลา 8:30 – 16:30 | เสาร์ – อาทิตย์ เวลา 8:00 – 16:30

ติดต่อ line เครื่องช่วยฟัง intimexhearing

เมื่อใครสักคนหูไม่ได้ยิน ก็เหมือนทั้งครอบครัวได้รับผลกระทบไปด้วย

การสูญเสียการได้ยิน

       มักถูกเข้าใจผิดว่าเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นเฉพาะกับตัวผู้ที่มีปัญหาการได้ยินเพียงลำพัง แต่ความจริงแล้วการสูญเสียการได้ยินส่งผลกระทบไม่เพียงเฉพาะบุคคลนั้น แต่ส่งผลกระทบไปทั้งครอบครัว เนื่องจากการสูญเสียการได้ยินเป็นภาวะสุขภาพที่พบมากเป็นอันดับสี่ของโลก

       ผลกระทบในเรื่องของความสัมพันธ์เป็นหนึ่งในผลกระทบที่เกิดจากการสูญเสียการได้ยิน แถมยังก่อตัวขึ้นอย่าง ๆ เงียบเมื่อความรุนแรงของอาการหูไม่ได้ยินเริ่มมากขึ้น ดังนั้นไม่ว่าจะในฐานะผู้ที่สูญเสียการได้ยินเอง หรือเป็นผู้ที่อยู่ใกล้ชิดกับผู้มีอาการหูไม่ได้ยิน ศูนย์ intimex อยากให้ทุกคนได้รับทราบถึงผลกระทบเหล่านี้ เพื่อเรียนรู้และปรับตัวที่จะอยู่กับอาการหูไม่ได้ยินอย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดี และอยู่ร่วมกับผู้คนรอบข้างอย่างมีความสุข

ผลกระทบที่อาจไม่ได้สังเกตจากอาการหูไม่ได้ยิน

     ในช่วงแรกที่มีการสูญเสียการได้ยิน ผู้ที่ประสบกับอาการเหล่านั้นอยู่อาจไม่รู้ตัวเลย ซึ่งกว่าจะพบว่าตนเองหูไม่ได้ยินก็อยู่ในขั้นที่รุนแรงจนทำให้มีปัญหาต่าง ๆ ในการดำเนินชีวิตไปเสียแล้ว ผลกระทบที่ว่ามีดังนี้ :

       เกิดความเข้าใจผิดพลาดในขณะที่พูดคุยสนทนากัน

       ต้องใช้พลังงานสูงและความตั้งใจมากขึ้นในการฟัง ทำให้เกิดเหนื่อยล้า เครียด ขณะที่พูดคุยและหลังจากการพูดคุยกับบุคคลอื่น

       รู้สึกลังเลที่จะเข้าร่วมในกิจกรรมต่าง ทางสังคม เพราะรู้สึกว่าการเข้าสังคมทำให้เหนื่อยล้าจนหมดแรง

       ส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตและคุณภาพความเป็นอยู่ของชีวิต

       รู้สึกเครียดในความสัมพันธ์และการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น

ผลกระทบต่อครอบครัว

       การสูญเสียการได้ยินส่งผลต่อความสามารถของแต่ละบุคคลในการสื่อสาร ความสัมพันธ์ระหว่างกัน และการมีส่วนร่วมในสังคม ซึ่งนำไปสู่ความคับข้องใจและความรู้สึกโดดเดี่ยว อย่างไรก็ตาม ผลกระทบนี้ขยายออกไปเกินกว่าตัวผู้ที่มีการสูญเสียการได้ยิน แต่ไปถึงการมีปฏิสัมพันธ์ และอารมณ์ภายในสมาชิกครอบครัวด้วย

ผลกระทบต่อการสื่อสาร

     การสื่อสารเป็นหัวใจสำคัญของครอบครัว ช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน แก้ปัญหาความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้น และสร้างความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของกันและกัน การสูญเสียการได้ยินส่งผลกระทบที่อาจนำไปสู่ความเข้าใจผิด ความคับข้องใจ และความตึงเครียดภายในครอบครัว

ผลกระทบทางอารมณ์

      นอกจากอุปสรรคในการสื่อสารโดยตรงแล้ว การสูญเสียการได้ยินยังส่งผลกระทบอย่างมากต่อสุขภาพจิตของผู้ที่มีปัญหาการได้ยินและสมาชิกในครอบครัว ความรู้สึกโดดเดี่ยว ซึมเศร้า และวิตกกังวลเป็นเรื่องปกติที่มักเกิดขึ้นกับผู้ที่สูญเสียการได้ยิน เนื่องจากไม่สามารถเข้าร่วมการสนทนาและร่วมทำกิจกรรมต่างๆ กับครอบครัวได้อย่างเต็มที่ ในขณะเดียวกัน สมาชิกในครอบครัวอาจรู้สึกเครียด วิตกกังวล ไปจนถึงเกิดความรู้สึกผิดจากการที่ไม่สามารถช่วยเหลือดูแลผู้ที่มีปัญหาการได้ยินได้

การเปลี่ยนแปลงของครอบครัว

      สมาชิกในครอบครัวอาจต้องทำงานแทนผู้ที่สูญเสียการได้ยิน เช่น รับโทรศัพท์แทน หรือเป็นผู้สื่อสารหลักในสถานการณ์เมื่ออยู่ในที่สาธารณะ แม้ว่าบทบาทนี้จะทำให้ครอบครัวใกล้ชิดกันมากขึ้น แต่ก็อาจนำไปสู่ความเครียด หากไม่ได้รับการจัดการด้วยความเอาใจใส่และความเข้าใจ

บทบาทสำคัญของการสนับสนุนจากครอบครัว

    ความเข้าใจของสมาชิกในครอบครัว สามารถสร้างโลกที่แตกต่างให้กับผู้ที่สูญเสียการได้ยินได้ เช่น ความเข้าใจเกี่ยวกับผลกระทบของการสูญเสียการได้ยินในด้านต่างๆ การใช้กลยุทธ์การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เช่น การออกเสียงพูดที่ชัดเจน ไม่ตะโกน การมีความอดทนและความเห็นอกเห็นใจ โปรดจำไว้ว่านี่คือการเดินทางร่วมกัน และการปรับตัวของสมาชิกในครอบครัว สามารถช่วยบรรเทาความท้าทายบางอย่างให้กับการสูญเสียการได้ยินได้

ความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ที่สุด คือ ‘การยอมรับว่าตนเองหูไม่ได้ยิน’

    สำหรับผู้ที่สังเกตเห็นความผิดปกติเกี่ยวกับการได้ยินของตนเอง ควรนัดหมายเข้ารับการทดสอบการได้ยิน เพื่อให้ทราบเกี่ยวกับเรื่องต่อไปนี้ .-

  • ทราบถึงระดับความรุนแรง และรูปแบบของการสูญเสียการได้ยิน
  • ทราบว่ามีอุปกรณ์อะไรบ้างที่จะช่วยให้การได้ยินกลับมาดีขึ้น
  • ช่วยให้ได้รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญในการรับมือกับปัญหาการได้ยินที่เป็นอยู่

การยอมรับการใส่เครื่องช่วยฟัง

     การสูญเสียการได้ยินมีผลกระทบอย่างมากต่อทุกแง่ทุกมุมของชีวิตครอบครัว จำไว้ว่าคุณไม่ได้อยู่คนเดียว ความเข้าใจ ความเห็นอกเห็นใจ ความอดทนของสมาชิกในครอบครัวในการจัดการกับความท้าทายที่เกิดขึ้นร่วมกัน

     โชคดีที่ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีเครื่องช่วยฟังสามารถปรับปรุงคุณภาพชีวิตของผู้สูญเสียการได้ยินได้อย่างมาก ความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องช่วยฟังและการได้ยินมืออาชีพ พร้อมให้คำแนะนำ สนับสนุนการเดินทางของคุณและครอบครัวสู่การได้ยินดี ความสัมพันธ์ที่ดีภายในครอบครัว

 

ศูนย์อินทิเม็กซ์มุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือครอบครัวในการเดินทางครั้งนี้ ด้วยการมอบคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องช่วยฟัง ให้บริการทดสอบการได้ยิน เครื่องช่วยฟังคุณภาพสูง การบริการด้านการได้ยินที่หลากหลาย ไม่ว่าความรุนแรงของอาการสูญเสียการได้ยินอยู่ในระดับไหน หรือมีไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตอย่างไร ด้วยประสบการณ์ให้บริการด้านการได้ยินยาวนานกว่า 35 ปี ศูนย์อินทิเม็กซ์ พร้อมช่วยผู้ที่มีการสูญเสียการได้ยินและครอบครัวหาทางออกที่ดีที่สุดสำหรับความต้องการเฉพาะของแต่ละท่าน

ขอคำแนะนำกับผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องช่วยฟังและการได้ยินได้ที่ ศูนย์บริการเครื่องช่วยฟังอินทิเม็กซ์

ลงทะเบียน

Check Icon

ติดต่อ ผ่านระบบ Social และ โทรศัพท์

ผลิตภัณฑ์แนะนำเครื่องช่วยฟัง

แท็กยอดนิยม

บทความที่แนะนำ