https://analytics.google.com/analytics/web/?authuser=2#/a29744284p281425186/admin/streams/table/2727640087

Intimex ศูนย์ เครื่องช่วยฟัง หูหนวก หูตึง

ให้บริการทุกวัน เวลาทำการ : จันทร์ – ศุกร์ เวลา 8:30 – 16:30 | เสาร์ – อาทิตย์ เวลา 8:00 – 16:30

ติดต่อ line เครื่องช่วยฟัง intimexhearing
อาการหูไม่ได้ยินในผู้สูงอายุ ลูกหลานต้องรับมืออย่างไร

อาการหูไม่ได้ยินในผู้สูงอายุ ลูกหลานต้องรับมืออย่างไร?

ไม่ว่าใครก็ตามเมื่อต้องเผชิญกับภาวะสูญเสียการได้ยินหรือหูไม่ได้ยิน มักจะรู้สึกว่าการสื่อสารกับผู้อื่นนั้นเป็นเรื่องที่ยากหรือน่าอึดอัดใจ

โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่ต้องเผชิญกับอาการหูไม่ค่อยได้ยินซึ่งเป็นผลมาจากอายุที่เพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้ผู้สูงอายุรู้สึกโดดเดี่ยว เหมือนโดนแยกออกจากโลกภายนอก รู้สึกซึมเศร้า  ซึ่งอาจนำไปสู่ปัญหาสุขภาพในด้านอื่นได้อีกด้วย

            ภาวะหูตึงในผู้สูงอายุหรือประสาทหูเสื่อมตามอายุ (Presbycusis) เป็นอาการเสื่อมของเซลล์ขนรับเสียงในหูชั้นใน ความเสื่อมจะกระทบไปถึงช่วงความถี่กลางซึ่งเป็นความถี่ช่วงเสียงพูด ทำให้เริ่มฟังไม่ชัดเจน มักจะเกิดขึ้นกับผู้สูงอายุ นอกจากนี้ยังสามารถเกิดได้กับผู้ป่วยโรคเรื้อรังต่างๆ เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง และโรคหลอดเลือด เป็นต้น

อาการหูไม่ได้ยินในผู้สูงอายุ ลูกหลานต้องรับมืออย่างไร2

สิ่งที่ลูกหลานต้องทำเมื่อผู้สูงอายุมีอาการหูไม่ได้ยิน

เห็นอกเห็นใจ

การดูแลหรือพูดคุยกับผู้สูงอายุที่สูญเสียการได้ยินหรือหูตึง อาจทำให้ลูกหลานรู้สึกหงุดหงิดที่ต้องพูดเรื่องเดิมซ้ำ ๆ เนื่องจากผู้สูงอายุไม่สามารถเข้าใจได้ในครั้งเดียวที่พูดด้วย แต่เชื่อเถอะว่าคนที่รู้สึกอึดอัดใจมากกว่า ก็คือตัวผู้สูงอายุเอง ที่ต้องสูญเสียความสามารถทางการได้ยิน เพราะฉะนั้นเมื่อพูดกับผู้สูงอายุแล้วท่านไม่เข้าใจ ลูกหลานไม่ควรพูดกับท่านว่า “ไม่เป็นไร/ไม่ใช่เรื่องสำคัญหรอก” เพราะคำพูดเหล่านี้จะทำให้ผู้สูงอายุที่หูไม่ได้ยิน รู้สึกว่าตัวเองไม่มีคุณค่าและไม่สำคัญกับคนในครอบครัว

อดทน

การยอมรับว่าตนเองหูไม่ได้ยิน หรือสูญเสียความสามารถทางการได้ยินไปเป็นเรื่องที่ยากสำหรับผู้สูงอายุ ลูกหลานหรือคนในครอบครัวจำเป็นต้องสื่อสารกับท่านด้วยความอดทน ในขณะเดียวกันต้องพยายามให้ท่านได้รับทราบเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่จะช่วยให้ท่านได้ยิน เพื่อรอวันที่ท่านพร้อมจะเปิดใจรับความช่วยเหลือ

แสดงความเข้าอกเข้าใจ

มีผลการศึกษาที่ชี้ให้เห็นว่าการสูญเสียการได้ยินในผู้สูงอายุมีความสัมพันธ์โดยตรงกับอารมณ์ของผู้สูงอายุ ไม่ว่าจะเป็นความเครียด ความวิตกกังวล ความรู้สึกเศร้า ความรู้สึกโดดเดี่ยว ความคิดในแง่ลบต่าง ๆ หรือความอึดอัดที่ทำให้หงุดหงิดง่าย ดังนั้นในฐานะลูกหลาน ขอให้ทำความเข้าอกเข้าใจกับอารมณ์ต่าง ๆ เหล่านี้ที่ผู้สูงอายุต้องเผชิญในแต่ละวัน จะทำให้เราเข้าใจการแสดงออกของท่านได้มากขึ้น

คำนึงถึงผู้สูงอายุเสมอ

ความหมายของการคำนึงถึงผู้สูงอายุเสมอในที่นี้ คือ เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณต้องพูดกับผู้สูงอายุที่หูไม่ค่อยได้ยิน ให้พูดอย่างชัดถ้อยชัดคำ พูดช้า ๆ และทำรูปปากให้ชัดเจนเพื่อที่อย่างน้อยท่านจะได้สามารถอ่านปากเพื่อประกอบเสียงที่ได้ยินได้บ้าง

การแก้ปัญหาหูไม่ได้ยิน

อาการหูตึงในผู้สูงอายุหรือการที่ประสาทรับเสียงเสื่อมตามวัยนั้น เป็นภาวะความเสื่อมของอวัยวะ การช่วยเหลือโดยการใช้เครื่องช่วยฟังถือเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยขยายเสียงจากผู้พูดเพื่อให้ผู้สูงอายุได้ยินอย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากตัวของผู้ร่วมสนทนาหรือผู้พูดที่ต้องเข้าใจธรรมชาติของอาการหูตึงในผู้สูงอายุและพยายามปรับการพูดเพื่อให้ผู้สูงอายุทำความเข้าใจบทสนทนาระหว่างกันได้ง่ายมากยิ่งขึ้น โดยหลักการพูดเมื่อต้องพูดกับผู้สูงอายุที่หูไม่ได้ยิน มีดังนี้

• ลดเสียงรบกวนรอบข้างระหว่างการพูดคุย
• ออกเสียงให้ชัดเจน พูดคำให้ครบ ไม่พูดงึมงำในคอ
• ใช้มือและสีหน้าช่วยในการสื่อความหมายของสิ่งที่ต้องการจะสื่อสาร
• พูดด้วยความเร็วปกติไม่เร็วหรือช้าเกินไป

ศูนย์บริการ เครื่องช่วยฟัง อินทิเม็กซ์ ด้านหน้า มีที่จอดรถ

ลงทะเบียน

คุณภาพของการได้ยินดี คือคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
หากคุณมีปัญหาการได้ยิน
และต้องการปรับปรุงคุณภาพการได้ยินของคุณ
พบผู้เชี่ยวชาญด้านการได้ยินและเครื่องช่วยฟัง
(Hearing Coach)

Check Icon

ติดต่อ ผ่านระบบ Social และ โทรศัพท์