https://analytics.google.com/analytics/web/?authuser=2#/a29744284p281425186/admin/streams/table/2727640087

Intimex ศูนย์ เครื่องช่วยฟัง หูหนวก หูตึง

ให้บริการทุกวัน เวลาทำการ : จันทร์ – ศุกร์ เวลา 8:30 – 16:30 | เสาร์ – อาทิตย์ เวลา 8:00 – 16:30

ติดต่อ line เครื่องช่วยฟัง intimexhearing

ถึงเวลาหรือยัง..ที่ต้อง พิจารณา ประสาทหูเทียม ให้ลูก

    พ่อแม่มักกังวลว่าควรพิจารณา ผ่าตัดใส่ประสาทหูเทียม ให้ลูกเมื่อไหร่ดี  บางท่านกังวลเรื่องการผ่าตัด  บางท่านไม่อยากตัดสินใจแทนลูก  บางท่านเห็นว่าลูกยังได้ยินด้วยเครื่องช่วยฟัง ยังไม่ควรไปต่อที่ ประสาทหูเทียม  บางท่านคิดว่ายังมีข้อมูลไม่เพียงพอว่าลูกจะได้ประโยชน์จากการใส่ประสาทหูเทียมได้จริงหรือไม่

เครื่องช่วยฟัง ช่วยให้เด็กได้ยินอะไรบ้าง พิจารณา ประสาทหูเทียม

เครื่องช่วยฟังช่วยให้เด็กได้ยินอะไรบ้าง?

    ภาษาไทยมีหน่วยเสียงในความถี่สูงที่จำเป็นสำหรับการรับรู้เพื่อให้เข้าใจเสียงพูด การที่จะช่วยให้เด็กที่มีการสูญเสียการได้ยินประสบความสำเร็จ เด็กจำเป็นต้องได้ยินเสียงพูดในระดับการสนทนาปกติ (ระดับความดังประมาณ 50 เดซิเบล) พร้อมๆ กับสามารถระดับการสนทนาที่เบาด้วย (ระดับความดังประมาณ 35 เดซิเบล) การได้ยินดีในระดับการสนทนาปกตินั้นไม่เพียงพอ เด็กจำเป็นต้องได้ยินในระดับเสียงพูดเบาๆ ได้ด้วย ซึ่งหมายถึงเด็กจะต้องสามารถได้ยินหน่วยเสียงพูดเบาๆ ที่ความถี่สูงที่ 6000 และ 8000 เฮิรตซ์  หากเด็กไม่ได้ยินเสียงในความถี่สูงเหล่านี้ในระดับเสียงเบาๆ ได้ การได้ยินของเด็กจะไม่ชัดเจนเพียงพอที่จะทำให้ฟังเสียงพูดและเรียนรู้การพูดได้

    การที่เด็กจะได้ยินเสียงคำพูดในระดับเบาได้นั้น เด็กต้องได้ยินที่ระดับความดังของเสียงพูดที่ 30-35 เดซิเบล หากเด็กเริ่มได้ยินที่ความดัง 40 เดซิเบลขึ้นไป เด็กจะไม่สามารถได้ยินเสียงพูดเบาๆ และจะไม่เข้าใจความหมายของเสียงพูดได้อย่างครบถ้วนผ่านการได้ยิน

    ในขณะที่เด็กกำลังเรียนรู้ภาษา พวกเขาต้องการการได้ยินที่ดี คะแนนความสามารถในการรับรู้คำพูด 70% ยังไม่ถือว่าเป็นคะแนนที่ดี คะแนนการรับรู้คำพูดที่ดีคือ 80-89%   และคะแนนการรับรู้คำพูดที่ยอดเยี่ยมคือ 90-100%  หากคะแนนการรับรู้คำพูดต่ำกว่า 80% เด็กจะมีปัญหาในการเรียน

    ปัญหานี้จะไม่เกิดขึ้นกับผู้ใหญ่ที่มีการสูญเสียการได้ยินในภายหลังที่มีภาษาแล้ว เนื่องจากผู้ใหญ่สามารถใช้สมองประมวลผล จากประสบการณ์การได้ยินมาก่อนหน้านี้ เติมคำในช่องว่างที่พวกเขาได้ยินไม่ครบถ้วน ในขณะที่เด็กไม่มีพื้นฐานภาษาเพียงพอที่จะใช้การประมวลผลเพื่อเรียนรู้และสร้างความเข้าใจ

เวลาที่เหมาะสมใน การพิจารณาประสาทหูเทียม คือเมื่อใด

    จากการศึกษาและงานวิจัยที่พบได้อย่างต่อเนื่อง แสดงให้เห็นว่าเด็กที่มีการสูญเสียการได้ยินระดับรุนแรงที่เริ่มผ่าตัดใส่ประสาทหูเทียมยิ่งอายุน้อยเท่าไหร่ยิ่งมีการพัฒนาภาษาได้รวดเร็วเท่านั้น  เด็กที่ได้รับการผ่าตัดใส่ประสาทหูเทียมก่อนอายุ 12 เดือน สามารถเรียนรู้ภาษาได้ดีกว่าเด็กที่ได้รับการผ่าตัดช้ากว่า  ทุกๆ 6 เดือนที่ล่าช้า อาจส่งผลกระทบอย่างมากต่อการพัฒนาภาษาของเด็ก  เด็กบางคนใช้เครื่องช่วยฟังได้ดีในช่วงแรก  แต่เมื่อระดับการสูญเสียการได้ยินเพิ่มขึ้น การเรียนรู้ภาษาอาจช้าลง และนั่นอาจเป็นเวลาที่ต้องพิจารณาการช่วยเหลือด้วยประสาทหูเทียม

    พ่อแม่ไม่ควรรอเห็นเด็กล้มเหลว  การป้องกันก่อนที่จะเกิดความล้มเหลวก็คือทันทีที่เรารู้ว่าเด็กมีการสูญเสียการได้ยินระดับรุนแรง เด็กไม่ได้รับประโยชน์จากเครื่องช่วยฟังหรือได้รับประโยชน์น้อยมาก หรือเด็กที่ใส่เครื่องช่วยฟังเริ่มมีผลการเรียนลดลง ..พ่อแม่ควรตระหนักว่าถึงเวลาที่ต้องพิจารณาการ ผ่าตัดใส่ประสาทหูเทียม

การผ่าตัดใส่ประสาทหูเทียมมีอันตรายแค่ไหน?

    การผ่าตัดใดๆ ก็ตามมีความเสี่ยง การผ่าตัดประสาทหูเทียม มีความเสี่ยงน้อยมาก  การผ่าตัดจะไม่เป็นอันตรายหากอยู่ในมือของศัลยแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์  

    ด้วยเทคโนโลยีที่มีในปัจจุบัน ทำให้สามารถตรวจพบการสูญเสียการได้ยินในเด็กได้ตั้งแต่แรกเกิด และเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสมช่วยพวกเขาให้ได้ยินได้ตั้งแต่เนิ่นๆ เด็กจะมีโอกาสเรียนรู้ที่จะฟัง พัฒนาภาษาพูด ได้เข้าโรงเรียนร่วมกับเด็กที่มีการได้ยินปกติ อยู่ในสังคมอย่างเท่าเทียม ให้เขาได้มีโอกาสเลือกเป็นอะไรก็ได้ ที่พวกเขาต้องการ

ประสาทหูเทียมเป็นเทคโนโลยีมหัศจรรย์  พ่อแม่เท่านั้นที่ต้องตัดสินใจ

ติดต่อประเมินความเหมาะสมของเด็กก่อนผ่าตัดใส่ประสาทหูเทียม ประโยชน์ของประสาทหูเทียม การบริการหลังผ่าตัดใส่ประสาทหูเทียม การปรับเครื่องแปลงสัญญาณ

ศูนย์ประสาทหูเทียม อินทิเม็กซ์ คุณเบญจมาศ 087-699-2600 LINE ID : @cochlearthai 

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

ขนาดเล็ก เบาสบาย ซ่อนตัวได้ ไม่ต้องคล้องหู

อุปกรณ์เสริมไร้สาย ให้คุณเพลิดเพลินกับการได้ยินที่สะดวกสบาย

แท็กยอดนิยม

บทความที่แนะนำ