https://analytics.google.com/analytics/web/?authuser=2#/a29744284p281425186/admin/streams/table/2727640087

Intimex ศูนย์ เครื่องช่วยฟัง หูหนวก หูตึง

ให้บริการทุกวัน เวลาทำการ : จันทร์ – ศุกร์ เวลา 8:30 – 16:30 | เสาร์ – อาทิตย์ เวลา 8:00 – 16:30

ติดต่อ line เครื่องช่วยฟัง intimexhearing

คุณรู้หรือไม่ว่า ความชื้นมีผลกับเครื่องช่วยฟัง อย่างไร

คุณรู้หรือไม่ว่า-ความชื้นมีผลกับเครื่องช่วยฟัง ดูแลรักษาเครื่องช่วยฟัง เครื่องช่วยฟัง

ศูนย์บริการเครื่องช่วยฟังอินทิเม็กซ์ ให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาเครื่องช่วยฟังของลูกค้า จึงได้จัดบรรยายพร้อมทำ workshop เรื่องวิธีป้องกัน ดูแล บำรุงรักษาเครื่องช่วยฟัง ให้ปลอดความชื้น ให้เครื่องช่วยฟังใช้งานได้ยาวนาน คุ้มค่า คุ้มการลงทุน เมื่อ วันจันทร์ที่ 10 กันยายน ที่ผ่านมา

โดยมีหัวข้อในงานบรรยายดังนี้

  1. ความชื้นกับเครื่องช่วยฟัง
  2. ความชื้นส่งผลอย่างไรกับเครื่องช่วยฟัง
  3. คุณสมบัติเด่นของ Dry Bag
  4. เครื่องอบฆ่าเชื้อโรคด้วยแสงเพื่อสุขอนามัยของช่องหู
  5. INTIMEX ShopOnline

ภาพกิจกรรมภายในงานกิจกรรม คุณรู้หรือไม่ว่า ความชื้นมีผลกับเครื่องช่วยฟังอย่างไร

กิจกรรม ข่าวการให้บริการการได้ยิน ในสถานการณ์ Covid - 19 ทั้งหมด
บริการ ส่งแบตเตอรี่ เครื่องช่วยฟัง หรือ สินค้าถึงรถ บริการ ส่งแบตเตอรี่ เครื่องช่วยฟัง หรือ สินค้าถึงรถ DRIVE IN SERVICE

Drive in Service บริการใหม่ผู้ที่ใส่ เครื่องช่วยฟัง สะดวกปลอดภัยไม่ต้องลงจากรถ

DRIVE-IN SERVICE เป็นบริการใหม่สำหรับท่านที่ใส่เครื่องช่วยฟัง ที่ต้องการเข้ามารับบริการเช็คล้างทำความสะอาดเครื่องช่วยฟัง ซ่อมเครื่องช่วยฟัง หรือซื้อแบตเตอรี่เครื่องช่วยฟัง

Read More »

ศูนย์บริการเครื่องช่วยฟังอินทิเม็กซ์ เปิดให้บริการตามปกติ ทุกสาขา

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมการประกาศ พ.ร.ก. ฉุกเฉินของรัฐบาล ศูนย์บริการเครื่องช่วยฟ้งอินทิเม็กซ์ ทุกสาขา ขอแจ้งปรับเวลาให้บริการเป็นการ (ชั่วคราว) เป็นเวลา 9.00 – 16.00 น. เปิดบริการทุกวัน เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

Read More »

บริการ เครื่องช่วยฟัง เพื่อลดความแออัดสร้างความปลอดภัยลูกค้า

ศูนย์บริการ เครื่องช่วยฟัง อินทิเม็กซ์เปิดให้ บริการเครื่องช่วยฟัง เพื่อรองรับความต้องการการนำเครื่องช่วยฟังเข้ามาตรวจเช็ค ล้างเครื่องช่วยฟัง

Read More »

รักษาสุขภาพการได้ยินอย่างไร ในช่วงวิกฤตโควิด 19

เมื่อทั้งโลกเปลี่ยนไปในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมามาตรการรักษาระยะห่างทางสังคมที่ต้องการให้ผู้คนอยู่ห่างกันทำให้ร้านอาหารโรงภาพยนตร์และธุรกิจหลายธุรกิจต้องปิดตัวลงเป็นสาเหตุให้เราต้องแยกตัวเองหลีกเลี่ยงการพาตัวเองไปอยู่ในที่ที่เป็นการรวมผู้คนหมู่มากรักษาระยะห่างเพื่อความปลอดภัยเพื่อป้องกันการกระจายตัวของเชื้อ

Read More »
หน้ากากอนามัย ควบคู่กับ เครื่องช่วยฟัง บางที่เรา ใส่ ถอด หน้ากากอนามัย

เทคนิคใส่และถอด หน้ากากอนามัย สำหรับผู้ที่ใส่ เครื่องช่วยฟัง

เทคนิคใส่และถอด “หน้ากากอนามัย”
สำหรับผู้ที่ใส่เครื่องช่วยฟังชนิดทัดหลังใบหู
เพื่อป้องกันเครื่องช่วยฟังหล่นเสียหาย

Read More »