คุณรู้หรือไม่ว่า ความชื้นมีผลกับเครื่องช่วยฟังอย่างไร

ศูนย์บริการเครื่องช่วยฟังอินทิเม็กซ์ ให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาเครื่องช่วยฟังของลูกค้า จึงได้จัดบรรยายพร้อมทำ workshop เรื่องวิธีป้องกัน ดูแล บำรุงรักษาเครื่องช่วยฟังให้ปลอดความชื้น ให้เครื่องช่วยฟังใช้งานได้ยาวนาน คุ้มค่า คุ้มการลงทุน เมื่อวันจันทร์ที่ 10 กันยายนที่ผ่านมา

โดยมีหัวข้อในงานบรรยายดังนี้

  1. ความชื้นกับเครื่องช่วยฟัง
  2. ความชื้นส่งผลอย่างไรกับเครื่องช่วยฟัง
  3. คุณสมบัติเด่นของ Dry Bag
  4. เครื่องอบฆ่าเชื้อโรคด้วยแสงเพื่อสุขอนามัยของช่องหู
  5. INTIMEX ShopOnline

 

ภาพกิจกรรมภายในงานกิจกรรม คุณรู้หรือไม่ว่า ความชื้นมีผลกับเครื่องช่วยฟังอย่างไร

 

Back to top