https://analytics.google.com/analytics/web/?authuser=2#/a29744284p281425186/admin/streams/table/2727640087

Intimex ศูนย์ เครื่องช่วยฟัง หูหนวก หูตึง

ให้บริการทุกวัน เวลาทำการ : จันทร์ – ศุกร์ เวลา 8:30 – 16:30 | เสาร์ – อาทิตย์ เวลา 8:00 – 16:30

ติดต่อ line เครื่องช่วยฟัง intimexhearing

ผลการศึกษาเรื่อง สุขภาพการได้ยินจาก Apple Hearing Study

   จากผลการศึกษาของ Apple Hearing Study ร่วมกับ University of Michigan School of Public Health สหรัฐอเมริกา ทำให้เข้าใจถึงระดับความดังของเสียงที่เป็นอันตราย และส่งผลกระทบต่อ สุขภาพการได้ยิน เพื่อให้ผู้คนตระหนักถึงเรื่องการจัดการสุขภาพการได้ยินมากขึ้น 

บทความที่แนะนำ

Apple ได้เผยแพร่ผลของการศึกษานี้ก่อนถึงวันที่ 3 มีนาคม ซึ่งถือเป็นวันการได้ยินโลก (World Hearing Day) การเก็บข้อมูลเพื่อนำมาศึกษาได้จากผู้เข้าร่วมที่ใช้ iPhone และ Apple Watch หลายพันคนทั่วสหรัฐอเมริกา สรุปได้ดังต่อไปนี้

  • โดยเฉลี่ยในหนึ่งสัปดาห์ ผู้เข้าร่วมการศึกษา 1 ใน 10 คน ใส่หูฟัง (Headphone) ในระดับความดังที่เกินมาตรฐานที่องค์กรอนามัยโลก (WHO) แนะนำ
  • ประมาณ 10% ของผู้เข้าร่วมการศึกษาครั้งนี้ ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นผู้สูญเสียการได้ยิน
  • จำนวน 75% ของผู้สูญเสียการได้ยินในกลุ่มนี้ ไม่ใส่เครื่องช่วยฟังหรือผ่าตัดใส่ประสาทหูเทียม
  • 20% ของผู้เข้าร่วมในการศึกษามีการสูญเสียการได้ยินเมื่อเทียบกับมาตรฐานขององค์กรอนามัยโลก (WHO) 10% ของผู้สูญเสียการได้ยินกลุ่มนี้ เกิดจากการได้ยินเสียงดัง
  • เกือบ 50% ของผู้เข้าร่วมในการศึกษา ไม่ได้เข้ารับการตรวจการได้ยินจากผู้เชี่ยวชาญอย่างน้อยในช่วง 10 ปี
  • 25% ของผู้เข้าร่วมมีอาการเสียงในหู 2-3 ครั้งหรือมากกว่านั้นต่อสัปดาห์ ซึ่งอาจเป็นสัญญาณของการสูญเสียการได้ยิน

การใช้แอพพลิเคชัน Noise บน Apple Watch จะช่วยตรวจจับระดับเสียงรอบข้างที่ดังในระดับเป็นอันตรายต่อสุขภาพการได้ยินได้

เว็บไซต์ที่อ้างอิงข้อมูล

  • https://www.macrumors.com/2021/03/02/apple-hearing-study-insights/
  • https://www.iphonemod.net/apple-share-insight-data-hearing-study.html
  • https://9to5mac.com/2021/03/02/apple-hearing-study-insight/

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

เครื่องช่วยฟังดิจิตอล เทคโนโลยีสูง ที่จะช่วยให้ทุกเสียงกลับมาได้ยินอีกครั้ง

VIRON 9 เครื่องช่วยฟังคุณภาพเสียง สมจริงเป็นธรรมชาติ

Leox 7/3 เครื่องช่วยฟัง ที่ กำลังขยายสูง สำหรับผู้สูญเสียการได้ยินรุนแรง

อุปกรณ์เสริมเครื่องช่วยฟัง ที่สามารถเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟน ได้ตามความต้องการ

แท็กยอดนิยม

บทความที่แนะนำ