https://analytics.google.com/analytics/web/?authuser=2#/a29744284p281425186/admin/streams/table/2727640087

Intimex ศูนย์ เครื่องช่วยฟัง หูหนวก หูตึง

ให้บริการทุกวัน เวลาทำการ : จันทร์ – ศุกร์ เวลา 8:30 – 16:30 | เสาร์ – อาทิตย์ เวลา 8:00 – 16:30

ติดต่อ line เครื่องช่วยฟัง intimexhearing
Covid Update โควิด 19 ศูนย์บริการ เครื่องช่วยฟัง ห่วงใยสุขภาพของลูกค้าผู้มารับบริการ

Covid Update ศูนย์ฯ ห่วงใยสุขภาพของลูกค้าผู้มารับบริการ

เพื่อเพิ่มความเข้มข้นให้ผู้มีอุปการะคุณทุกท่านได้มั่นใจว่าศูนย์ฯ ให้ความสำคัญในเรื่องความปลอดภัย อันจะเป็นการลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดสู่ส่วนรวมไปด้วย จึงใคร่ขอความร่วมมือจากท่านเรียนรู้เกี่ยวกับการให้บริการของศูนย์ฯ จาก Covid Update

Read More