มอบการได้ยิน
และ เครื่องช่วยฟัง ถึงบ้าน

Share on facebook
แชร์ Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google+
Share on print
Print

           การมอบการได้ยินถึงบ้านเป็นบริการส่งมอบความรักความห่วงใยของท่านที่มีต่อญาติผู้ใหญ่ผ่านนักวิชาชีพด้านการได้ยินที่มีประสบการณ์สูงเพื่อให้ผู้ที่ท่านรักกลับมามีความสุขกับการได้ยิน

            ประสาทหูเสื่อมในผู้อายุเพิ่มมากขึ้นในอัตราสูงจากผลการศึกษา* พบว่า 1 คนใน 3 คนของผู้ที่มีอายุระหว่าง 65-74 ปีมีการสูญเสียการได้ยิน หากผู้สูงอายุในกลุ่มนี้ไม่ได้รับการช่วยเหลือให้มีการได้ยินดีขึ้น ผลกระทบอาจนำไปสู่การสื่อสารกับผู้อื่นลำบาก เกิดพฤติกรรมแยกตัวจากสังคม อยู่โดดเดี่ยว มีอารมณ์โกรธง่าย คับข้องใจ สูญเสียความมั่นใจในตนเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อต้องเข้าสังคม

            การสูญเสียการได้ยินเพิ่มอัตราเสี่ยงต่อสุขภาพในระยะยาว และมีความสัมพันธ์กับโรคบางโรคที่มักเกิดขึ้นกับผู้สูงอายุ เช่นความเสี่ยงต่อการเป็นโรคซึมเศร้าเพิ่มขึ้นสองเท่า เพิ่มความเสี่ยงของโรควิตกกังวล เพิ่มความเสี่ยงของการเกิดภาวะสมองเสื่อมมีส่วน เชื่อมโยงกับการมองเห็นและแนวโน้มที่จะหกล้ม โรคหัวใจและหลอดเลือด และโรคอ้วน

            มีหลักฐานจากการศึกษาวิจัยพบว่าการใส่เครื่องช่วยฟังให้กับผู้สูงอายุที่มีอาการประสาทหูเสื่อม อาจจะช่วยลดความเสี่ยงของโรคสมองเสื่อม โรคซึมเศร้า โรควิตกกังวล และปัญหาด้านสุขภาพจิตอื่นๆ

            เป็นสิ่งสำคัญที่ควรตระหนักว่าบางครั้งปัญหาการได้ยินอาจถูกวินิจฉัยว่าเป็นโรคสมองเสื่อม หรือยิ่งกว่านั้นความบกพร่องทางการได้ยินอาจทำให้โรคสมองเสื่อมรุนแรงมากขึ้นได้ด้วย

            ผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินส่วนใหญ่พบว่าการใช้เครื่องช่วยฟังได้ประโยชน์ แต่การใช้เครื่องช่วยฟังสำหรับบางคนต้องใช้เวลาในการปรับตัว การดูแลอย่างต่อเนื่องหลังการใส่เครื่องช่วยฟังจึงเป็นสิ่งที่สำคัญไม่แพ้กัน 

การส่งมอบการได้ยินและเครื่องช่วยฟังถึงบ้าน คือการให้บริการตรวจสมรรถภาพทางการได้ยินอย่างละเอียดด้วยเครื่องมือทันสมัย การใส่เครื่องช่วยฟัง การปรับเสียงเครื่องช่วยฟัง และการให้บริการด้านการได้ยินอื่นๆ ให้ที่บ้าน ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ศูนย์ดูแลและฟื้นฟูผู้สูงอายุ บ้านพักผู้สูงอายุ ศูนย์พยาบาลผู้สูงอายุ และผู้สูงอายุที่พักฟื้นอยู่บ้าน

 1. การตรวจสมรรถภาพการได้ยินทำด้วยมาตรฐานสูงด้วยการใช้ Insert earphones เป็นอุปกรณ์ที่นำเสียงเข้าสู่ช่องหูเพื่อตรวจระดับการได้ยินโดยไม่ต้องคาดศีรษะและครอบปิดหูด้วย Headphones การตรวจสมรรถภาพการได้ยินมาตรฐานสูงด้วยการใช้ Insert earphones มีประโยชน์ดังนี้
  1.1   เงียบไม่มีเสียงรบกวนเข้ามาแทรก  ให้ผลเหมือนการตรวจการได้ยินในห้องเงียบสนิท เนื่องจากเมื่อสอดฟองน้ำพิเศษที่ใส่ช่องหูสำหรับตรวจเข้าในช่องหูแล้ว ฟองน้ำจะขยายตัวพอดีกับช่องหูและซีลแนบกับผนังช่องหู ไม่มีช่องว่างที่เสียงรอบข้างภายนอกลอดเข้ามาในช่องหูขณะตรวจ
  1.2.   ให้ความรู้สึกสบายเนื่องจากไม่ต้องมีที่ครอบหู (Headphones) มาสวมกดทับบนศีรษะ
  1.3.   ถูกสุขอนามัยลดการติดเชื้อ เนื่องจากสัมผัสเพียงส่วนของช่องหูและเป็นการใช้ครั้งเดียวทิ้ง
  1.4.   มีความแม่นยำสูงงานวิจัย*** พบว่าการตรวจการได้ยินด้วยInsert earphones ให้ความแม่นยำมากกว่าการตรวจด้วยที่ครอบหู (Headphones) ในผู้รับการตรวจทุกอายุ
 2. การใส่เครื่องช่วยฟังคุณภาพสูง มีการทดลองให้ใส่เครื่องช่วยฟังเพื่อฟังเสียงคำพูดและเสียงรอบข้าง ปรับเสียงของเครื่องให้เหมาะสมกับระดับการได้ยิน และบรรยากาศแวดล้อมที่ญาติผู้ใหญ่ หรือผู้สูงอายุรู้สึกสะดวกและคุ้นเคย
 3. การบริการปรับเสียงเครื่องช่วยฟังตามระดับการได้ยิน หรือสภาพแวดล้อมรอบตัวที่เปลี่ยนแปลงไปและการให้บริการด้านการได้ยินอื่นๆ เช่นตรวจสมรรถภาพการได้ยินประจำปี
  การเช็คล้างทำความสะอาดเครื่อง

มอบการได้ยิน และ เครื่องช่วยฟังถึงบ้าน หรือ Hearing at Home ของศูนย์บริการเครื่องช่วยฟังอินทิเม็กซ์ ให้บริการครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพฯ ปริมณฑล นครปฐม ราชบุรี และ อยุธยา

สอบถามเกี่ยวกับรายละเอียดการบริการ มอบการได้ยิน และ เครื่องช่วยฟังถึงบ้าน หรือ Hearing at Home ได้ที่

@hearingathome

โทร 089-375-5711 คุณพรศรี สืบราช Client Service Specialist

หากท่านสนใจรายละเอียดบริการส่งมอบการได้ยิน และ เครื่องช่วยฟังถึงบ้าน เพิ่มเติม กรุณากรอกข้อมูลด้านล่างนี้

โปรดระบุชื่อ และนามสกุล ของท่านเอง

กรุณากรอกชื่อ ของท่าน
กรุณากรอกนามสกุล ของท่าน
ท่านต้องการให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับถึง
Field is required!
กรุณากรอกเบอร์โทรศัพท์ 10 หลัก
กรุณากรอกเบอร์โทรศัพท์ 10 หลัก
กรุณากรอกข้อมูล
ขอรายละเอียดเพิ่มเติม
Field is required!

หรือหากท่านมีคำถาม สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

ติดต่อผ่าน LINE คลิก

ติดต่อผ่าน FACEBOOK คลิก

หรือโทร 02-279-3030 คลิก

เว็บไซต์ที่อ้างอิงข้อมูลเว็บไซต์ที่อ้างอิงข้อมูล

* https://www.nidcd.nih.gov/health/age-related-hearing-loss
** http://www.scielo.br/pdf/rcefac/v16n1/en_1982-0216-rcefac-16-1-0031.pdf

Back to top