ศูนย์บริการ เครื่องช่วยฟัง อินทิเม็กซ์

ภาวะโรคกระดูกพรุน อาจเพิ่มความเสี่ยงของ หูดับ เฉียบพลัน

หูดับ เฉียบพลัน​

     นักวิจัยชาวเกาหลีพบว่าภาวะกระดูกพรุนอาจเพิ่มความเสี่ยงของ หูดับ เฉียบพลันถึง  40%  *1

     ภาวะโรคกระดูกพรุนเป็นโรคที่ทำให้กระดูกลดความแข็งแรงลงและเปราะง่ายซึ่งเพิ่มความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดกระดูกหัก  *2

     งานวิจัยชิ้นนี้ทำการวิจัยในช่วงปี พ.ศ. 2545 ถึง พ.ศ. 2556 ศึกษากับผู้ที่ได้รับการวินิจฉัยว่ามีภาวะโรคกระดูกพรุนที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไปจำนวน 68,241 รายผู้ป่วยได้รับการตรวจวินิจฉัยผ่าน Korean Health Insurance Review and Assessment Service National Patient Sample data และได้รับการจัดให้มีลักษณะเหมือนกลุ่มควบคุมที่ไม่มีภาวะโรคกระดูกพรุน 

    นักวิจัยได้ทำการตรวจประเมินอาการหูดับเฉียบพลัน (ภาวะที่มีการสูญเสียการได้ยินชนิดประสาทรับฟังเสียงบกพร่องที่เกิดขึ้นทันทีทันใด) ในทั้งสองกลุ่ม

01

40% มีความเสี่ยง   

   นักวิจัยพบว่า 0.8% ของผู้ที่มีภาวะโรคกระดูกพรุนและ 0.5% ของกลุ่มควบคุมมีอาการหูดับเฉียบพลันซึ่งสรุปได้ว่าผู้ที่มีภาวะโรคกระดูกพรุนมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้น 40% ที่จะมีอาการ หูดับ เฉียบพลัน

02

ความเสี่ยงเพิ่มขึ้นตามอายุ    

  นักวิจัยให้ข้อสังเกตว่าความเสี่ยงที่จะมีอาการหูดับเฉียบพลันในกลุ่มผู้ที่มีภาวะโรคกระดูกพรุนเพิ่มสูงขึ้นตามอายุที่มากขึ้นในเพศชายและเพศหญิงที่มีอายุ 50-60 ปีเป็นกลุ่มอายุที่มีความเสี่ยงเท่าๆกันแต่ในผู้ที่มีอายุ 60 และ 70 ปีขึ้นไปพบว่าเพศหญิงมีความเสี่ยงมากกว่า

03

ยืนยันผลวิจัยก่อนหน้านี้    

  งานวิจัยนี้ยืนยันผลวิจัยก่อนหน้านี้ของนักวิจัยชาวไต้หวันที่พบว่าภาวะโรคกระดูกพรุนมีความสัมพันธ์กับอาการหูดับเฉียบพลัน

ท่านสามารถกรอกข้อมูล เพื่อขอรายละเอียดสำหรับอาการหูดับเฉียบพลัน ด้านล่างนี้

หรือหากท่านมีคำถาม สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

เว็บไซต์ที่อ้างอิงข้อมูล

*1 https://www.healio.com/endocrinology/bone-mineral-metabolism/news/online/%7B4af2a9ee-5151-4bb2-afa8-6edf2821af6a%7D/osteoporosis-associated-with-risk-for-sudden-hearing-loss

*2 https://www.niams.nih.gov/health-topics/osteoporosis

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

เครื่องช่วยฟังดิจิตอล เทคโนโลยีสูง ที่จะช่วยให้ทุกเสียงกลับมาได้ยินอีกครั้ง

VIRON 9 เครื่องช่วยฟังคุณภาพเสียง สมจริงเป็นธรรมชาติ

Leox 7/3 เครื่องช่วยฟัง ที่ กำลังขยายสูง สำหรับผู้สูญเสียการได้ยินรุนแรง

อุปกรณ์เสริมเครื่องช่วยฟัง ที่สามารถเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟน ได้ตามความต้องการ