ใช้สิทธิประกันสังคมของท่านให้คุ้มค่าด้วยเครื่องช่วยฟังเทคโนโลยีสูง

ศูนย์บริการเครื่องช่วยฟังอินทิเม็กซ์ ขอเรียนสิทธิประกันสังคม เพื่อให้ท่านมีโอกาสเข้าถึงเครื่องช่วยฟังเทคโนโลยีสูงขึ้น รองรับความต้องการเฉพาะของท่าน

Read More

เครื่องช่วยฟังคุณภาพสูง

เครื่องช่วยฟังที่ดีควรเป็นระบบดิจิตอลที่ไม่ใช่แค่ขยายเสียงทุกเสียงให้ดังขึ้นแต่เครื่องช่วยฟังขยายระดับการได้ยินที่บกพร่องเพื่อให้เหมาะสมกับการดำเนินชีวิตประจำวัน

Read More
Back to top