ผลกระทบของ Covid-19

ต่อการได้ยิน

Share on facebook
แชร์ Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google+
Share on print
Print

    แพทย์ และผู้เชี่ยวชาญในประเทศต่างๆ กำลังทำการศึกษาวิจัย ปัญหาสุขภาพที่มีสาเหตุจากเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่อาจส่งผลกระทบต่อระบบร่างกายและสุขภาพของผู้ป่วยในระยะยาว นอกเหนือจากระบบทางเดินหายใจแล้ว เชื้อไวรัสโควิด-19 ยังส่งผลกระทบต่อระบบการได้ยิน ทำให้เกิดการสูญเสียการได้ยินด้วย

อ่านต่อ ข้อมูล Covid - 19 ต่อการได้ยิน ที่เกี่ยวข้อง

     ผู้ป่วยรายแรกของโลกที่พบความสัมพันธ์ระหว่าง Covid-19 กับการสูญเสียการได้ยิน เป็นผู้ป่วยหญิงสูงอายุชาวไทยที่ติดเชื้อ covid-19 ระหว่างช่วงสถานการณ์การติดเชื้อ Covid-19 ในประเทศไทยถึงวันที่ 15 มีนาคม 2563 ซึ่ง ณ ขณะนั้นมีผู้ติดเชื้อ Covid-19 จำนวน 82 ราย เสียชีวิต 1 ราย ผู้ป่วยหญิงไทยรายแรกนี้อยู่ในจำนวนผู้ป่วยกลุ่มนี้ ได้รับการรักษาระบบทางเดินหายใจและพักฟื้นตามมาตรฐาน พบว่ามีการสูญเสียการได้ยิน แม้จะรักษาหายจาก Covid-10 แล้ว 1

     ในประเทศอังกฤษ จากการศึกษาวิจัยของมหาวิทยาลัย Manchester พบว่าผู้ที่ติดเชื้อ Covid-19 จำนวนหนึ่ง แจ้งว่ามีการได้ยินลดลง หลังจากที่ได้รับการรักษาหายและออกจากโรงพยาบาลผ่านไปแล้ว 8 สัปดาห์ มหาวิทยาลัยได้ทำการศึกษาโดยการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์กับคนไข้ผู้ใหญ่จำนวน 121 คน ที่เคยเข้ารักษาในโรงพยาบาล Wythenshawe Hospital ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัย Manchester จากการติดเชื้อ Covid-19 ผลจากการสำรวจพบว่า ผู้ป่วย 16 คนแจ้งว่าได้ยินเสียงลดลง จำนวน 8 คน แจ้งว่าการได้ยินค่อยๆเสื่อมลง และจำนวน 8 คนแจ้งว่าได้ยินเสียงในหู (Tinnitus) ศาสตราจารย์ Kevin Munro แห่งมหาวิทยาลัย Manchester กล่าวว่า Coronavirus สามารถทำลายเส้นประสาท ซึ่งทำหน้าที่นำข้อมูลต่างๆ ไปยังสมองและส่งออกจากสมอง ซึ่งตามทฤษฎีแล้ว มีความเป็นไปได้ที่ covid-19 จะสร้างปัญหาให้กับส่วนของระบบการได้ยินซึ่งรวมถึงหูชั้นกลางและหูชั้นใน 2

    ในประเทศอียิปต์ ศาสตราจารย์ Mohamed Wael Mohamed Mustafa คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย South Valley University ได้ศึกษาผู้ป่วยที่ได้รับการยืนยันว่าติดเชื้อ Covid-19 แต่ไม่แสดงอาการ จำนวน 20 คน อายุระหว่าง 20-50 ปี พบว่าไวรัสทำลายเซลส์ขนรับเสียง (Hair cells) ในหูชั้นใน 3

งานวิจัยของประเทศอิหร่านพบผู้ป่วย 6 คน ที่มีอายุระหว่าง 22-40 ปี ไม่มีประวัติสูญเสียการได้ยิน ภายหลังจากติดเชื้อ Covid-19 ผู้ป่วยมีอาการสูญเสียการได้ยินเฉียบพลันจำนวน 4 คน มีอาการเสียงในหู (Tinnitus) จำนวน 2 คนมีอาการเวียนหัวบ้านหมุน ผลการตรวจการได้ยินของทั้ง 6 คนอยู่ในระดับน้อยถึงปานกลางในหูข้างเดียว 4

หลายประเทศทั่วโลกยังคงอยู่ในช่วงของการศึกษาวิจัย เก็บข้อมูลอย่างต่อเนื่องระยะยาว เพื่อหาสาเหตุว่า Covid-19 ส่งผลต่อการสูญเสียการได้ยินได้อย่างไร

กรอกข้อมูลเพื่อรับคำปรึกษาสุขภาพในช่องหูจากผู้เชี่ยวชาญ

โปรดระบุชื่อ และนามสกุล ของท่านเอง

กรุณากรอกชื่อ ของท่าน
กรุณากรอกนามสกุล ของท่าน
ท่านต้องการให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับถึง
กรุณากรอกข้อมูล
กรุณากรอกเบอร์โทรศัพท์ 10 หลัก
กรุณากรอกเบอร์โทรศัพท์ 10 หลัก
กรุณากรอกข้อมูล
ขอรายละเอียดเพิ่มเติม
Field is required!

หรือหากท่านต้องสอบถามเรื่อง ผลกระทบของ Covid-19 ต่อการได้ยิน เพิ่มเติมได้ที่

ติดต่อผ่าน LINE คลิก

ติดต่อผ่าน FACEBOOK คลิก

หรือโทร 02-279-3030 คลิก

เว็บไซต์ที่อ้างอิงข้อมูล

1. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7132500/
2. https://www.manchester.ac.uk/discover/news/hearing-deterioration-reported-by-discharged-covid-19-patients/
3. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7151386/#!po=75.0000
4. https://www.actaitalica.it/article/view/820/368

Back to top