https://analytics.google.com/analytics/web/?authuser=2#/a29744284p281425186/admin/streams/table/2727640087

Intimex ศูนย์ เครื่องช่วยฟัง หูหนวก หูตึง

ให้บริการทุกวัน เวลาทำการ : จันทร์ – ศุกร์ เวลา 8:30 – 16:30 | เสาร์ – อาทิตย์ เวลา 8:00 – 16:30

ติดต่อ line เครื่องช่วยฟัง intimexhearing
Play Video about เครื่องช่วยฟังผู้สูงอายุ

อายุมากขึ้น ไลฟ์สไตล์เปลี่ยนไป ถึงเวลาต้องเปลี่ยนเครื่องช่วยฟังแล้วหรือยัง?

HEARING AID
เมื่อก้าวผ่านช่วงต่างๆ ของชีวิต

ความต้องการและรูปแบบการใช้ชีวิตจะเปลี่ยนไป

     รวมถึงวิธีที่จัดการกับสุขภาพการได้ยินด้วย การสูงวัยอาจนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงในความสามารถในการได้ยินได้ หากคุณสังเกตว่าการฟังเสียงพูดสนทนาเริ่มลำบากขึ้น หรือคุณรู้สึกเหนื่อยล้าเมื่อต้องตั้งใจติดตามฟังการสนทนาในกลุ่มหลายคน อาจถึงเวลาที่จะต้องพิจารณาเปลี่ยนเครื่องช่วยฟังของคุณ

     เครื่องช่วยฟังที่คุณใช้อยู่อาจไม่สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้อย่างเพียงพอ ยิ่งไปกว่านั้น หากไลฟ์สไตล์ของคุณมีการเปลี่ยนแปลง หรือคุณพบว่าตัวเองอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ต้องฟังการสนทนาที่หลากหลาย เครื่องช่วยฟังเทคโนโลยีใหม่พร้อมคุณสมบัติขั้นสูง เช่น การตัดเสียงรบกวน ไมโครโฟนแบบกำหนดทิศทาง และการเชื่อมต่อไร้สาย อาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อประสบการณ์การได้ยินของคุณ โปรดทราบว่าเทคโนโลยีเครื่องช่วยฟังล่าสุด สามารถปรับปรุงคุณภาพชีวิตของคุณได้อย่างมาก ทำให้มั่นใจได้ว่าคุณจะไม่พลาดเสียงที่สำคัญที่สุดสำหรับคุณ

 

ปัจจัยใดบ้างที่ทำให้คุณต้องเปลี่ยนเครื่องช่วยฟัง

ผู้สูงอายุไม่ได้ยินเครื่องช่วยฟัง

 

     ผู้สูงอายุ เมื่อเริ่มมีอายุมากขึ้นก็ยิ่งมีอาการหูตึงหรือหูไม่ได้ยินมากขึ้น ซึ่งเกิดจากการเสื่อมของอวัยวะที่ทำหน้าที่ในการรับเสียงที่อยู่ในช่องหู โดยในช่วงแรกอาการสูญเสียการได้ยินอาจเป็นเพียงระดับเล็กน้อย แต่เมื่อตัวเลขของอายุเพิ่มมากขึ้น ระดับการได้ยินก็อาจเปลี่ยนแปลงไปเป็นระดับที่รุนแรงขึ้น การได้ยินที่ลดลงในความถี่สูง ความยากลำบากในการทำความเข้าใจคำพูดในสภาพแวดล้อมที่มีเสียงดัง เป็นลักษณะเฉพาะของการสูญเสียการได้ยินที่เกิดจากอายุ

 

    นอกจากนี้ ความรุนแรงของการสูญเสียการได้ยินยังเชื่อมโยงกับความสามารถในการเข้าใจคำพูดที่ลดลง และความพยายามในการฟังที่เพิ่มขึ้นในผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินตามวัย เครื่องช่วยฟังเครื่องเก่าที่ใช้อยู่ อาจมีกำลังขยายไม่เพียงพอที่จะรองรับกับการสูญเสียการได้ยินที่เพิ่มขึ้น การอัพเกรดเครื่องช่วยฟังให้มีกำลังขยายที่เหมาะสม จะปรับปรุงความเข้าใจคำพูดและทักษะการสื่อสารให้กับคุณ

    เครื่องช่วยฟัง ก็เป็นเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ชนิดหนึ่ง เมื่อใช้งานได้ประมาณ 3 ปีถึง 5 ปี ย่อมสึกหรอตามอายุการใช้งาน ทำให้เครื่องทำงานได้ไม่เต็มที่ หากคุณรู้สึกว่าเครื่องช่วยฟังที่คุณใช้งานอยู่นั้นฟังเสียงได้ไม่ชัดเจน ฟังเข้าใจคำพูดได้ลำบากขึ้น ได้ยินเสียงรบกวน เช่น เสียงหวีด เสียงลม เพิ่มมากขึ้น หรืออาจมีส่วนของอุปกรณ์ที่แตกหัก ชำรุด ปุ่มกดไม่สามารถกดได้ ควรพิจารณาเปลี่ยนเครื่องช่วยฟังใหม่ เพื่อให้ตอบโจทย์การใช้งานของคุณ

เครื่องช่วยฟังผู้สูงอายุไม่ได้ยิน

    เป็นความจริงที่ชีวิตของเรามีจุดเปลี่ยนอยู่เสมอ เมื่อสูงอายุขึ้น ผู้ใช้เครื่องช่วยฟังบางท่านมีรูปแบบการดำเนินชีวิตเปลี่ยนแปลงไป เช่น อาจเริ่มออกไปท่องเที่ยวหรือทำกิจกรรมทางสังคมมากขึ้น จากการที่สภาพแวดล้อมของบ้านและสถานการณ์นอกบ้านแตกต่างกัน หากเครื่องช่วยฟังรุ่นเก่าของคุณตัดเสียงรบกวนจากภายนอกได้ไม่ดีพอ อาจเป็นสาเหตุที่ทำให้บทสนทนาระหว่างคุณและผู้อื่นไม่ราบรื่นได้ สภาพแวดล้อมที่ได้ยินเสียงเปลี่ยนแปลงไป ฟังก์ชันที่อยู่ในเครื่องช่วยฟังรุ่นเก่าที่คุณใช้อยู่ จึงอาจจะไม่ตอบโจทย์กับไลฟ์สไตล์ใหม่ของคุณ พิจารณาอัปเกรดเครื่องช่วยฟังให้เหมาะกับความต้องการด้านการได้ยินและไลฟ์สไตล์ของคุณ

เลือกเครื่องช่วยฟังใหม่ให้ตอบโจทย์กับไลฟ์สไตล์ของคุณให้มากขึ้น

      ารสูญเสียการได้ยินที่เกี่ยวข้องกับอายุยังอาจนำไปสู่การใช้สมาธิในการฟังมากขึ้น เพิ่มความเหนื่อยล้าในระหว่างการฟังมากขึ้น ซึ่งอาจส่งผลต่อประสบการณ์การฟังโดยรวม แม้เครื่องช่วยฟังจะมีข้อจำกัดในบางสภาพแวดล้อม แต่เครื่องช่วยฟังยังคงเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการจัดการกับการสูญเสียการได้ยินที่เกิดจากอายุ และปรับปรุงการรับรู้คำพูดในสภาพแวดล้อมที่เงียบได้อย่างมาก ตอบสนองความต้องการของผู้ที่สูญเสียการได้ยินจากอายุได้ดีขึ้น

    ยิ่งการสูญเสียการได้ยินที่เกิดจากอายุมีความรุนแรงมากขึ้นเท่าใด ความท้าทายที่อาจเผชิญในการสื่อสารแต่ละวันก็จะยิ่งมากขึ้นเท่านั้น การจัดการกับความรุนแรงของการสูญเสียการได้ยินที่เกิดจากอายุ ด้วยการใส่เครื่องช่วยฟังสม่ำเสมอ และการประเมินความสามารถทางการได้ยินเป็นประจำ มีความสำคัญอย่างยิ่งในการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ที่มีปัญหาการสูญเสียการได้ยินที่เกิดจากอายุ

เครื่องช่วยฟังผู้สูงอาย

ประสบการณ์การได้ยินที่ดีขึ้น คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

        ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่ทันสมัย ทำให้เครื่องช่วยฟังรุ่นใหม่ มีฟังก์ชันที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของผู้ที่มีการสูญเสียการได้ยินตามอายุในปัจจุบันมากขึ้น หากคุณกำลังประสบปัญหาเกี่ยวกับเครื่องช่วยฟังที่ใช้งานอยู่ ผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องช่วยฟังของ ศูนย์บริการ เครื่องช่วยฟัง อินทิเม็กซ์ ให้บริการประเมินว่าเครื่องช่วยฟังของคุณยังรองรับตามความต้องการของคุณอยู่หรือไม่ รองรับไลฟ์สไตล์ที่เปลี่ยนไปของคุณได้หรือไม่ หรืออธิบายเกี่ยวกับเทคโนโลยี่ใหม่ของเครื่องช่วยฟัง เพื่อให้คุณมีการได้ยินที่ดีขึ้น ตอบโจทย์กับการดำเนินชีวิตของคุณมากขึ้น

ผู้เชียวชาญด้านเครื่องช่วยฟัง อินทิเม็กซ์

เครื่องช่วยฟังที่มีคุณภาพ คือการลงทุน 

ผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องช่วยฟังของ ศูนย์บริการ เครื่องช่วยฟัง อินทิเม็กซ์
จะให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถาม เพื่อให้มั่นใจว่า คุณจะได้รับประโยชน์สูงสุด คุ้มค่ากับการลงทุนของคุณ

ลงทะเบียน

Check Icon

ติดต่อ ผ่านระบบ Social และ โทรศัพท์

ผลิตภัณฑ์แนะนำเครื่องช่วยฟัง

แท็กยอดนิยม

บทความที่แนะนำ