https://analytics.google.com/analytics/web/?authuser=2#/a29744284p281425186/admin/streams/table/2727640087

Intimex ศูนย์ เครื่องช่วยฟัง หูหนวก หูตึง

ให้บริการทุกวัน เวลาทำการ : จันทร์ – ศุกร์ เวลา 8:30 – 16:30 | เสาร์ – อาทิตย์ เวลา 8:00 – 16:30

ติดต่อ line เครื่องช่วยฟัง intimexhearing

หน้ากากอนามัย…อุปสรรคของผู้ใส่เครื่องช่วยฟัง

    ผู้ที่ใส่เครื่องช่วยฟังเป็นผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ทุกคนได้พยายามเรียนรู้ในการใช้การฟังประกอบกับการอ่านริมฝีปาก และการสังเกตการแสดงออกทางสีหน้าของคู่สนทนาเพื่อช่วยให้เข้าใจ มั่นใจการสนทนามากขึ้น แต่เมื่อโควิด-19 มาถึง อุปสรรคใหม่ได้เข้ามาท้าทาย นั่นคือ หน้ากากอนามัย 

    หน้ากากอนามัยทำให้ผู้ที่ใส่เครื่องช่วยฟังเข้าใจคำพูดได้ยาก ในช่วงที่มีการระบาดของโควิด-19 ที่ทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัย และเว้นระยะห่างทางสังคม การสื่อสารจึงทำได้ยากสำหรับผู้ที่ใส่เครื่องช่วยฟัง ด้วยเหตุผลหลายประการ

1. หน้ากากอนามัยลดความดังของเสียง

     หน้ากากอนามัยเป็นเหมือนตัวกรองเสียงพูด โดยลดความถี่สูงที่ผู้สวมใส่พูดได้มากถึง 12 เดซิเบล ขึ้นอยู่กับประเภทของหน้ากากอนามัย  ผลการศึกษา*พบว่าเสียงพูดมีคุณภาพลดลง และการขาดการอ่านริมฝีปากประกอบ ทำให้ผู้ที่ใส่เครื่องช่วยฟังเข้าใจคำพูดได้ยากลำบากขึ้น

     เช่นเดียวกับหลายคนที่มีการสูญเสียการได้ยิน การได้เห็นการแสดงออกทางสีหน้าช่วยให้รับรู้ถึงอารมณ์ของผู้พูด  แต่เมื่อใช้หน้ากากอนามัย ทำให้การรับรู้นี้ขาดหายไป 

2. การเว้นระยะห่างเพิ่มปัญหาในการฟัง

      นอกจากการสวมหน้ากากอนามัยแล้ว การเว้นระยะห่างทำให้ได้ยินยากขึ้น เนื่องจากเครื่องช่วยฟังจะทำงานได้ดีที่สุดเมื่ออยู่ห่างจากผู้พูดไม่เกิน 1 เมตร

เคล็ดลับในการสื่อสารกับผู้ที่สวมหน้ากากอนามัย

ใช้แอพพลิเคชันแปลงคำพูดเป็นข้อความ

1. ใช้แอพพลิเคชันแปลงคำพูดเป็นข้อความ

คุณควรมีแอพพลิเคชันแปลงคำพูดเป็นข้อความไว้ในโทรศัพท์มือถือของคุณ เพื่อให้คู่สนทนาพูดผ่านแอพพลิเคชัน ซึ่งจะแปลงเสียงเป็นข้อความ ช่วยให้คุณเข้าใจคำพูดของคู่สนทนาในสภาพแวดล้อมการฟังที่ยากลำบากได้

ใช้กระดาษกับปากกา

2. ใช้กระดาษกับปากกา

เตรียมกระดาษและปากกาไว้เสมอ เพราะอาจมีประโยชน์กับคุณ เช่น หากคุณกำลังไปซื้อยาที่ร้านขายยา ให้เขียนระบุชื่อของคุณ ยาที่คุณต้องการ และระบุว่าคุณมีปัญหาในการได้ยิน เพื่อให้ผู้ขายเข้าใจและตระหนักถึงวิธีในการพูดสื่อสารกับคุณ

 
ใช้โทรศัพท์ของคุณเป็นสมุดบันทึก

3. ใช้โทรศัพท์ของคุณเป็นสมุดบันทึก

ใช้แอพพลิเคชันโน้ต หรือที่คล้ายกันในโทรศัพท์ของคุณ เพื่อพิมพ์สิ่งที่คุณต้องการจะพูด และแสดงให้คู่สนทนาดู ปรับเพิ่มขนาดตัวอักษรเพื่อให้สามารถอ่านได้ง่ายขึ้นจากระยะไกลกรณีที่คุณต้องเว้นระยะห่าง

ระวังเครื่องช่วยฟังหล่นหาย

4.  ระวังเครื่องช่วยฟังหล่นหาย

มีโอกาสที่เครื่องช่วยฟังของคุณจะตกหล่น หรือสูญหายขณะสวมหรือถอดหน้ากากอนามัย ให้คุณเรียนรู้วิธีถอดหน้ากากอนามัย   โดยที่ไม่กระทบกับเครื่องช่วยฟังของคุณ และฝึกทำอย่างสม่ำเสมอ

ติดต่อเราเพื่อปรึกษาเกี่ยวกับสถานการณ์การได้ยินของคุณ เครื่องช่วยฟังเทคโนโลยีใดที่เหมาะกับคุณ การดูแลการได้ยิน และซ่อมเครื่องช่วยฟัง ได้ที่ 02-279-3030 หรือ LINE ID @intimex .

เว็บไซต์ที่อ้างอิงข้อมูล

บทความที่แนะนำ