https://analytics.google.com/analytics/web/?authuser=2#/a29744284p281425186/admin/streams/table/2727640087

Intimex ศูนย์ เครื่องช่วยฟัง หูหนวก หูตึง

ให้บริการทุกวัน เวลาทำการ : จันทร์ – ศุกร์ เวลา 8:30 – 16:30 | เสาร์ – อาทิตย์ เวลา 8:00 – 16:30

HASHTAG :

เมื่อเหงื่อเป็นศัตรูอันดับ 1 ของเครื่องช่วยฟัง

ในการดูแล เครื่องช่วยฟัง

    มีปัจจัยหลายประการที่อาจส่งผลต่อประสิทธิภาพและอายุการใช้งานของอุปกรณ์ของคุณ ปัจจัยหนึ่งที่มักสร้างความเสียหายอย่างเงียบๆ โดยไม่มีใครสังเกตคือเหงื่อ สำหรับเครื่องช่วยฟังของคุณแล้ว “เหงื่อ” ไม่ใช่แค่ “น้ำ”เท่านั้น แต่เหงื่อประกอบด้วยเกลือ โปรตีน และน้ำมันที่สามารถกัดกร่อนชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่มีความละเอียดอ่อน ลดคุณภาพเสียง และแม้กระทั่งอาจทำให้การรับประกันคุณภาพเครื่องช่วยฟังของคุณเป็นโมฆะได้ บทความนี้จะให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความเสียหายกับเครื่องช่วยฟังที่เกิดจากเหงื่อ และวิธีการปกป้องการลงทุนของคุณที่นำไปปฏิบัติได้

อย่าปล่อยให้การลงทุนในเครื่องช่วยฟังของคุณ เสียหายจากภัยเงียบจากเหงื่อ

     เหงื่อสร้างความเสียหายรุนแรงต่อส่วนประกอบภายในของเครื่องช่วยฟัง สามารถกัดกร่อนชิ้นส่วนโลหะของเครื่องช่วยฟัง เช่น หน้าสัมผัสแบตเตอรี่ ไมโครโฟน ลำโพง และไมโครชิปได้ การทำความเข้าใจความเสี่ยงเหล่านี้ ช่วยให้คุณป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับเครื่องช่วยฟังของคุณได้

ไมโครโฟน - เหงื่อเข้าไปสะสมอุดตันส่วนไมโครโฟนรับเสียงเครื่องช่วยฟัง ส่งผลต่อคุณภาพเสียงที่คุณได้ยิน

         ไมโครโฟนเป็นส่วนประกอบที่ละเอียดอ่อนที่สุดชิ้นหนึ่งของเครื่องช่วยฟังของคุณ ซึ่งออกแบบมาเพื่อรับคลื่นเสียงและแปลงเป็นสัญญาณไฟฟ้า เมื่อเหงื่อเข้าไปสะสมบริเวณช่องทางเข้าของไมโครโฟน อาจทำให้เกิดการอุดตัน เป็นอุปสรรคต่อการทำงานของไมโครโฟนในการรับเสียง ความแม่นยำลดลง เมื่อความชื้นสะสมมากขึ้น อาจทำให้ไมโครโฟนได้รับความเสียหายถาวร

ไมโครโฟน - เหงื่อเข้าไปสะสมอุดตันส่วนไมโครโฟนรับเสียง เครื่องช่วยฟัง
ลำโพง - เหงื่อทำให้ลำโพงทำงานผิดเพี้ยน ส่งผลให้เสียงที่ได้ยินไม่ชัดเจน

ลำโพง - เหงื่อทำให้ลำโพงทำงานผิดเพี้ยน ส่งผลให้เสียงที่ได้ยินไม่ชัดเจน

         ลำโพง มีหน้าที่แปลงสัญญาณไฟฟ้ากลับเป็นคลื่นเสียงที่คุณได้ยิน ความชื้นสามารถแทรกซึมเข้าไปตามชั้นไดอะแฟรมที่ละเอียดอ่อนของตัวลำโพง ทำให้สูญเสียรูปร่างหรือความยืดหยุ่น ทำให้เสียงที่ผลิตออกมาจากเครื่องไม่ชัดเจน หรือเสียงเพี้ยน ส่งผลให้ประสิทธิภาพโดยรวมของเครื่องช่วยฟังของคุณลดลง ในกรณีที่ความชื้นสะสมเป็นเวลานาน หรือปริมาณมาก อาจทำให้ลำโพงได้รับความเสียหายถาวร เครื่องช่วยฟังของคุณจะใช้งานไม่ได้

ไมโครชิป - เหงื่อที่สะสมมากเกินไป สามารถกัดกร่อนแผงวงจรไมโครชิปภายใน ส่งผลให้เครื่องช่วยฟังทำงานผิดปกติได้

         เครื่องช่วยฟังสมัยใหม่มีไมโครชิปที่ซับซ้อนซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่สุดของเครื่องช่วยฟัง ทำหน้าที่ควบคุมฟังก์ชันต่างๆ ของเครื่องช่วยฟัง ตั้งแต่การควบคุมปรับระดับเสียงตามสภาพแวดล้อมอย่างอัตโนมัติ ไปจนถึงการลดเสียงรบกวนรอบข้าง ความชื้นที่มากเกินไปจากเหงื่อ จะสะสมให้เกิดคราบสนิมกัดกร่อนแผงวงจรไมโครชิปรบกวนเส้นทางเดินของระบบไฟฟ้า ทำให้การทำงานผิดปกติ หากการกัดกร่อนที่เกิดจากความชื้นรุนแรงมาก อาจสร้างความเสียหายให้กับไมโครชิปอย่างถาวร

ไมโครชิป - เหงื่อที่สะสมมากเกินไป สามารถกัดกร่อนแผงวงจรไมโครชิปภายใน ส่งผลให้เครื่อ

วิธีปกป้องเครื่องช่วยฟังของคุณจากความเสียหายที่มากับเหงื่อ

สารดูดความชื้น เครื่องช่วยฟัง

เก็บเครื่องช่วยฟังไว้ในกล่องพร้อมกับสารดูดความชื้น Dry Bag

         สารดูดความชื้น Dry Bag ทำหน้าที่ดูดความชื้นที่สะสมอยู่ในเครื่องช่วยฟัง ออกมาเก็บไว้ที่ตัวของมัน เมื่อคุณเก็บเครื่องช่วยฟังไว้ในกล่องที่มีซองดูดความชื้นไว้ข้ามคืน ซองดูดความชื้นจะดึงความชื้นที่สะสมออกมาจากส่วนประกอบที่ละเอียดอ่อนของเครื่องช่วยฟัง เช่น ไมโครโฟน ลำโพง และไมโครชิปภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งไม่เพียงแต่รักษาคุณภาพเสียงเท่านั้น แต่ยังช่วยยืดอายุการใช้งานโดยรวมของเครื่องช่วยฟังอีกด้วย

อย่าให้เหงื่อสัมผัสโดยตรงกับเครื่องช่วยฟัง

         การออกกำลังกายหรือการเล่นกีฬากลางแจ้งอาจทำให้มีเหงื่อออกมาก ซึ่งเป็นอันตรายต่อเครื่องช่วยฟังของคุณ ให้ใช้ผ้ารองซับเหงื่อบริเวณรอบศีรษะหรือบริเวณใบหู จะช่วยดูดซับเหงื่อก่อนที่จะไปถึงเครื่องช่วยฟัง ช่วยป้องกันเหงื่อไม่ให้ไหลไปอุดตันไมโครโฟนหรือกัดกร่อนไมโครชิปภายในตัวเครื่องได้

การทำความสะอาดเครื่องช่วยฟังเป็นประจำ

         การบำรุงรักษาเครื่องช่วยฟังอย่างสม่ำเสมอ เป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้เครื่องช่วยฟังของคุณมีอายุการใช้งานได้นาน เช็ดเครื่องช่วยฟังของคุณด้วยผ้าแห้งที่ไม่มีขุยทุกวัน จะสามารถขจัดความชื้นบนพื้นผิวของตัวเครื่อง และป้องกันเหงื่อไม่ให้ซึมเข้าไปในส่วนประกอบภายในได้ ใช้แปรงปัดเบาๆ บริเวณไมโครโฟนและลำโพง

เก็บเครื่องช่วยฟังไว้ในที่แห้ง

         เมื่อไม่ได้ใช้งาน ให้เก็บเครื่องช่วยฟังไว้ในที่แห้ง ความชื้นต่ำ เช่น ลิ้นชักในห้องปรับอากาศ เพื่อลดความเสี่ยงที่เกิดจากความชื้น ไม่วางเครื่องช่วยฟังในบริเวณที่ร้อนหรือชื้น เช่น ห้องน้ำหรือห้องครัว เนื่องจากความชื้นในอากาศอาจควบแน่นบนอุปกรณ์กลายเป็นน้ำ ทำให้เกิดความเสียหายได้

ผลิตภัณฑ์เก็บรักษาเครื่องช่วยฟัง3

สำหรับท่านที่ใช้เครื่องช่วยฟังทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ

ติดต่อขอรับสิทธิ เข้ารับบริการ  3 รายการ  มูลค่า  350 บาท ได้ ฟรี ประกอบด้วย

  1. เช็คล้างทำความสะอาดเครื่องช่วยฟังชุดใหญ่
  2. อบฆ่าเชื้อเครื่องช่วยฟัง ด้วยแสงยูวี เพื่อสุขอนามัยของช่องหู
  3. ล้างพิมห์หูให้ปลอดเชื้อ ด้วยคลื่นความถี่สูง

เฉพาะวันนี้ ถึงวันที่ 26 ธันวาคม 2566

จำกัดเพียง 50 ท่านเท่านั้น

1 ท่าน สามารถรับบริการได้สูงสุด 2 เครื่อง

ท่านที่ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ หรือติดต่อนัดหมายทาง line @intimex 

พิเศษ…รับคูปองสมนาคุณแทนเงินสดมูลค่า 350 บาท สำหรับการล้างเครื่องชุดใหญ่ในครั้งต่อไปเพิ่ม 1 ใบ และคูปองส่วนลดอีกมากมาย เมื่อเข้ามารับบริการ

นัดหมายนำเครื่องช่วยฟังเข้ามารับบริการเช็ค

นัดหมายนำเครื่องช่วยฟังเข้ามารับบริการเช็ค

โทรนัดหมายวันและเวลาล่วงหน้าที่หมายเลข
02-2793030

นัดหมายทาง LINE ที่ LINE ID : @intimex

โดยแจ้งรหัสข้อความ “นัดล้างเครื่องฟรี” กับเจ้าหน้าที่

line ศูนย์บริการเครื่องช่วยฟัง
เพิ่มเราเป็น “เพื่อน” ใน LINE Add QR code

ลงทะเบียน

Check Icon

ติดต่อ ผ่านระบบ Social และ โทรศัพท์