https://analytics.google.com/analytics/web/?authuser=2#/a29744284p281425186/admin/streams/table/2727640087

Intimex ศูนย์ เครื่องช่วยฟัง หูหนวก หูตึง

ให้บริการทุกวัน เวลาทำการ : จันทร์ – ศุกร์ เวลา 8:30 – 16:30 | เสาร์ – อาทิตย์ เวลา 8:00 – 16:30

ติดต่อ line เครื่องช่วยฟัง intimexhearing

ต้องปรับตัวเข้ากับการทำกิจกรรมทางสังคมอย่างไร หากหูไม่ได้ยิน

อาการหูไม่ได้ยินอาจทำให้เกิดปัญหากับการดำเนินชีวิตบางส่วน

      โดยเฉพาะในการเข้าสังคม อย่างไรก็ตาม ด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบางอย่าง และการมองโลกในมุมมองที่เป็นบวก จะช่วยให้ผู้ประสบปัญหาทางการได้ยิน สามารถก้าวข้ามผ่านสถานการณ์ต่าง ๆ และสามารถทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมั่นใจ มาดูกันว่าหากคุณเป็นผู้มีอาการหูไม่ได้ยินไม่ว่าจะระดับเล็กน้อยหรือรุนแรง ต้องมีการปรับตัวอย่างไรบ้างเพื่อจะเข้าร่วมการทำกิจกรรมทางสังคมกับผู้อื่นได้อย่างมั่นใจ

5 ข้อที่จะช่วยให้ผู้ป่วยที่มีอาการหูไม่ได้ยินทำกิจกรรมทางสังคมได้ง่ายมากขึ้น

บอกให้ผู้อื่นทราบถึงอาการหูไม่ได้ยินของคุณ

       ข้อสำคัญที่สุดที่จะทำให้การทำกิจกรรมทางสังคมร่วมกับผู้อื่นของคุณเป็นไปได้อย่างราบรื่น คือ การที่ต้องแจ้งให้พวกเขาทราบถึงปัญหาในการได้ยินของคุณ ไม่ว่าคนคนนั้นจะเป็นเพื่อน ครอบครัว เพื่อนร่วมงาน หรือใครก็ตามที่คุณต้องมีปฏิสัมพันธ์ด้วย เพื่อที่พวกเขาจะได้ช่วยคุณ ด้วยการสร้างสภาพแวดล้อมที่ทำให้การสื่อสารกับคุณมีประสิทธิภาพมากที่สุด เช่น การเพิ่มระดับเสียงในการพูดคุย การเปลี่ยนสไตล์การพูดให้ช้าลงหรือชัดเจนมากขึ้น เป็นต้น

เลือกอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม

       สำหรับการเข้าร่วมงานหรือกิจกรรมทางสังคมต่าง ๆ ให้เลือกงานหรือกิจกรรมที่มีสภาพแวดล้อมเหมาะสมกับอาการหูไม่ได้ยินของคุณ เช่น เลือกเข้าร่วมงานหรือกิจกรรมที่ค่อนข้างเงียบสงบ มีเสียงรอบข้างที่ไม่ดังมากจนกระทบต่อการฟังเสียงคู่สนทนาของคุณ เป็นต้น

สนทนากับผู้อื่นอย่างมั่นใจ

       ในการพูดคุยกับผู้อื่น คุณต้องพูดคุยด้วยความมั่นใจและเป็นผู้ควบคุมบทสนทนานั้น ๆ ให้เป็นไปตามความต้องการที่คุณอยากจะสื่อสารกับผู้อื่น เริ่มตั้งแต่การบอกให้ผู้อื่นรับรู้ในกรณีที่คุณไม่เข้าใจในสิ่งที่พวกเขากำลังพูดอยู่ และอาจขอร้องอย่างสุภาพให้พวกเขาพูดสิ่งนั้นอีกครั้ง รวมไปถึงการพูดทวนในสิ่งที่คุณเข้าใจเพื่อทำการตรวจสอบซ้ำอีกครั้งว่าคุณเข้าใจสิ่งที่ผู้พูดต้องการจะสื่ออย่างถูกต้อง ให้เชื่อว่าผู้คนที่รักและอยู่รอบตัวคุณต่างเข้าใจในปัญหาการได้ยินของคุณ และพวกเขาพร้อมช่วยเหลือคุณเสมอ

สังเกตภาษากายของผู้พูดจะช่วยทำให้การสนทนาไหลลื่นมากขึ้น

       หากการพูดสื่อสารทำได้ลำบาก การใช้ภาพและภาษากายเข้าช่วยจึงเป็นสิ่งที่จำเป็น เพราะสองสิ่งนี้จะช่วยให้คุณรับรู้ความรู้สึกที่คู่สนทนาของคุณต้องการจะสื่อได้มากขึ้น โดยเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณต้องพูดคุยกับผู้อื่นนอกจากจะต้องพยายามฟังเสียงแล้ว ลองให้ความสำคัญกับการแสดงสีหน้า ท่าทาง และลักษณะอื่น ๆ ทางกายที่ไม่ใช่คำพูดควบคู่ไปด้วย และเช่นเดียวกันเมื่อคุณต้องการสื่อสารสิ่งใดกับคู่สนทนา อย่าลืมที่จะใช้ท่าทางและภาษากายของคุณให้เป็นประโยชน์ด้วยเช่นกัน

ใช้เทคโนโลยีที่เป็นเครื่องช่วยเหลือในการฟัง

       ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในโลกปัจจุบัน ก่อให้เกิดนวัตกรรมใหม่ ๆ มากมายที่จะเป็นตัวช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพในการได้ยินของคุณ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องช่วยฟัง ประสาทหูเทียม และอื่น ๆ ที่ช่วยให้การฟังบทสนทนาของคุณในการเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมชัดเจนยิ่งขึ้น โดยคุณต้องพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือช่วยเหลือเหล่านี้ให้เหมาะสมกับระดับอาการหูไม่ได้ยินของคุณ

ให้ผู้เชี่ยวชาญจาก Intimex เป็นผู้ช่วยในการเลือกซื้อเครื่องช่วยฟังที่เหมาะสำหรับคุณ

       ศูนย์บริการ เครื่องช่วยฟัง อินทิเม็กซ์ เป็นศูนย์เฉพาะทางการได้ยิน เป้าหมายสูงสุดของเรา คือ การมอบผลิตภัณฑ์ให้แก่ผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินตั้งแต่ระดับน้อย (Mild) ถึงระดับรุนแรงมาก (Profound) ในทุกช่วงชีวิตตั้งแต่วัยเด็กเล็ก วัยเรียน วัยทำงาน จนถึงวัยสูงอายุ เพื่อมุ่งสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดี และเป็นส่วนหนึ่งของสังคมอย่างเท่าเทียม โดยเรามีทีมผู้เชี่ยวชาญที่คอยช่วยเหลือคุณตั้งแต่ขั้นตอนการทดสอบการได้ยิน ตลอดจนการช่วยคุณเลือกเครื่องช่วยฟังคุณภาพสูงที่ได้รับการเลือกตามไลฟสไตล์ของผู้ใช้แต่ละท่านอย่างพิถีพิถัน เพื่อให้คุณได้มีการได้ยินที่ดีและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไป

เปิดประสบการณ์ “ได้ยินดี ชีวิตดี” ได้ที่ศูนย์บริการเครื่องช่วยฟังอินทิเม็กซ์

ลงทะเบียนนัดหมายเยี่ยมชมการให้บริการของศูนย์อินทิเม็กซ์

ลงทะเบียน

Check Icon

ติดต่อ ผ่านระบบ Social และ โทรศัพท์

ผลิตภัณฑ์แนะนำเครื่องช่วยฟัง

แท็กยอดนิยม

บทความที่แนะนำ