https://analytics.google.com/analytics/web/?authuser=2#/a29744284p281425186/admin/streams/table/2727640087

Intimex ศูนย์ เครื่องช่วยฟัง หูหนวก หูตึง

ให้บริการทุกวัน เวลาทำการ : จันทร์ – ศุกร์ เวลา 8:30 – 16:30 | เสาร์ – อาทิตย์ เวลา 8:00 – 16:30

ติดต่อ line เครื่องช่วยฟัง intimexhearing
bg_ใครบ้างที่สามารถช่วยคุณได้เมื่อเกิดอาการหูไม่ได้ยิน_

ใครบ้างที่สามารถช่วยคุณได้เมื่อเกิดอาการหูไม่ได้ยิน

หากคุณหรือสมาชิกในครอบครัวของคุณกำลังประสบปัญหาหรือมีความกังวลเกี่ยวกับอาการหูไม่ได้ยิน หูอื้อ หูตึง หรือหูหนวก

    ควรที่จะรีบปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพโดยเร็วเพื่อรับการรักษาอาการเหล่านี้อย่างเหมาะสม มีผู้เชี่ยวชาญมากมายที่สามารถให้คำปรึกษาและรักษาอาการหูไม่ได้ยินเหล่านี้ของคุณหรือคนที่คุณรักได้ ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขา เหล่านี้มีความชำนาญเฉพาะทางที่แตกต่างกันออกไป และมีความสำคัญในการรักษาอาการทางการได้ยินของคุณ

.ใครบ้างที่สามารช่วยคุณได้ยินเสียง อาหารหูไม่ได้ยิน แนะนำใส่เครื่องช่วยฟัง

ผู้เชี่ยวชาญด้านการได้ยินมีใครบ้าง?

ใครบ้างที่สามารช่วยคุณได้ยินเสียง อาหารหูไม่ได้ยิน แพทย์ด้านโสต ศอ นาสิกวิทยา.jpg
ใครบ้างที่สามารช่วยคุณได้ยินเสียง อาหารหูไม่ได้ยิน นักแก้ไขการได้ยิน

   นักแก้ไขการได้ยิน คือ ผู้ที่จบการศึกษาเฉพาะทางเพื่อให้สามารถวินิจฉัย วิเคราะห์ผลการตรวจร่วมกับอาการที่เกิดขึ้นไปจนถึงผลกระทบที่เกิดจากความผิดปกติของระบบการได้ยิน รวมถึงการฟื้นฟูสมรรถภาพการได้ยินและความผิดปกติอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการได้ยินของผู้ป่วย และสามารถจำแนกประเภทและระดับของการสูญเสียการได้ยิน

ศูนย์บริการ เครื่องช่วยฟัง อินทิเม็กซ์ ด้านหน้า มีที่จอดรถ

หากคุณมีปัญหาการได้ยิน
และต้องการปรับปรุงคุณภาพการได้ยินของคุณ
พบผู้เชี่ยวชาญด้านการได้ยินและเครื่องช่วยฟัง (Hearing Coach)

ลงทะเบียน

Check Icon

ติดต่อ ผ่านระบบ Social และ โทรศัพท์