ศูนย์บริการ เครื่องช่วยฟัง อินทิเม็กซ์

เครื่องช่วยฟัง คืออะไร เหมาะกับการได้ยินแบบไหน

เครื่องช่วยฟัง ที่ดีควรเป็นระบบดิจิตอลที่ไม่ใช่แค่ขยายเสียงทุกเสียงให้ดังขึ้น เครื่องช่วยฟังจึงขยายระดับการได้ยินที่บกพร่องเพื่อให้เหมาะสมกับชีวิตประจำวัน

Read More