ร่วมอวยพร และส่งมอบความสุขไปกับศูนย์บริการเครื่องช่วยฟังอินทิเม็กซ์

อยากให้ปี 2020 ศูนย์บริการเครื่องช่วยฟังอินทิเม็กซ์ เราพัฒนา/ปรับปรุง/เพิ่มเติมอะไร เรายินดีรับฟังความคิดเห็นและคำติชมของท่าน เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการให้ดียิ่งขึ้น ให้ท่านมีความสุขกับการได้ยินตลอดทั้งปี 2020 นี้.

Read More

บริการ Intimex Wellness

เฉพาะ 100 ท่านแรกเท่านั้น
แพคเกจบริการ Intimex Welless

มูลค่า 1,700 บาท จองนัดหมายรับบริการ พร้อมโอนชำระเงินล่วงหน้า

รับเงินคืนทั้งหมดทันที่ เมื่อเข้ารับบริการ

Read More

บริการ Intimex Wellness

เฉพาะ 100 ท่านแรกเท่านั้น
แพคเกจบริการ Intimex Welless

มูลค่า 1,700 บาท จองนัดหมายรับบริการ พร้อมโอนชำระเงินล่วงหน้า

รับเงินคืนทั้งหมดทันที่ เมื่อเข้ารับบริการ

Read More
Back to top