ใช้สิทธิประกันสังคมของท่านให้คุ้มค่าด้วยเครื่องช่วยฟังเทคโนโลยีสูง

ศูนย์บริการเครื่องช่วยฟังอินทิเม็กซ์ ขอเรียนสิทธิประกันสังคม เพื่อให้ท่านมีโอกาสเข้าถึงเครื่องช่วยฟังเทคโนโลยีสูงขึ้น รองรับความต้องการเฉพาะของท่าน

Read More

สารดูดความชื้น DRY – BAG

ศูนย์บริการเครื่องช่วยฟังอินทิเม็กซ์
ขอแนะนำ สารดูดความชื้นชนิดใหม่ DRY-BAG®
เพื่อการดูแลรักษาเครื่องช่วยฟังของคุณให้ปราศจากความชื้น

Read More

ส่งมอบการได้ยินถึงบ้าน

ส่งผ่านความเอื้ออาทรความรัก และปรารถนาดีของท่าน ไปยังผู้ที่ท่านรักและห่วงใย ตรงถึงบ้าน โรงพยาบาล โรงเรียนด้วยบริการ HEARING Delivery

Read More

เครื่องช่วยฟังคุณภาพสูง

หลายท่านเข้าใจว่าเครื่องช่วยฟังเป็นเพียงเครื่องขยายเสียงเท่านั้น จึงไปหาซื้อที่ไหนก็ได้ น่าจะเหมือนกันหมด และนั่นคือความเข้าใจที่ไม่ถูกต้อง และอาจทำให้หูตึง และมีปัญหาการได้ยินมากกว่าเดิม เครื่องช่วยฟัง อินทิเม็กช์ เครื่องช่วยฟังคุณภาพสูง

Read More
arrow