https://analytics.google.com/analytics/web/?authuser=2#/a29744284p281425186/admin/streams/table/2727640087

ศูนย์บริการ เครื่องช่วยฟัง อินทิเม็กซ์

ให้บริการทุกวัน เวลาทำการ : จันทร์ – ศุกร์ เวลา 8:30 – 16:30 | เสาร์ – อาทิตย์ เวลา 8:00 – 16:30

เส้นไหมอนามัย (Hygiene Threads)

เส้นไหมอนามัย-ทำความสะอาดเครื่องช่วยฟัง-hygiene-threads-ai

ศูนย์บริการเครื่องช่วยฟังอินทิเม็กซ์ขอแนะนำ

แบตเตอรี่เครื่องช่วยฟัง   

    รู้หรือไม่ว่าผู้ที่ใช้เครื่องช่วยฟังทุกท่าน มีส่วนช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยการใช้ แบตเตอรี่เครื่องช่วยฟัง หรือ ถ่านเครื่องช่วยฟัง ชนิดไร้สารปรอท (Mercury-Free Zinc Air)

     แบตเตอรี่เครื่องช่วยฟัง  Zinc Air แบบเดิม มีสารปรอทที่เป็นอันตรายต่อร่างกายและสภาพแวดล้อมอยู่ประมาณถึง 10%  ปัจจุบันความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการผลิตแบตเตอรี่ ทำให้สามารถ ผลิตถ่านเครื่องช่วยฟัง ให้เป็นถ่านชนิดไร้สารปรอทสำหรับทุกท่านได้ใช้อย่างปลอดภัยกับ เครื่องช่วยฟัง

    แบตเตอรี่เครื่องช่วยฟังหรือถ่านเครื่องช่วยฟัง แบบ Zinc Air ใช้ก๊าซออกซิเจนจากบรรยากาศภายนอก เข้าไปทำปฏิกิริยาเคมีกับโลหะสังกะสีและสารละลายที่บรรจุอยู่ภายในก้อนถ่าน ผ่านรูด้านที่ติดสติ๊กเกอร์ เมื่อผู้ใช้ดึงสติ๊กเกอร์ออก อ๊อกซิเจนในอากาศจะวิ่งเข้าไปทางรูนี้อย่างช้าๆ ผู้ใช้จึงจำเป็นต้องให้เวลาอ๊อกซิเจนเข้าไปทำปฏิกิริยาเคมี โดยถ่านเครื่องช่วยฟัง หงายด้านที่มีรูทางเข้าของอากาศ (ด้านที่ติดสติ๊กเกอร์) ทิ้งไว้ 2 นาที จึงนำถ่านไปใส่ในเครื่องช่วยฟัง

เส้นไหมอนามัย ทำความสะอาดเครื่องช่วยฟัง Hygiene Threads Ai 8l

เส้นไหมอนามัย

คำถาม-คำตอบ

1. ทำไมรู้สึกว่าแบตเตอรี่เครื่องช่วยฟังมีอายุการใช้งานสั้น?

 จากการเก็บสถิติของผู้ใช้เครื่องช่วยฟังส่วนใหญ่ที่พบว่าแบตเตอรี่เครื่องช่วยฟัง มีอายุการใช้งานสั้นนั้น พบว่าเนื่องมาจากปัจจัย ดังต่อไปนี้

 1. เมื่อใช้เครื่องช่วยฟังในสภาพแวดล้อมที่มีความชื้นสูง หรืออุณหภูมิสูงเมื่อใช้เครื่องช่วยฟังในสภาพแวดล้อมที่มีความชื้นสูง หรืออุณหภูมิ
 2. ลักษณะการใช้งานที่เปลี่ยนไป เช่น ระยะเวลาในการใส่เครื่องช่วยฟังแต่ละวันนาน ในแต่ละวันอยู่ในที่มีเสียงรบกวนเป็นระยะเวลานาน มีการต่อเชื่อมเครื่องช่วยฟังกับระบบไร้สาย เช่น รับโทรศัพท์ ฟังโทรทัศน์ เป็นเวลานาน
 3. เมื่อมีการใช้เครื่องช่วยฟังในบางโอกาสนานหลายสิบชั่วโมงต่อวัน เช่น ไปดูภาพยนตร์ ดูคอนเสิร์ตรอบดึก
 4. เมื่อเปลี่ยนเครื่องช่วยฟังเป็นรุ่นใหม่เครื่องช่วยฟังระบบดิจิตอล เครื่องช่วยฟังระบบดิจิตอลต้องการกำลังไฟมากกว่าเครื่องช่วยฟังแบบอานาล็อก
แบตเตอรี่เครื่องช่วยฟัง เครื่องช่วยฟัง ถ่านเครื่องช่วยฟัง มีอายุใช้งาน

2. สิ่งที่ทำให้อายุการใช้งานของแบตเตอรี่เครื่องช่วยฟังสั้นกว่าที่ควร

แบตเตอรี่เครื่องช่วยฟัง เครื่องช่วยฟัง ถ่านเครื่องช่วยฟัง การใช้งาน
 1. ลอกสติ๊กเกอร์ออก แล้วไม่ได้เช็ดคราบสติ๊กเกอร์ที่อาจติดอยู่บนผิว แบตเตอรี่เครื่องช่วยฟัง ทำให้คราบกาวปิดรูทางเข้าของอากาศ
 2. ไม่ควรทิ้งแบตเตอรี่เครื่องช่วยฟังค้างไว้ในเครื่อง ควรนำถ่านแบตเตอรี่เครื่องช่วยฟังออกมาจากรังถ่านเครื่องช่วยฟังทุกครั้งที่ไม่ใช้งาน เนื่องจากความชื้นที่สะสมไว้ในก้อนถ่านด้านในจะทำปฏิกริยาเคมีกับสารละลายในก้อนถ่านเครื่องช่วยฟัง ทำให้ก้อนถ่านแบตเตอรี่เครื่องช่วยฟังบวม และปล่อยสารละลายบางส่วนกลับออกมาทางรูที่อากาศ และไหลเข้าไปภายในวงจรเครื่องได้
 3. ลืมปิดเครื่องช่วยฟังเมื่อเลิกใช้
 4. เก็บแบตเตอรี่เครื่องช่วยฟังไว้ปะปนกับโลหะ
 5. เก็บแบตเตอรี่เครื่องช่วยฟังไว้ในที่ร้อน เช่น เก็บไว้ในรถที่ตากแดด 

3.ขนาดและชนิด แบตเตอรี่เครื่องช่วยฟังมีสัญลักษณ์แบ่งชนิดเหมือนกันทั่วโลก

    ผู้ที่ใส่เครื่องช่วยฟังบางท่านอาจยังไม่ทราบว่าแบตเตอรี่เครื่องช่วยฟังที่นำมาใช้ควรเป็นแบตเตอรี่เครื่องช่วยฟังเฉพาะโดยตรง ที่มีขนาดของแรงดันไฟฟ้า 1.4 โวลท์ ซึ่งออกแบบมารองรับการทำงานของวงจรอิเล็กทรอนิคส์ของเครื่องช่วยฟัง หากนำถ่านนาฬิกา หรือถ่านแบบกระดุมที่ซื้อทั่วไปที่มีขนาดของแรงดันไฟฟ้า 1.5 โวลท์ หรือเกินกว่านั้นมาใช้ อาจทำให้วงจรอิเล็กทรอนิกส์ของเครื่องช่วยฟังชำรุดได้ ซึ่งอาจส่งผลทันทีหรือส่งผลในระยะยาว นอกเหนือจากนั้นขนาดของ ถ่านใส่เครื่องช่วยฟัง อื่นๆที่ไม่ได้เป็นแบตเตอรี่เครื่องช่วยฟัง จะมีขนาดใหญ่กว่าขนาดแบตเตอรี่เครื่องช่วยฟัง ที่ออกแบบมาให้เหมาะสมกับขนาดของ รังถ่านเครื่องช่วยฟัง การนำมาใช้งานต่อเนื่อง อาจทำให้ รังถ่านแบตเตอรี่เครื่องช่วยฟังถูกดันขยายจนหลวม ส่งผลต่อการส่งกระแสไฟไม่สม่ำเสมอ ทำให้ผู้ใช้เครื่องช่วยฟังได้ยินเสียงติดๆ ดับๆ ได้

     แบตเตอรี่เครื่องช่วยฟังแบบ Zinc Air ในปัจจุบันนี้เป็นชนิดไร้สารปรอท เป็นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม ถ่านเครื่องช่วยฟัง แบบนี้ไม่สามารถชาร์จไฟได้ แบตเตอรี่ เครื่องช่วยฟัง ทุกก้อนจะถูกปิดด้วยสติ๊กเกอร์แผ่นกระดาษวงกลมกำหนดสีต่างๆ ที่เป็นสัญญลักษณ์เหมือนกันทั่วโลก คือ ถ่านเครื่องช่วยฟัง เบอร์ 10 เบอร์ 13 เบอร์ 312 เบอร์ 675 ดั้งตัวอย่างรูป

แบตเตอรี่เครื่องช่วยฟัง เครื่องช่วยฟัง ถ่านเครื่องช่วยฟัง สัญลักษณ์

4. วิธีใช้แบตเตอรี่เครื่องช่วยฟังที่ถูกต้อง เมื่อต้องการใช้งาน คือ

วิธีใช้ แบตเตอรี่เครื่องช่วยฟัง เครื่องช่วยฟัง ถ่านเครื่องช่วยฟัง
 1. ลอกกระดาษสติ๊กเกอร์ออก
 2. ใช้ผ้าแห้งเช็ดบริเวณผิวของถ่านที่สติ๊กเกอร์ติดอยู่ ใช้ผ้าแห้งเช็ดบริเวณผิวของถ่านที่สติ๊กเกอร์ติดอยู่ เพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีคราบสติ๊กเกอร์เกาะติดบนบริเวณผิวของ ถ่านใส่เครี่องช่วยฟัง
 3. ตั้งด้านที่มีสต๊กเกอร์ ทิ้งไว้ในบรรยากาศปกติประมาณ 1 นาที ตั้งด้านที่มีสต๊กเกอร์ ทิ้งไว้ในบรรยากาศปกติประมาณ 1 นาที ให้ อ๊อกซิเจนในอากาศผ่านเข้าไปทางช่องเล็กๆตรงกลางถ่าน ทำให้อ๊อกซิเจนทำปฏิกริยาภายในก้อนถ่านให้เต็มที่ แล้วจึงนำถ่านใส่ในรังถ่านเครื่องช่วยฟัง
      หากแกะสติกเกอร์ออกแล้ว แต่ยังไม่ได้นำไปใช้งาน การติดสติ๊กเกอร์กลับไปใหม่ จะไม่สามารถทำให้ถ่านมีอายุใช้งานนานขึ้น เนื่องจากอ๊อกซิเจนได้ทำปฏิกริยากับแบตเตอรี่เครื่องช่วยฟัง  ไปแล้ว 

    หากแกะสติกเกอร์ออกแล้ว แต่ยังไม่ได้นำไปใช้งาน การติดสติ๊กเกอร์กลับไปใหม่ จะไม่สามารถทำให้ถ่านมีอายุใช้งานนานขึ้น เนื่องจากอ๊อกซิเจนได้ทำปฏิกริยากับ แบตเตอรี่เครื่องช่วยฟัง หรือ ถ่านใส่เครื่องช่วยฟัง ไปแล้ว

สั่งซื้อสินค้า เส้นไหมอนามัย กรุณาคลิก

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

3 คุณสมบัติเด่น เครื่องอบไล่ความชื้น คุณภาพสูง Dry and Store

เครื่องช่วยฟังดิจิตอล เทคโนโลยีสูง ที่จะช่วยให้ทุกเสียงกลับมาได้ยินอีกครั้ง

VIRON 9 เครื่องช่วยฟังคุณภาพเสียง สมจริงเป็นธรรมชาติ

Leox 7/3 เครื่องช่วยฟังที่กำลังขยายสูง สำหรับผู้สูญเสียการได้ยินรุนแรง

อุปกรณ์เสริมเครื่องช่วยฟัง ที่สามารถเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟน ได้ตามความต้องการ

แท็กยอดนิยม

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

บทความที่แนะนำ