ใช้สิทธิประกันสังคมของท่านให้คุ้มค่าด้วยเครื่องช่วยฟังเทคโนโลยีสูง

ศูนย์บริการเครื่องช่วยฟังอินทิเม็กซ์ ขอเรียนสิทธิประกันสังคม เพื่อให้ท่านมีโอกาสเข้าถึงเครื่องช่วยฟังเทคโนโลยีสูงขึ้น รองรับความต้องการเฉพาะของท่าน

Read More

สารดูดความชื้น DRY – BAG

ศูนย์บริการเครื่องช่วยฟังอินทิเม็กซ์
ขอแนะนำ สารดูดความชื้นชนิดใหม่ DRY-BAG®
เพื่อการดูแลรักษาเครื่องช่วยฟังของคุณให้ปราศจากความชื้น

Read More

ส่งมอบการได้ยินถึงบ้าน

ส่งผ่านความเอื้ออาทรความรัก และปรารถนาดีของท่าน ไปยังผู้ที่ท่านรักและห่วงใย ตรงถึงบ้าน โรงพยาบาล โรงเรียนด้วยบริการ HEARING Delivery

Read More

เครื่องช่วยฟังคุณภาพสูง

เครื่องช่วยฟังที่ดีควรเป็นระบบดิจิตอลที่ไม่ใช่แค่ขยายเสียงทุกเสียงให้ดังขึ้นแต่เครื่องช่วยฟังขยายระดับการได้ยินที่บกพร่องเพื่อให้เหมาะสมกับการดำเนินชีวิตประจำวัน

Read More

ZERENA

เทคโนโลยี Dynamic Speech Processing ให้คุณได้ยินเสียงพูดที่ชัดเจน ไม่ว่าจะอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีเสียงรบกวนแบบไหน
Adaptation Manager ระบบที่จะค่อยๆ ปรับการได้ยินโดยอัตโนมัติ ให้ถึงระดับที่ถูกปรับไว้ ผู้ใช้งานใหม่จึงมีเวลาในการค่อยๆ ปรับตัว

Read More
Back to top