เครื่องช่วยฟังคุณภาพสูง

เครื่องช่วยฟังที่ดีควรเป็นระบบดิจิตอลที่ไม่ใช่แค่ขยายเสียงทุกเสียงให้ดังขึ้นแต่เครื่องช่วยฟังขยายระดับการได้ยินที่บกพร่องเพื่อให้เหมาะสมกับการดำเนินชีวิตประจำวัน

Read More

ZERENA

เทคโนโลยี Dynamic Speech Processing ให้คุณได้ยินเสียงพูดที่ชัดเจน ไม่ว่าจะอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีเสียงรบกวนแบบไหน
Adaptation Manager ระบบที่จะค่อยๆ ปรับการได้ยินโดยอัตโนมัติ ให้ถึงระดับที่ถูกปรับไว้ ผู้ใช้งานใหม่จึงมีเวลาในการค่อยๆ ปรับตัว

Read More
Back to top