ศูนย์บริการ เครื่องช่วยฟัง อินทิเม็กซ์

ai-logo-intimex
ผู้เชี่ยวชาญ ประสาทหูเทียม ผ่าตัดประสาทหูเทียม คืนการได้ยินให้ลูก

ประสาทหูเทียม (Cochlear Implant) เทคโนโลยีเพื่อผู้สูญเสียการได้ยินระดับรุนแรง

เทคโนโลยีเพื่อผู้สูญเสียการได้ยิน ระดับรุนแรง เมื่อคนสูญเสียการได้ยินในระดับรุนแรงถึงหูหนวกไม่ได้รับประโยชน์จากเครื่องช่วยฟัง ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์จะพิจารณาให้ ประสาทหูเทียม เป็นทางแก้ปัญหาในระยะยาวที่มีประสิทธิภาพมากกว่า

Read More
cochlear defarent

ประสาทหูเทียมแตกต่างจากเครื่องช่วยฟังอย่างไร

เครื่องช่วยฟัง เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยขยายเสียงให้มีความดังมากพอที่จะสามารถกระตุ้นเซลล์รับเสียงในหูชั้นใน ให้ส่งสัญญาณกระแสประสาทไปตามเส้นประสาทการได้ยินของผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินได้เพียงเล็กน้อยถึงปานกลาง ขึ้นอยู่กับจำนวนเซลล์ขนรับเสียง (Hair Cells) ที่หลงเหลืออยู่

Read More

ประสาทหูเทียมมีประโยชน์อย่างไร

เครื่องแปลงสัญญาณ (Speech Processor) ทำหน้าที่ประมวลเสียงต่างๆ รวมทั้งเสียงพูดที่รับมาจากไมโครโฟนแล้วแปลงสัญญาณนั้นให้เป็นกระแสประสาท (Electrical Impulse) ส่งไปยังตัวส่งกระแสไฟฟ้า

Read More