ศูนย์บริการ เครื่องช่วยฟัง อินทิเม็กซ์

ai-logo-intimex

ประสาทหูเทียม (Cochlear Implant) เทคโนโลยีเพื่อผู้สูญเสียการได้ยินระดับรุนแรง

เทคโนโลยีเพื่อผู้สูญเสียการได้ยิน ระดับรุนแรง เมื่อคนสูญเสียการได้ยินในระดับรุนแรงถึงหูหนวกไม่ได้รับประโยชน์จากเครื่องช่วยฟัง ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์จะพิจารณาให้ ประสาทหูเทียม เป็นทางแก้ปัญหาในระยะยาวที่มีประสิทธิภาพมากกว่า

Read More