https://analytics.google.com/analytics/web/?authuser=2#/a29744284p281425186/admin/streams/table/2727640087

Intimex ศูนย์ เครื่องช่วยฟัง หูหนวก หูตึง

ให้บริการทุกวัน เวลาทำการ : จันทร์ – ศุกร์ เวลา 8:30 – 16:30 | เสาร์ – อาทิตย์ เวลา 8:00 – 16:30

ติดต่อ line เครื่องช่วยฟัง intimexhearing
เครื่องช่วยฟัง-สำหรับผู้สูงอายุ

เครื่องช่วยฟังสำหรับผู้สูงอายุช่วยรับมือกับการได้ยินที่เสื่อมถอยลง

    หากญาติผู้ใหญ่ที่คุณรักกำลังประสบปัญหาการได้ยินเสื่อมถอยลง อาการที่สังเกตได้คือท่านจะไม่รื่นเริง เก็บตัว ซึม ไม่อยากร่วมสนทนากับลูกหลาน น้อยใจง่ายๆ คุณมีโอกาสช่วยให้ท่านสามารถรับมือกับปัญหาทางการได้ยินได้อย่างทันท่วงที

ปัญหาที่ตามมาจากการได้ยินที่เสื่อมถอยลงของผู้สูงอายุ

เป็นธรรมดาที่เมื่อคนเรามีอายุมากขึ้นก็มักจะมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพร่างกายต่าง ๆ ตามมา หนึ่งในนั้น คือ ปัญหาทางการได้ยินหรืออาการหูตึงในผู้สูงอายุ อาจเป็นปัญหาที่ดูเล็กน้อยหากมองจากภายนอก เพราะไม่มีบาดแผลที่มองเห็นได้ด้วยตา แต่แท้จริงแล้วปัญหาหูตึงกลับทิ้งบาดแผลที่ยิ่งใหญ่เอาไว้ในใจของผู้ที่ประสบปัญหาในการได้ยินอย่างผู้สูงอายุ นั่นเป็นเพราะก่อนหน้านี้พวกท่านไม่เคยต้องใช้ความพยายามเพื่อที่จะได้ยิน แต่วันหนึ่งกลับต้องใช้สมาธิและความตั้งใจอย่างสูงเพื่อที่จะพูดคุยกับผู้คน หรือในบางท่านแม้จะตั้งใจฟังอย่างดีเยี่ยมก็ยังคงไม่สามารถจับใจความที่คู่สนทนาพูดได้ จึงทำให้พวกท่านหมดสนุกในการร่วมวงสนทนากับผู้คน และสิ่งเหล่านี้ก็ส่งผลกระทบต่อจิตใจของพวกท่านเป็นอย่างมาก จนบางครั้งก็ทำให้เกิดปัญหากับร่างกายตามมาได้อีกด้วย

เครื่องช่วยฟัง ผู้สูงอายุ
เครื่องช่วยฟัง ผู้สูงอายุ ภาวะซิมเศร้า

ภาวะซึมเศร้า

เมื่อผู้สูงอายุรู้สึกหมดสนุกหรือเบื่อหน่ายกับการสนทนากับผู้คนเนื่องมาจากการสูญเสียการได้ยิน ส่งผลให้หลายครั้งที่ผู้ป่วยมักปลีกวิเวกออกไปอยู่คนเดียวและจมอยู่กับความรู้สึกรู้สึกหดหู่ สิ้นหวัง หมดความเชื่อมั่น หมดศรัทธาในตนเอง ซึ่งความรู้สึกเหล่านี้สามารถพัฒนาเป็นภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุได้

อาการเวียนศีรษะและสูญเสียการทรงตัว

อาการหูตึงหรือการสูญเสียการได้ยินในผู้สูงอายุส่วนใหญ่ มีสาเหตุมาจากการประสาทหูเสื่อมซึ่งหากเกิดภาวะเวียนศีรษะและสูญเสียการทรงตัวร่วมด้วย อาจเป็นการเสื่อมสภาพลงของเซมิเซอร์คิวลาร์ คาแนล (semicircular canal) ซึ่งเป็นส่วนที่ควบคุมการทรงตัวนั่นเอง

เครื่องช่วยฟัง ผู้สูงอายุ ปวดหัว บ้านหมุน
เครื่องช่วยฟัง ผู้สูงอายุ ช่วยผู้สมองเสืือม

ภาวะสมองเสื่อม

มีการศึกษาว่าการได้ยินที่เสื่อมถอยลง มีความเชื่อมโยงอย่างชัดเจนกับภาวะการทำงานของสมองเสื่อมถอยลง (Cognitive decline) และอาจส่งผลให้ผู้ป่วยมีสภาวะสมองเสื่อม (Dementia) ได้อีกด้วย

“เครื่องช่วยฟัง ผู้สูงอายุ” กับการรับมือปัญหาทางการได้ยินอย่างทันท่วงที

    การใส่เครื่องช่วยฟัง สำหรับผู้สูงอายุ ถือว่าเป็นทางแก้และเป็นการป้องกันผลกระทบอื่นที่อาจเกิดขึ้นมาจากการได้ยินที่เสื่อมถอยลงได้อย่างดีเยี่ยม โดยที่เครื่องช่วยฟัง ผู้สูงอายุ สามารถช่วยเหลือได้ตั้งแต่ผู้ที่มีการสูญเสียการได้ยินระดับน้อย คือไม่ได้ยินเสียงเวลาผู้คนพูดกระซิบกระซาบกัน ไปจนถึงผู้สูงอายุที่มีภาวะการสูญเสียการได้ยินรุนแรง คือ ไม่สามารถได้ยินหากผู้คนพูดคุยกันแบบธรรมดาหรือแม้แต่ตะโกนคุยกันก็ยังไม่เข้าใจในผู้ป่วยบางราย
    การใส่เครื่องช่วยฟังซึ่งเปรียบเสมือนเครื่องมือขยายเสียงต่าง ๆ รอบตัว จะช่วยให้ผู้สูงอายุมีความสุขมากขึ้น และสามารถเข้าร่วมวงสนทนากับลูกหลานหรือคนรู้จักได้สนุกดังเดิม ผู้สูงอายุจะไม่ต้องประสบปัญหารู้สึกโดดเดี่ยวในวงสนทนาอีกต่อไป นอกจากนี้ยังเป็นการช่วยเสริมความมั่นใจในตัวเองให้กับผู้สูงอายุที่คุณรักให้พวกท่านกลับมารู้สึกได้ถึงคุณค่าในตัวเองอีกครั้ง
    ยิ่งไปกว่านั้นนอกจากเครื่องช่วยฟังสำหรับผู้สูงอายุ จะช่วยแก้ไขความบกพร่องทางการได้ยินที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นของผู้ป่วยแล้ว การใส่เครื่องช่วยฟังยังช่วยป้องกันความเสื่อมของสมรรถนะของสมอง การรับรู้ทางสติปัญญา และพฤติกรรมได้อีกด้วย

เครื่องช่วยฟัง ผู้สูงอายุ ช่วยการได้ยิน

คุณภาพของการได้ยินดี คือคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น หากคุณมีปัญหาการได้ยิน และต้องการปรับปรุงคุณภาพการได้ยินของคุณ พบผู้เชี่ยวชาญด้านการได้ยินและเครื่องช่วยฟัง (Hearing Coach)

ศูนย์บริการ เครื่องช่วยฟัง อินทิเม็กซ์ ด้านหน้า มีที่จอดรถ

ลงทะเบียน

Check Icon

ติดต่อ ผ่านระบบ Social และ โทรศัพท์

บทความที่แนะนำ