https://analytics.google.com/analytics/web/?authuser=2#/a29744284p281425186/admin/streams/table/2727640087

Intimex ศูนย์ เครื่องช่วยฟัง หูหนวก หูตึง

ให้บริการทุกวัน เวลาทำการ : จันทร์ – ศุกร์ เวลา 8:30 – 16:30 | เสาร์ – อาทิตย์ เวลา 8:00 – 16:30

ติดต่อ line เครื่องช่วยฟัง intimexhearing

ทำไมการเข้าสังคมถึงกลายเป็นเรื่องยาก เมื่อมีอาการหูไม่ได้ยิน

อาการหูไม่ได้ยิน

  หรือการมีความสามารถทางการได้ยินลดลง เป็นอาการทั่วไปที่มักเกิดขึ้นกับผู้สูงอายุ เมื่อเราอายุมากขึ้น เซลล์ขนและประสาทหูของเราซึ่งมีหน้าที่ในการรับเสียงค่อยๆ เสื่อมลง หูรับเสียงได้ไม่ดี การได้ยินเสียงลดลง ส่งผลทำให้การสื่อสารมีความท้าทายมากขึ้น

  ผู้สูงอายุที่มีปัญหาการได้ยิน ได้ยินเสียงคำพูดไม่ชัด มักขอให้ผู้อื่นพูดซ้ำ หรือเมื่อลูกหลานพูดกับท่านอาจจะต้องพูดด้วยเสียงดังเหมือนตะโกน ทำให้ผู้สูงอายุรู้สึกว่าการสื่อสารนั้นเป็นเรื่องยาก รู้สึกว่าทำให้ลูกหลานรำคาญใจ ผลกระทบคือผู้สูงอายุไม่อยากพูดคุยหรือสนทนากับใครอีกต่อไป ปลีกตัวจากสังคม นำไปสู่ความรู้สึกโดดเดี่ยวได้

  

ความสามารถทางการได้ยินยิ่งลดลง ก็ยิ่งเสี่ยงเป็น “โรคซึมเศร้า”

การสูญเสียการได้ยินอาจส่งผลกระทบอย่างมากต่อสุขภาพจิต และอารมณ์ของผู้สูงอายุ ซึ่งอาจนำไปสู่ภาวะซึมเศร้าได้ สิ่งนี้สามารถเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุดังนี้ .-

ความยากลำบากในการสื่อสารกับผู้อื่น

    การสูญเสียการได้ยินขัดขวางการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ปัญหาการได้ยินไม่ชัด หรือได้ยินไม่ครบถ้วน ทำให้ยากที่จะติดตามการสนทนา ส่งผลทำให้เกิดความรู้สึกแปลกแยก แยกตัวจากสังคม นำไปสู่อารมณ์หงุดหงิด คับข้องใจ เหงา และโดดเดี่ยว

การปลีกตัวจากสังคม

    เมื่อการสื่อสารกับผู้อื่นต้องใช้พลังงานมาก ผู้ที่มีอาการหูไม่ได้ยินอาจเริ่มถอนตัวจากกิจกรรมทางสังคมและการมีปฏิสัมพันธ์ เนื่องจากความเหนื่อยล้าจากการเสียพลังงานเพื่อพยายามโฟกัสในการฟัง แปลความหมาย การโต้ตอบสื่อสาร และทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่น รวมถึงความรู้สึกน้อยใจที่ได้รับการปฏิบัติแตกต่างไปจากผู้อื่น การปลีกตัวนี้ เพิ่มความเสี่ยงของภาวะซึมเศร้าอย่างมีนัยสำคัญ

เสียคุณภาพชีวิตบางส่วนไป

    การสูญเสียการได้ยินอาจส่งผลกระทบต่อด้านต่างๆ ในการดำเนินชีวิต รวมถึงการทำงาน ความสัมพันธ์ และการทำกิจกรรมยามว่าง ทำให้การดำเนินชีวิตที่ทำมาตลอด ต้องเปลี่ยนแปลงทิศทางไป การปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้อาจนำไปสู่ความวิตกกังวลและภาวะซึมเศร้าได้

สูญเสียคุณค่าและความมั่นใจในตนเอง

    ผู้สูงอายุที่มีการสูญเสียการได้ยิน ไม่ใช่ท่านสูญเสียเพียงการได้ยินเท่านั้น การสูญเสียการได้ยินยังทำให้ท่านสูญเสียความมั่นใจ ความนับถือตนเอง เกิดความรู้สึกด้อยค่า ไม่เป็นที่ต้องการของครอบครัวหรือคนรอบข้าง ความรู้สึกเหล่านี้ทำให้ท่านปลีกตัวจากการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม

ผลกระทบต่อสุขภาพจิต

      การรับมือกับสภาวะทางอารมณ์ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน ยากที่จะบอกให้ผู้อื่นรับรู้ ยิ่งหากผู้สูงอายุยังไม่ยอมรับและหาทางแก้ไขอาการหูไม่ได้ยินของตนเอง ผลกระทบต่อสุขภาพจิตของผู้สูงอายุที่มีการสูญเสียการได้ยิน จะยิ่งเพิ่มความเสี่ยงที่จะเข้าสู่ภาวะซึมเศร้าได้มาก

ศูนย์บริการ เครื่องช่วยฟัง อินทิเม็กซ์ พร้อมดูแลคุณภาพการได้ยินของคุณอย่างเข้าใจ

     แม้ว่าการรักษาทางการแพทย์อาจไม่สามารถฟื้นฟูการได้ยินให้แก่ผู้สูงอายุที่หูไม่ได้ยิน ให้กลับมาได้ยินได้อย่างเต็มที่ แต่สามารถรักษาสภาพจิตใจของท่าน ทำให้ท่านมั่นใจว่าท่านมีคุณค่า เป็นที่ต้องการของครอบครัว และคนรอบข้างเสมอ

     วิธีหนึ่งในการบรรลุเป้าหมายนี้ คือการจัดหาเครื่องช่วยฟัง คุณภาพสูงให้กับท่าน เครื่องช่วยฟัง คุณภาพสูงสามารถปรับปรุงคุณภาพการฟัง ทำให้ท่านสามารถสื่อสารกับคนรอบข้างได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพิ่มความรู้สึกมั่นใจที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น และที่สำคัญคือ เครื่องช่วยฟังสำหรับผู้สูงอายุ จะได้รับการเลือกและปรับให้สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างกันในแต่ละท่าน ซึ่งจะเพิ่มความสุขในชีวิตของท่านได้อย่างแท้จริง

ปรึกษาและขอคำแนะนำเรื่องการเลือกเครื่องช่วยฟังคุณภาพสูง สำหรับผู้สูงอายุ
เพื่อเพิ่มความสุขในชีวิตให้กับท่าน
กับ Hearing Coach

ลงทะเบียน

Check Icon

ติดต่อ ผ่านระบบ Social และ โทรศัพท์

ผลิตภัณฑ์แนะนำเครื่องช่วยฟัง

แท็กยอดนิยม

บทความที่แนะนำ