https://analytics.google.com/analytics/web/?authuser=2#/a29744284p281425186/admin/streams/table/2727640087

ศูนย์บริการ เครื่องช่วยฟัง อินทิเม็กซ์

ให้บริการทุกวัน เวลาทำการ : จันทร์ – ศุกร์ เวลา 8:30 – 16:30 | เสาร์ – อาทิตย์ เวลา 8:00 – 16:30

สูงวัยอย่างมีสุขภาพดี

60 ปีขึ้นไป ตรวจการได้ยิน

ฟรี

Healthy Aging...Healthy Hearing
สูงวัยอย่างสุขภาพดี …การได้ยินดี

ผลกระทบจากการได้ยิน ในผู้สูงอายุมีอะไรบ้าง?

“ เมื่ออายุมากขึ้น ความสามารถในการได้ยิน ของผู้สูงวัยอาจลดลง การส่งเสริม ให้ผู้สูงอายุมีการได้ยิน ที่ดี สามารถช่วยลดความเสี่ยง ของผลกระทบจากการสูญเสีย การได้ยิน เช่น หกล้ม สมองเสื่อม โรคซึมเศร้า และช่วยปรับปรุงคุณภาพชีวิต โดยรวมของผู้สูงอายุ ”

From EAR to BRAIN
คุณ “สูญเสีย”อะไรบ้าง
จากการ “สูญเสีย” การได้ยิน

สมองการได้ยิน

การสูญเสียการได้ยินสามารถนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงในการทํางานของสมอง รวมถึงสมองเนื้อสีเทา (Grey Matter)ที่ลดลงในพื้นที่ของสมองที่รับผิดชอบในการประมวลผลเสียงและคําพูด นอกจากนี้ การสูญเสียการได้ยิน ยังเชื่อมโยงกับการลดลงของความรู้ความเข้าใจ ภาวะสมองเสื่อม และโรคเกี่ยวกับความเสื่อมของระบบประสาทอื่นๆ อาจเป็นเพราะสมองต้อง ทํางานหนักขึ้นเพื่อ ประมวลผลสัญญาณเสียง นําไปสู่การรับรู้มากเกินไปและความเครียดที่เพิ่มขึ้นบนเครือข่ายประสาท

โรคเนื้องอกประสาทหูร้ายแรง

ความบกพร่องทางการได้ยิน ส่งผลกระทบต่อความเสื่อมของสมอง การรับรู้ สติปัญญา และพฤติกรรม

ความบกพร่องทางการได้ยิน ทำให้ข้อมูลที่ส่งไปที่สมองไม่สมบูรณ์ และมีคุณภาพไม่ดีพอ สมองจึงขาดการกระตุ้นจากเสียง การใส่เครื่องช่วยฟัง จะทำให้สามารถได้ยินเสียงพูด จึงเป็นการช่วยคงสมรรถนะของสมองไว้ ทำให้อัตราเสื่อมของสมองลดลง

ความบกพร่องทางการได้ยิน ส่งผลกระทบต่อความรู้สึกโดดเดี่ยวและปลีกตัวเองออกจากสังคม ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อสุขภาพ

ความบกพร่องทางการได้ยินในผู้สูงอายุ มีความเชื่อมโยงอย่างชัดเจนกับภาวะการทํางานของสมองเสื่อมถอยลง (Cognitive decline) อาการป่วยทางจิตใจ (Mental illness) ภาวะสมองเสื่อม (Dementia) และการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร

ความบกพร่องทางการได้ยิน ส่งผลกระทบต่อการทรงตัว และการรักษาสมดุล

การทรงตัว ต้องใช้กระบวนการทำงานของสมองอย่างมาก ความบกพร่องทางการได้ยินเพิ่มภาระการทำงานของสมอง (Cognitive Load) มาก (กินแรงสมองมาก) ผู้สูงอายุจึงมีแรงสมอง (Cognitive resources) น้อยลงในการนำมาจัดการด้านการทรงตัวและรักษาสมดุล จึงเพิ่มโอกาสในการหกล้มสูง

การตรวจการได้ยิน
จึงถือเป็นความสำคัญอันดับแรก

     Intimex ศูนย์เฉพาะทางการทดสอบการได้ยิน พร้อมทีมงานผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์มาอย่างยาวนาน

     Intimex ให้บริการชั้นเลิศ พร้อมดูแลทุกท่านตลอดการเดินทางสู่คุณภาพการได้ยิน ไม่ว่าจะเป็นตรวจวัดระดับการได้ยิน เลือกเครื่องช่วยฟังตามระดับการได้ยินจากผลทดสอบการได้ยิน และรูปแบบการใช้ชีวิตของแต่ละบุคคล เข้าถึง เข้าใจ และใส่ใจในความต้องการ ดูแลเครื่องช่วยฟังให้สะอาดถูกสุขอนามัย ผลิตภัณฑ์มีความปลอดภัยและคุณภาพสูง เราพร้อมรองรับความต้องการทางการสื่อสารในชีวิตประจำวันให้เป็นไปอย่างราบรื่น มุ่งสู่คุณภาพการได้ยินที่ดีตลอดไป  

     ดูแลสุขภาพการได้ยินของคุณ ด้วยการตรวจประเมินการได้ยินแบบ Full Premium Packages

ทำไมต้อง Intimex

ตรวจการได้ยินไม่ต้องครอบหู

ตรวจการได้ยินไม่ต้องครอบหู ด้วย Insert earphones

     ลดการสัมผัสบริเวณศีรษะและใบหน้า ไม่มีส่วนใดกดทับบนศีรษะ ไม่อึดอัด ให้ผลแม่นยำ อุปกรณ์ที่ใช้ตรวจเป็นแบบใช้แล้วทิ้ง ถูกสุขอนามัยและปลอดภัย

การใช้ Insert earphones ให้ผลเหมือนการตรวจการได้ยินในห้องเงียบสนิทเนื่องจากเมื่อสอดฟองน้ำพิเศษเข้าในช่องหูแล้วฟองน้ำจะขยายตัวพอดีกับช่องหูและซีลแนบกับผนังช่องหูไม่มีช่องว่างที่เสียงรอบข้างภายนอกลอดเข้ามาในช่องหูขณะตรวจผู้ที่รับการตรวจจะได้ยินเฉพาะเสียงที่ผู้ตรวจปล่อยมาเข้าหูเท่านั้น

ตรวจประสิทธิภาพการทำงานของแก้วหูและหูชั้นกลาง

     ตรวจความยืดหยุ่นของแก้วหูเพื่อตรวจประสิทธิภาพการนำเสียงเข้าสู่หูชั้นใน

ดูแลชั้นเลิศ

ตรวจความสามารถในการจับเสียงคำพูด

 การตรวจวัดความเข้าใจในความหมายของคำพูด (Speech discrimination score) ผู้ตรวจจะมีชุดคำพูดให้ผู้เข้ารับการตรวจพูดตาม ที่ระดับ 35 เดซิเบล (dB) เหนือระดับจุดเริ่มต้นได้ยิน เพื่อวัดความสามารถในการพูดตามได้ถูกต้องกี่เปอร์เซ็นต์ (%)

     ผู้ที่มีการนำเสียงเสีย (หูชั้นกลาง) จะพูดตามได้ถูกต้องกว่า ผู้ที่มีประสาทรับเสียงเสีย (หูชั้นใน)

     ดังนั้น ประสาทรับเสียงในหูชั้นใน มีผลต่อการแปลความหมายของคำพูด แม้ว่าจะได้ยินเสียงดังแต่ก็ไม่สามารถเข้าใจความหมายของคำพูดได้ หรือแม้กระทั่งพูดเสียงดังมาก ก็อาจทำให้ได้ยินเสียงผิดเพี้ยนไป

ล้านเครื่องด้วยแสง UV

ล้างเครื่องช่วยฟังพร้อม
ฆ่าเซื้อด้วยแสง UV

     อบฆ่าเชื้อแบคทีเรีย เชื้อรา และจุลินทรีย์ที่เป็นสาเหตุของการเกิดการระคายเคือง อาการคัน และการอักเสบภายในช่องหูด้วยการใช้คลื่นแสง UV-C ที่มีความยาวคลื่นสูงสุดระดับ 254 นาโนเมตรที่มีผลในการฆ่าเชื้อแบคทีเรีย มาสัมผัสพื้นผิวรอบด้านของเครื่องช่วยฟัง

ตรวจสภาพพิมพ์หู

(เปลี่ยนสี,เสื่อมสภาพ,สายแข็ง,รอยฉีก/ขาด)

    สัญญาณที่บ่งบอกคุณ ว่าถึงเวลาพิจารณาเปลี่ยนพิมพ์หูใหม่

  1. เมื่อพิมพ์หูเปลี่ยนสี
  2. เมื่อพิมพ์หูมีรอยฉีกขาด
  3. เมื่อวัสดุพิมพ์หูยืดหยุ่นน้อยลง แข็งตัวมากกว่าเดิม (วัสดุซิลิโคน)
  4. พิมพ์หูหลวม หลุดออกจากหูได้ง่าย
  5. เมื่อคุณมีน้ำหนักเพิ่มขึ้น หรือลดลงอย่างชัดเจน
  6. มีเสียงหวีดหรือเสียงสะท้อนกลับ(Feedback) บางครั้งหรือตลอดเวลา หรือเมื่อคุณเคี้ยวหรือหันศีรษะ

ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อพิมพ์หู
ด้วยเครื่องความถี่สูง

      เพื่อสุขอนามัยของช่องหู นำพิมพ์หูของคุณมารับบริการทำความสะอาดฆ่าเชื้อ ทุก 3 เดือน ที่ ศูนย์บริการเครื่องช่วยฟังอินทิเม็กซ์ บริการด้วย 2 ขั้นตอนดังนี้

  1. ทำความสะอาดแบบล้ำลึกด้วยคลื่นน้ำที่มีความดันขนาดจิ๋วกว่า 20,000 รอบ/วินาที เพื่อให้ฝุ่นละอองต่างๆ คราบไคล ไขมันจากผิว และขี้หู ที่เกาะติดกับพิมพ์หูหลุดออก
  2. อบฆ่าเชื้อแบคทีเรีย เชื้อรา และจุลินทรีย์ ที่เป็นสาเหตุของการเกิดการระคายเคือง อาการคัน และการอักเสบภายในช่องหู ด้วยคลื่นแสงที่มีความยาวคลื่นสูงสุดระดับ 254 นาโนเมตรมาสัมผัสรอบพื้นผิวของพิมพ์หู

ตรวจเช็คการกินกระแสของเครื่องช่วยฟัง

การวัดเพื่อให้ทราบว่าเครื่องช่วยฟังทำงานลดประสิทธิภาพลงหรือไม่

ขอเชิญร่วมงานวันการได้ยินโลก
สำหรับผู้ที่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไป ตรวจการได้ยิน ฟรี

Full Premium Package
ประกอบด้วย

ภาพบรรยากาศตรวจสุขภาพการได้ยิน

ศูนย์บริการ เครื่องช่วยฟัง อินทิเม็กซ์ ด้านหน้า มีที่จอดรถ

แบบฟอร์มลงทะเบียน

ติดต่อ ผ่านระบบ Social และ โทรศัพท์

ศูนย์อินทิเม็กซ์นำคุณสู่โลกการได้ยินอย่างมีคุณภาพ สู่ความสำเร็จในทุกมิติของชีวิตอย่างยั่งยืน

รีวิว เครื่องช่วยฟัง และความประทับใจการใช้บริการ

รีวิวเครื่องช่วยฟัง จาก Google

P. Asadathorn
P. Asadathorn
2023-11-28
บริการดีประทับใจ. สินค้าเครื่องช่วยฟังราคาตามคุณถาพ และสามารถใช้สิทธิ ประกันสังคม ด้วยครับ
Orawan Nk
Orawan Nk
2023-11-26
มีเรื่องประทับใจมากมายตั้งแต่มาใช้บริการที่นี่ค่ะ 1)ประทับใจพนักงานที่ดูแลคุณพ่อคุณแม่และน้องสาว ชื่อน้องกานดา อัธยาศรัยดีมาก ใจเย็น ดูแลดีมากๆดุจญาติ 2)สถานที่สะอาด โปร่ง สบายใจ 3) รักมากเคาน์เตอร์อาหารว่าง พร้อมเครื่องดื่ม รวมทั้งน้องทื่ดูแล สุภาพเรียบร้อยมากๆ 4)คุณลุงที่ดูแลที่จอดรถ เยี่ยม กดไลค์ให้เลยค่ะ โดยรวมแล้ว ดีทุกอย่างค่ะ ดีใจที่ได้รู้จัก INTIMEXนะคะ
Valothai Srinongnut
Valothai Srinongnut
2023-11-25
ลองมาซื้อเครื่องช่วยฟังใหม่ที่นี่ครั้งแรก ที่นี่บริการดีมากครับ ผมประทับใจ ผมหูหนวกระดับ120 แต่ที่นี่เจ้าหน้าที่ช่วยจัดหาเครื่องที่เหมาะสมกับผมและให้คำปรึกษาดีมากครับ ชีวิตผมดีขึ้นเยอะเลย ขอบคุณมากครับ
ya ya
ya ya
2023-11-25
บริการดีประทับใจพนักงานน่ารักทุกคนค่ะ พาลูกชายมาใช้เครื่องช่วยฟังที่นี่ มีความสุขกับการใช้ชีวิตมากขึ้น
Soawalak Soon
Soawalak Soon
2023-11-24
เจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาดีมากๆ ค่ะ ให้บริการดีตั้งแต่เจ้าหน้าที่รับรถ แผนกดูแลความเรียบร้อย รวมถึงเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ให้การรับรองดีมากๆ อุปกรณ์มีคุณภาพใส่แล้วไม่รู้สึกว่ามีเสียงรบกวน สถานที่สะอาดมากๆ ประทับใจมากๆ ค่ะ ขอบคุณ intimex ที่ทำให้การได้ยินชัดเจนขึ้นนะคะ
P3ii P3ii
P3ii P3ii
2023-11-24
รู้สึกประทับใจมาก บริการดีมากๆค่ะ และให้คำแนะนำการใช้เครื่องช่วยฟังตามความเหมาะสมหูของเรา รุ้สึกชอบเครื่องช่วยฟังที่ทันสมัยมากและมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากขึ้น สามารถฟังเพลง รับสายโทรเข้าออก และได้ยินเสียงชัดขึ้นมากๆค่ะ ขอบคุณintimax มากๆค่ะ มีความสุขมากและ ไม่ผิดหวังเลยจริงๆค่ะ เราใช้บริการที่นี่ตลอดไปค่ะ
Jitta Udnoon
Jitta Udnoon
2023-11-22
ใช้บริการมาเกิน10ปีล่ะค่ะ เครื่องของที่นี่คุณภาพสูงจริง แต่ราคาก็สูงอยู่ สถานที่สะอาดสวยงาม พนักงานบริการดีมากค่ะ
Mikaro Nojite
Mikaro Nojite
2023-11-17
บริการดี ใส่ใจ มีมิตรภาพ
Chai ku
Chai ku
2023-11-11
บริการดี
nantid chart
nantid chart
2023-10-12
เครื่องช่วยฟังและอุปกรณ์ของที่นี่มีคุณภาพสูง เจ้าหน้าที่ทุกคนบริการด้วยมิตรภาพ ให้คำแนะนำดีมากๆ สถานที่สะอาดสะอ้าน มีบริการขนมและเครื่องดื่มฟรี สบายเหมือนนั่งในคาเฟ่ค่ะ
บทความที่แนะนำ