https://analytics.google.com/analytics/web/?authuser=2#/a29744284p281425186/admin/streams/table/2727640087

Intimex ศูนย์ เครื่องช่วยฟัง หูหนวก หูตึง

ให้บริการทุกวัน เวลาทำการ : จันทร์ – ศุกร์ เวลา 8:30 – 16:30 | เสาร์ – อาทิตย์ เวลา 8:00 – 16:30

4-เหตุผลที่คุณต้องตรวจการได้ยินและตรวจสายตา

4 เหตุผลที่ต้อง การ ตรวจการได้ยิน และตรวจสายตา เสริมสุขภาพ

การได้เห็นสถานที่ที่คุณประทับใจ และการได้ยินเสียงพูดคุยของคนที่คุณใช้เวลาร่วมกันอย่างมีความสุข เป็นช่วงเวลาที่คุณประทับใจ และแน่นอนว่าจะอยู่ในความทรงจำของคุณตลอดไป ศูนย์ฯ จึงขอแนะนำให้คุณ ตรวจการได้ยิน ตรวจสายตา

Read More
หูอื้อ หูตึง หูหนวก ความบกพร่องทางการได้ยินกับภาวะหกล้มในผู้สูงอายุ

ความบกพร่องทางการได้ยิน กับภาวะหกล้มใน ผู้สูงอายุ

ภาวะการหกล้มเป็นหนึ่งในปัญหาสุขภาพที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ และเป็นความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดการบาดเจ็บที่รุนแรง ส่งผลกระทบต่อทั้งด้านร่างกาย และจิตใจของตัวผู้สูงอายุ

Read More

ภาวะโรคกระดูกพรุนอาจเพิ่มความเสี่ยงของหูดับเฉียบพลัน

นักวิจัยชาวเกาหลีพบว่าภาวะกระดูกพรุนอาจเพิ่มความเสี่ยงของหูดับเฉียบพลันถึง 40% ภาวะโรคกระดูกพรุนเป็นโรคที่ทำให้กระดูกลดความแข็งแรงลงและเปราะง่าย

Read More