แจ้งเปิดให้บริการตามปกติ

ศูนย์บริการเครื่องช่วยฟังอินทิเม็กซ์ สาขาพระรามหก

ในวันที่ 13-15 เมษายน 2563 (เทศกาลวันสงกรานต์)

เปิดให้บริการตามปกติ

Back to top