ศูนย์บริการ เครื่องช่วยฟัง อินทิเม็กซ์

เครื่องช่วยฟัง LEOX

เครื่องช่วยฟังกำลังขยายสูง
สำหรับผู้ที่สูญเสียการได้ยิน
ระดับรุนแรง ถึงรุนแรงมาก

ลงทะเบียน

เพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติม
และเข้ารับบริการตรวจการได้ยิน ทดสอบการฟัง
ทดลองใส่เครื่องช่วยฟัง

โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

ที่ ศูนย์บริการ
เครื่องช่วยฟังอินทิเม็กซ์
สาขา พระรามหก

แผนที่-intimexhearings_optimized
แผนที่ กรุณาคลิกที่ภาพ

กรุณากรอกข้อมูล

HD 3 R

เรียนรู้เครื่องช่วยฟัง LEOX

HD 4 R

ที่อยู่

78/16 ถ.พระรามหก แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

HD 2 R

ติดต่อ ศูนย์ฯ
สาขา พระรามหก