ศูนย์บริการ เครื่องช่วยฟัง อินทิเม็กซ์

เครื่องช่วยฟัง LEOX

เครื่องช่วยฟังกำลังขยายสูง
สำหรับผู้ที่สูญเสียการได้ยิน
ระดับรุนแรง ถึงรุนแรงมาก

ลงทะเบียน

เพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติม
และเข้ารับบริการตรวจการได้ยิน ทดสอบการฟัง
ทดลองใส่เครื่องช่วยฟัง

โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

ที่ ศูนย์บริการ
เครื่องช่วยฟังอินทิเม็กซ์
สาขา พระรามหก

แผนที่ กรุณาคลิกที่ภาพ

กรุณากรอกข้อมูล

โปรดระบุชื่อ และนามสกุล ของท่านเอง

กรุณากรอกชื่อ ของท่าน
กรุณากรอกนามสกุล ของท่าน
ท่านต้องการให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับถึง
กรุณากรอกข้อมูล
กรุณากรอกเบอร์โทรศัพท์ 10 หลัก
กรุณากรอกเบอร์โทรศัพท์ 10 หลัก
กรุณากรอกข้อมูล
ท่านสะดวกให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับท่านเวลาใต
  • - โปรดระบุเวลาที่ท่านสะดวก -
  • 08.30-11.00
  • 11.00-13.00
  • 13.00-16.30
  • หลัง 16.30
กรุณากรอกเวลาติดต่อ
ขอรายละเอียดเพิ่มเติม
Field is required!

เรียนรู้เครื่องช่วยฟัง LEOX

ที่อยู่

78/16 ถ.พระรามหก แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

ติดต่อ ศูนย์ฯ
สาขา พระรามหก