ศูนย์บริการ เครื่องช่วยฟัง อินทิเม็กซ์

ฝังเข็ม รักษาหูตึง ดีมั๊ย?

หากคุณอยากทดลองฝังเข็มเพื่อรักษาหูตึง หรือปัญหาการได้ยิน คุณสามารถทำได้ การฝังเข็มไม่ได้ทำให้ความบกพร่องทางการได้ยินของคุณเพิ่มมากขึ้น ที่สำคัญคือ ขอให้คุณแจ้งจุดประสงค์ของคุณให้แพทย์ทราบ ปรึกษาแพทย์เพื่อให้คุณทราบว่า คุณจะต้องเตรียมพร้อมร่างกายของคุณอย่างไรก่อนการฝังเข็ม คุณอาจจะได้พบประโยชน์จากการฝังเข็มที่มีต่อสุขภาพด้านอื่นๆของคุณด้วยก็ได้

Read More