https://analytics.google.com/analytics/web/?authuser=2#/a29744284p281425186/admin/streams/table/2727640087

Intimex ศูนย์ เครื่องช่วยฟัง หูหนวก หูตึง

ให้บริการทุกวัน เวลาทำการ : จันทร์ – ศุกร์ เวลา 8:30 – 16:30 | เสาร์ – อาทิตย์ เวลา 8:00 – 16:30

ติดต่อ line เครื่องช่วยฟัง intimexhearing
ใส่ เครื่องช่วยฟังอย่างดี

ใส่เครื่องช่วยฟัง มือใหม่ กับ 10 เทคนิคสู่ความสำเร็จ

    การช่วยให้ผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินที่ ใส่เครื่องช่วยฟัง เป็นครั้งแรก ให้ได้รับประโยชน์จากเครื่องช่วยฟัง อย่างที่ควรจะได้รับนั้น ศูนย์บริการเครื่องช่วยฟังอินทิเม็กซ์ ขอแนะนำ 10 เทคนิค สำหรับผู้ที่เริ่มต้นใส่เครื่องช่วยฟังนำไปปฎิบัติ ดังนี้

Read More

เครื่องช่วยฟัง คืออะไร เหมาะกับการได้ยินแบบไหน

เครื่องช่วยฟัง ที่ดีควรเป็นระบบดิจิตอล ที่ไม่ใช่แค่ขยายเสียงให้ดังขึ้น เครื่องช่วยฟังจึงขยายระดับการได้ยินที่บกพร่อง เหมาะสมกับชีวิตประจำวัน

Read More

เครื่องช่วยฟังอย่างดี คุณภาพสูง

ศูนย์บริการเครื่องช่วยฟังอินทิเม็กซ์ ขอแนะนำการเลือกใช้เครื่องช่วยฟังแต่ละชนิด ควรแน่ใจว่าเครื่องช่วยฟังนั้นเหมาะกับผู้ใช้จริง จึงต้องเรียนรู้การใช้ การดูแล เพื่อรักษา เครื่องช่วยฟังอย่างดี คุณภาพสูง

Read More